Słownik:Język nešši

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Słownik języka neszyjskiego
Nazwa: Język nešši
Nazwa własna: Neššin Ādar
Informacje
Twórca: Henryk Pruthenia
Rok: 2016
Sposoby zapisu: neszyjskie, łacińskie, cyrylica
Klasyfikacja: J. neszyjskie
 • neszyjski
Liczba słów: ~2000
Lista conlangów
Newspaper Cover.svg.png Przeczytaj też artykuł o tym języku.

Tu znajduje się aktualny słownik języka nešši.

Budowa i użytkowanie słownika

Słowa w słowniku są uporządkowane alfabetycznie, w kolejności: a, ā, b, b', c, č, d, d', e, ē, g, h, ħ, i, ī, k, l, m, n, o, ō, p, r, s, š, t, u. ū, v, w. Słowa, które różnią się tylko rodzajem akcentu, stawia się w następującej kolejności: 1) słowo z akcentem mocnym; 2) słowo z akcentem słabym (wyrażonym graficznie).

Słownik składa się z trzech części:

 • leksykonu, czyli zbioru słów występującego w języku neszyjskim;
 • słownika egzonimów, czyli nazw własnych występujących w Kyonie;
 • słownika słów, opisujących elementy (w tym też nazwy własne) naszej rzeczywistości.

Czasowniki są podawane w postaci bezokolicznika (-anni, -ānni ), a w nawiasie podaje się formę 3 os. cz. ter. r. n., np, po czym po rozdzielającej kresce stoi polski odpowiednik, bądź odpowiedniki:

 • lēptanni (lēpto) - pływać

Gdzie:

 • lēptanni - bezokolicznik
 • (lēpto) - 3. os. cz. ter. r. n.
 • pływać - polskie znaczenie, znaczenia

Rzeczowniki podawane są w formie mianownika. Na początku znajduje się neszyjskie słowo, któremu po rozdzielającej kresce przypisywany jest polski odpowiednik, bądź odpowiedniki. Część słów, których temat w przypadkach zależnych zmienia się, podawane są z tematem form zależnych w nawiasie:

 • ām (am-) - nos

Gdzie:

 • ām - forma mianownika
 • (am-) - temat form zależnych
 • nos - polskie znaczenie

Oraz:

 • āmn - noga

Gdzie:

 • āmn - forma mianownika i jednocześnie temat form zależnych
 • noga - polskie znaczenie

Słowa zapisywane w piśmie naszyjskim z pomocą logogramów, bądź ideografów, lub ich zapis różni się od standardowego zapisu fonetycznego (zgodnie z zasadami ortograficznymi używania znaków sylabariusza) będą posiadały prócz transliteracji łacińskiej, także oryginalny zapis neszyjski, np:

 • Nāmī Słońce.PNG - słońce

Gdzie:

 • Nāmī - forma neszyjska
 • Słońce.PNG - neszyjski zapis
 • Słońce - polskie znaczenie

