Pragamajska Lista Swadesha

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Raħ Ghammarasa Czytasz artykuł z serii Pragamajowie. | Język protogamajski (Słownik · Lista Swadesha · Rodzina języków gamajskich) · Mitologia · Nuzaarghis · Step Gamajski


Pragamajska Lista Swadesha — lista podstawowego słownictwa języka pragamajskiego, które w dużym stopniu pokrywa się ze słownictwem języków potomnych. Stworzona została w oparciu o autentyczną Listę Swadesha, która używana jest w lingwistyce porównawczej, do ustalania stopnia pokrewieństwa oraz ewolucji języków. Pragamajska Lista Swadesha oparta jest na pełnej wersji Listy Swadesha, zawierającej 204 słowa (w przeciwieństwie do wersji skróconej, posiadającej jedynie 100 słów).

Lista

Angielski Polski Pragamajski
1. I ja ghau
['ɣaw]
2. you (singular) ty lii, dhilii[1]
['li:], ['ðili:]
3. he on pay, dhipay[2]
['paj], ['ðipaj]
4. we my zifa, zifayya[3]
['zifa], ['zifaj:a]
5. you (plural) wy uur, uuruyya, dhinuur[4]
['u:r], ['u:ruj:a], ['ðinu:r]
6. they oni, one qa, dhiqa[5]
['qa], ['ðiqa]
7. this ten, ta, to sauk
['sawk]
8. that tamten, tamta, tamto asuuk
['asu:k]
9. here tutaj, tu liim
['li:m]
10. there‎ tam alim
['alim]
11. who kto zayr
['zajr]
12. what co asi
['asi]
13. where gdzie sin
['sin]
14. when kiedy, gdy kuur
['ku:r]
15. how jak apa
['apa]
16. not nie waan
['waːn]
17. all wszystko, wszystkie, wszyscy zun
['zun]
18. many dużo, wiele pazau
['pazaw]
19 some trochę, kilka
20. few mało dhaarsah
[ˈðarsah]
21. other inny kandar
['kandar]
22. one jeden hazru
['hazru]
23. two dwa pharu
['θaru]
24. three trzy dhinnu
['ðinːu]
25. four cztery aasau
['aːsaw]
26. five pięć kargha
[kar'ɣa]
27. big duży, wielki ħahtasas
['ħahtasas]
28 long długi
29 wide szeroki
30 thick tłusty, gruby
31 heavy ciężki
32 small mały dhaarsas
[ˈðarsas],
siqip
[ˈsiqip]
33 short krótki
34 narrow wąski
35 thin cienki
36. woman k*bieta limmi
[ˈlimːi]
37. man (adult male) mężczyzna laughal
[ˈlawɣal]
38. man (human being) człowiek ghamma
[ˈɣamːa]
39. child dziecko pautu
[ˈpawtu]
40. wife żona limmi
[ˈlimːi]?
41. husband mąż laughal
[ˈlawɣal]
42. mother matka dharaħ
[ˈðaraħ]
43. father ojciec taghii
[ˈtaɣiː]
44. animal zwierzę rrawa
[ˈrːawa]
45. fish ryba gullum
[ˈgulːum]
46 bird ptak
47. dog pies awqar
[ˈawqar]
48 louse wesz
49 snake wąż
50 worm robak, czerw
51 tree drzewo pirrun
[ˈpirːun],
liitauni
[ˈliːtawni]
52 forest las
53 stick (of wood) patyk, pręt, pałka
54 fruit owoc
55 seed nasienie, nasiono haluz
[ˈhaluz]
56 leaf liść
57 root korzeń
58 bark(of tree) kora
59 flower kwiat
60 grass trawa siyyab
[ˈsijːab]
61 rope sznur, lina, powróz
62 skin (of a person) skóra
63 meat (as in flesh) mięso
64 blood krew ħarrtaaq
[{ˈħarːtaːq]
65 bone kość kahin
[{ˈkahin]
66 fat (noun) tłuszcz, sadło
67 egg jajko bitu
[{ˈbitu]
68 horn róg
69 tail ogon qiyap
[ˈqijap]
70 feather pióro
71 hair włosy ruubu
[ˈruːbu]
72 head głowa asuwan
[ˈasuwan]
73 ear ucho daguum
[ˈdaguːm]
74 eye oko zuumak
[ˈzuːmak]
75 nose nos
76 mouth usta
77 tooth ząb yuugan
[ˈjuːgan]
78 tongue język
79 fingernail paznokieć
80 foot stopa
81 leg noga tayrim
[ˈtajrim]
82 knee kolano sukayrim
[ˈsukajrim]
83 hand ręka, dłoń ayn
[ˈajn]
84 wing skrzydło
85 belly brzuch
86 guts wnętrzności