Słownik nešši-polski

 • Āonne, Āorone, Āone - Bóg jedyny
 • ac - bo
 • acsan - lekki
 • aħganni (aħgo) - wisieć
 • aħganur (aħganr-) - szubienica
 • aħgānni (aħgano) - wieszać
 • aiūta - koniec. finał
 • aiūtanni (aiūto) - kończyć, zakańczać, zakończyć
 • aiūti - końcowo, na samym końcu, w końcu, finalnie, na koniec
 • aiūtin - końcowy, finalny
 • aiūtnīrmi - agonia
 • aiūtnīrmin - agonialny
 • alānni (alio) - kręcić, następować, przyjść (o wydarzeniach), zdarzyć się
 • alia - zdarzenie, wydarzenie, zajście
 • alir - kołowrotek
 • aliur (alir-) - kołowrotek
 • alī - koło
 • álīrmi - zbawienie
 • alōn - kraj
 • aluca - arytmetyka
 • alucan - arytmetyczny
 • alut - dźwięk
 • alutanni (aluto) - hałasować, brzmieć
 • alūa - zawias
 • amī (ames-) - wymię
 • andā (andas-) - łza
 • andānni (andono) - płakać
 • andōn - płacz
 • anganni (ango) - płacić
 • angī - pieniądz
 • anvīrški - jarzębina
 • aōna - płomień
 • aōnanni (aōno) - płonąć
 • aōnsanni (aōnso) - palić
 • aōnsur (aōnsr-) - paliwo
 • aōnsur (aōnr-) - paliwo
 • arnanni (arno) - ponowić, aktualizować
 • aran - nowy, świeży
 • araša - brzoza
 • araur - na nowo, nowo, znów, ponownie, w nowy/inny sposób, świeżo
 • ares - nowość
 • arda - rodzina
 • ardanni (ardo) - rodzić
 • ardes - świat
 • arnesa - szok; stres
 • arnesanni (arneso) - szokować, zaszokować
 • arsanni (arso) - rodzić się, urodzić się
 • arsānni (arsāo) - odrodzić się, odradzać się
 • arsāo - wiosna
 • arsāon - wiosenny
 • arsti - normalnie, zwyczajnie, codziennie
 • arškanni (arško) - przestać
 • arvānni (arviso) - tworzyć
 • arvis - dzieło, wynik, rezultat, pochodna, skutek
 • arvise - twórca, autor
 • arviseke - autor, twórca
 • aška - też, także
 • aški - też, także
 • ašta - razy, raz
 • aštati - powietrze
 • aštānni (aštato) - oddychać
 • ášti - trzeć, jedna trzecia
 • aštī (aštes-) - płuco
 • ašur - gwiazda
 • atnanni (atno) - umiejscawiać, kłaść, lokować
 • atens - położenie
 • ati - o!
 • atir - imię
 • atira - nazwa
 • atiranni (atiro) - nazywać się (nie o ludziach)
 • āb + INS - bo, z, od
 • āb + ACC - bo, z, od
 • āba - aniżeli, niż
 • āca - wymowa, akcent (np. melekański)
 • ācanni (āco) - wymówić, wymawiać
 • ācca - rada
 • āccanni (ācco/arch. też' ādco) - radzić
 • ādanni (ādo) - mówić, mawiać
 • ādar - język
 • ādneke - poeta
 • āeges - pałac
 • āegesin - pałacowy
 • āegin - piękny
 • āegis - piękno
 • āgānni (āgeo) - jechać
 • āgī (āges-) - południe (strona świata)
 • āħtanes - bagaż
 • āhilan - szary (jasny)
 • āħti - ręka
 • āħun - suchy
 • āħur (āħr-) + GEN - garść, trochę + GEN
 • āisti - ciasto
 • ā́iveki - panna młoda
 • ā́ivī (ā́ives-) - śpiew
 • ā́ivesanni (ā́iveso) - śpiewać
 • ā́ivesatta - pieśń
 • ā́ivesīrmeke - muzykant
 • ā́ivesīrmi - muzyka
 • ā́ivesīrmanni (ā́ivesīrmo) - muzykować
 • ālār - półtora
 • ālħa - płaszcz
 • ālkis - tylko
 • ām (am-) - nos
 • āmn - noga
 • ānda - badanie
 • āndanni (āndo) - badać
 • ānde - badacz
 • āndeke - badacz
 • ānneke - poeta
 • āntunō - więc, a więc
 • ā́od - dziesięć
 • ā́ol - wąż
 • ā́ota - dłuto
 • ār - waga
 • ārānni (ārso) - ważyć
 • ārbī - wróbel
 • ārdesin - sercowy, serdeczny
 • ārdī (ārdes-) - serce
 • ās (āds) - udo
 • ā́ssesin - morski
 • ā́ssī (ā́sses-) - morze
 • āt (at-) - miejsce
 • āte - tata
 • ātestoccu - ojczyzna
 • ātestoccun - ojczyźniany
 • ātetocce - ojciec
 • ātetoccen - ojcowski
 • ātetocces - ojcowizna
 • āvist - dziupla
 • bagda - wzgórze
 • bagdan - wzgórzysty
 • bamnanni (bamno) - dziwić się
 • bast - żaba
 • bārgdin - zły (moralnie)
 • bārgdisti - zło
 • bi - aby
 • bīda - obraza
 • bīdanni (bīdo) - zwyzywać, zmyślić, obrazić
 • bīraš - drut
 • bōdreke - autochton, tutejszy, tubylec
 • bōdri - tutaj
 • bōdrin - tutejszy
 • bōri - dom
 • bōrda - sprzedaż
 • bōrdanni (bōrdo) - sprzedać, sprzedawać
 • bōrdeke - sprzedawca
 • bōrdes - sklep
 • brā́iko - samowola
 • brā́ikon - samowolny
 • brāva - awantura
 • brāvanni (brāvo) - drzeć, targać
 • brō - bęben
 • bucke - dziadek
 • bucki - babcia
 • bur (br- / bur-) - młot
 • bura - trąba
 • burōn - słoń
 • busna - okrąg
 • buš - wybój
 • bušake - błazen
 • bušānni (busso) - wystawiać się na pośmiewisko, zbłaźnić się
 • buvanni (buvo) - nosić, nieść
 • buvro - ucho (od dzbanka)
 • būra - cięciwa
 • b'ansanni (b'anso) - zamykać
 • b'āen - tłoczny, duszny
 • b'āes - tłok
 • b'āesti - duszność
 • b'ān - wielki
 • b'ānni (b'ao, b'am) - kończyć
 • b'ās - zły duch
 • b'āsti - wielość, grupa, społeczeństwo
 • b'āstin - grupowy, społeczny
 • b'āur - dużo
 • b'idanni (b'ido) - anulować, odowłać
 • b'ol - jaskinia
 • b'ōlī (b'ōles-) - kłopot, problem
 • b'ōlsanni - kłopotać, tworzyć problemy, robić problemy, stworzyć problem
 • b'ūki - pchła
 • cammu - obfitość, urodzaj
 • cammun - obfity
 • can - nieuzbrojony, nagi
 • canni (cato, cam) - stać (np. na nogach)
 • cates - linia, kreska, akut
 • cānni (como) - sypać
 • cātti + LOC - przez + ACC
 • cema - strzała
 • cemnanni (cemno, cemem) - strzelać
 • cianni (cio) - czyścić
 • cin - czysty
 • cin - kropka
 • ciniške - biedronka
 • cimsanni (cimso) - trząść się
 • cī́a - tak, owszem
 • cīanni (cīno) - prosić
 • cī́branni (cī́bro) - zapobiec
 • cī́breka - służby, służby specjalne, wywiad
 • cī́breke - człowiek ze służb, wywiadowca
 • cīn - bosy
 • cīn - roztargniony
 • cī́snanni (cī́sno) - wpływać
 • cī́snōn - wpływ
 • cī́ssa - rzut
 • cī́ssanni (cī́sso) - rzucać
 • cīul - prośba
 • cīun - noc
 • cīunen - nocny
 • cma - złorzeczenie, klątwa
 • cmanni (cmo) - złorzeczeć, kląć
 • comen - luźny, sypki
 • comr - piasek
 • cṓmnanni (cṓmno) - szczypać
 • cṓnnanni (cōnno) - giąć
 • cṓnun - krzywy
 • cucānni (cucuo) - ssać