87 neck szyja, kark
88 back plecy, grzbiet
89 breast pierś
90 heart serce qiwaħ
[ˈqiwaħ]
91 liver wątroba farra(h)
[ˈfarːa(h)]
92 to drink pić
93 to eat jeść
94 to bite gryźć, kąsać
95 to suck ssać
96 to spit pluć
97 to vomit wymiotować
98 to blow (as wind) wiać, dąć
99 to breathe oddychać
100 to laugh śmiać się
101 to see widzieć
102 to hear słyszeć
103 to know (a fact) wiedzieć
104 to think myśleć, dumać
105 to smell (sense odour) wąchać, czuć
106 to fear bać się
107 to sleep spać
108 to live żyć
109 to die umrzeć
110 to kill zabić, uśmiercić
111 to fight walczyć, bić się
112 to hunt (transitive) łowić, polować
113 to hit uderzyć
114 to cut ciąć, rżnąć
115 to split rozdzielić, rozszczepić
116 to stab (or stick) pchnąć, bóść
117 to scratch (an itch) drapać, skrobać
118 to dig kopać (np. łopatą)
119 to swim pływać
120 to fly lecieć
121 to walk iść, chodzić
122 to come przyjść
123 to lie (as on one's side) leżeć
124 to sit siedzieć
125 to stand stać
126 to turn (change direction) obrócić
127 to fall (as in drop)‎ paść, padać
128 to give dać
129 to hold (in one's hand) trzymać, dzierżyć
130 to squeeze ściskać, zgniatać
131 to rub trzeć
132 to wash myć, prać
133 to wipe wycierać
134 to pull ciągnąć
135 to push pchać
136 to throw rzucić, miotać
137 to tie wiązać
138 to sew szyć
139 to count liczyć
140 to say mówić, powiedzieć
141 to sing śpiewać
142 to play grać
143 to float pływać, unosić się
144 to flow płynąć, ciec
145 to freeze zamarznąć, mrozić, marznąć
146 to swell puchnąć
147 sun słońce ghaabii
['ɣaːbiː]
148 moon księżyc yinmadh
['jinmað]
149 star gwiazda zayla
['zajla]
150 water woda
151 rain deszcz
152 river rzeka
153 lake jezioro
154 sea morze
155 salt sól phinnu
['θinːu]
156 stone kamień alla
['alːa]
157 sand piasek
158 dust kurz, pył, proch
159 earth (as in soil) ziemia
160 cloud chmura, obłok
161 fog mgła
162 sky niebo phannif
['θanːif]
163 wind (as in breeze) wiatr dhurqagh
['ðurqaɣ]
ħimlaa
['ħimlaː]
164 snow śnieg
165 ice lód
166 smoke dym
167 fire ogień faatraa
['faːtraː]
168 ash popiół
169 to burn (intransitive) płonąć
170 road droga
171 mountain góra kirdu
['kirdu]
172 red czerwony
173 green zielony
174 yellow żółty
175 white biały
176 black czarny
177 night noc baylar
['bajlar]
178 day (daytime) dzień gauda
['gawda]
179 year rok
180 warm (as in weather) ciepły
181 cold (as in weather) zimny, chłodny
182 full pełny
183 new nowy
184 old stary
185 good dobry ura
['ura]
186 bad zły rriim
['rːiːm]
187 rotten (as a log) zgniły
188 dirty brudny
189 straight prosty
190 round okrągły
191 sharp (as a knife) ostry
192 dull (as a knife) tępy
193 smooth gładki
194 wet mokry
195 dry (adjective) suchy
196 right (correct) poprawny, prawidłowy
197 near bliski
198 far daleki
199 right (side) prawy
200 left (side) lewy
201 at u, przy
202 in w, we
203 with (accompanying) z, ze
204 and i fi
['fi]
205 if jeśli, jeżeli
206 because bo, ponieważ
207 name imię

Przypisy

  1. "Ty" (li) oraz "ty grzecznościowe" (dhilii)
  2. "On, ona, ono" (pay) oraz "on, ona, ono grzecznościowe" (dhipay)
  3. "My" (zifa) oraz "my dwaj" (zifayya)
  4. "Wy" (uur), "wy dwaj" (uuruyya) oraz "wy grzecznościowe" (dhinuur)
  5. "Oni" (qa) oraz "oni grzecznościowe" (dhiqa)