 • cuckes - szałas
 • cucko - patyk, chrust
 • cudi - siostra
 • culsanni (culso) - okocić się, urodzić małe
 • cuma - skóra
 • cumnanni (cumno) - oskórować
 • cūa - mleko
 • cūlk - klucz
 • cūlur (cūlr-) - kłódka
 • čat + LOC - między, pośród
 • čatnanni (čatno) - wyciągnąć, wyciągać
 • čanpa - roślina
 • čanpanni (čanpo) - rosnąć, wzrastać
 • čī́na - póki, dopóki
 • čorn - bezczelny
 • čura - pasożyt
 • čūstanni (čūsto) - oświetlać, rozjaśniać
 • čūstes - latarnia
 • dacce - teść (ojciec żony)
 • dacci - teściowa (matka żony)
 • daganni (dago) - kosić, skosić
 • dagur (dagr-) - kosa
 • daħtin - szorstki
 • danī (danis-) - cień
 • danni (dado, daem) - wbić, wbijać
 • darin - obłąkany
 • darša - izba
 • dástan - wściekły
 • dástanni (dásto) - rozwścieczyć
 • dástes - wściekłość
 • daškan - głodny
 • daškes - głód
 • daudra - mamut
 • dā́cca - udo
 • dān - płaski
 • dānes - równina, makron
 • dānni (do, dām) - chcieć
 • dāri - bardzo
 • dārka - kłótnia
 • dārkanni (dārko) - kłócić się
 • depan - niemy
 • dernanni (derno) - usiąść
 • dernes - krzesło
 • dersanni (derso) - siedzieć
 • derses - siodło
 • dersōn - pokój
 • dēbēra - czerń
 • dēbēran - czarny
 • dēbri - rzeka
 • dēmatocci - państwo, kraj
 • dēnanni (dēno) - mieć nadzieję
 • dēnī (dēnes-) - nadzieja
 • dēstanni (dēsto) - biec
 • didna - areszt
 • dišnanni (dišno) - skłaniać się, być skłonnym
 • dišša - skłonność
 • diššan - skłonny
 • dium + ACC - z (wykonany z, zbudowany z, stworzony z)
 • diwa - zatopienie statku
 • diwanni (diwo) - zatopić (statek)
 • diwes - cmentarzysko statków
 • diwne - zatopiony statek
 • dī́en - obcy
 • dī́ki - ząb
 • dī́manni (dī́mo) - wyglądać,
 • dī́na - zdobycz, łup
 • dī́nin - tego, jego, swój
 • dīštanni (dīšto) - trząść
 • dosanni (doso) - kazać
 • doseka - administracja
 • doseke - administrator
 • dosnanni (dosno) - decydować, zdecydować, podjąć decyzję, postanowić
 • dosne - kierownik, decydent, osoba decyzyjna
 • dour - chętnie, z chęcią
 • dourn - chętny
 • dōir - pancerz
 • dōma - oparcie
 • dōmanni (dōmo) - opierać się
 • dōn - ten (omawiany już)
 • dri - uczciwie
 • drin - uczciwy
 • dunš - blizna
 • duranni (dido) - trzymać w ręce
 • durnanni (didno) - zatrzymać, zastopować, zaaresztować
 • drīva - zasłona
 • drīvanni (drīvo) - wisieć, zwisać
 • drīvna - powieszenie
 • drīvnanni (drīvno) - powiesić
 • drīvne - wisielec
 • dūbe - stryj, wujek (mąż siostry ojca)
 • dūbi - stryjna, ciocia (siostra ojca)
 • dū́en - tamten (jeszcze nie omawiany)
 • dūlma - pudło, pudełko
 • dūršanni (dūršo) - zdradzać, zdradzić
 • dūrša - zdrada
 • dūves - trucizna
 • d'a - bób
 • d'apanni (d'apo) - łapać
 • d'apsa - pułapka
 • d'apsanni (d'apso) - zastawiać pułapkę, zastawiać sidła
 • d'eb (d'ebes-) - myśl
 • d'ebanni - myśleć
 • d'om - odraza, obrzydzenie
 • d'omn - odrażający, obrzydliwy
 • d'uban - sposób
 • d'ūomn - szybki
 • d'ūr - grad
 • e - i (wyliczanie)
 • eččum - jaszczurka
 • eklo - szkło
 • eldes - zimno
 • eldi - zimny, chłodny
 • elta - kłamstwo
 • eltanni (elto) - zamiatać, ukrywać
 • eltānni (eltono) - kłamać
 • eltes - kryjówka
 • eltur (eltr-) - miotła
 • emāur - też
 • erīmō - pomimo, że; mimo to
 • ešše (ešš I) - my
 • ette - i; a
 • ḗilo - baran
 • ḗnin - litościwy
 • ḗnisti - litość
 • ēnon - jesion
 • ḗo + LOC - na + LOC
 • ḗom + LOC - na + ACC
 • ḗomanni (ḗomo) - wzejść, wejść na górę, wspiąć się, urosnąć
 • ērba - czas
 • ērbisanni (ērbiso) - mignąć
 • ērbisi - chwila
 • ērbisnanni (ērbisno) - skrócić, skracać
 • ērman - kruchy
 • ērmanur (ērmanr-) - ołówek
 • ērsan - głowa
 • ērsannuna - stan, warstwa społeczna
 • ēs (ēvs-) - żyła, żyłka, linka
 • ḗsseke - następca
 • ḗssi - następnie, kolejnie
 • ḗssin - następny, kolejny
 • ēššān - ziarno
 • ḗtrim + GEN? - ile?
 • gaččan - głupi
 • gaččasti - głupota
 • gaččatta - absurd
 • gaččattan - absurdalny
 • gačče - głupiec, dureń, idiota
 • gačči - głupia, durna, idiotka
 • gaste - deszcz
 • gastin - bliski
 • gastiur - blisko
 • gā - kropla
 • gāes - punkt
 • gānni (gāo) - spadać
 • gānni (gino, gam) - żyć
 • gā́nni (gā́o) - lubić
 • gidān - pewny
 • gidāur - pewnie, na pewno
 • gine - życie
 • ginen - żywy, aktywny
 • gines - aktywność
 • gī - aż
 • gī́škin - hojny, szczodry
 • gōda - płaskowyż, plateau
 • gōldani - żołądź
 • guče (guče II) - wy
 • gutin - skąpy
 • gūslīn - niebezpieczny
 • gūslīs - niebezpieczeństwo
 • gū́tta - chata
 • gvāš - mus
 • gvāšnanni (gvāšno) - zmusić, zmuszać, być koniecznym
 • hačanni (hačo) - nakładać
 • haču - warstwa
 • halka - pazur
 • hamma - zwierzę
 • hapta - roztopy
 • haptanni (hapto) - topnieć
 • har - karma
 • harun - świadomy
 • harmes - własność, posiadłość, posiadana ziemia, obszar
 • harnanni (harno) - karmić
 • harsanni (rāso, harm) - mieć, posiadać
 • hássan - brzydki
 • hásse - trzy
 • hássle - brzydal
 • hašurva - oszczep
 • hašurvanni (hašurvo) - rozedrzeć, rozerwać, zedrzeć
 • hášše - świekier (ojciec męża)
 • hášši - świekra (matka męża)
 • hāgunai - ślepo
 • hāgunain - ślepy
 • hāgunaine - ślepiec
 • hekti - ćma
 • hesta - przegrana
 • hestanni (hesto) - przegrywać, przegrać
 • hestatoccanni (hestatocco) - ponieść klęskę, polec
 • hestatoccu - klęska
 • hesti - ostatnio
 • hestin - ostatni
 • hēš + LOC - pod + INS
 • hešāo - nic (nieokreślone)
 • hēši - wór
 • hešīš (hešes-) - nikt (nieokreślony)
 • hēšša - słowo
 • hešši - nie (samodzielna partykuła)
 • hilšan - tajemniczy, utajniony, tajny
 • hilšes - tajemnica, tajność
 • hivnan - niepoliczalny, niemierzalny, obfity
 • hivnaur - niezmiernie, nie do policzenia, obficie
 • hīášta - dwie trzecie
 • hī́cci - wrzód
 • hī́a... , hī́a... - ani... , ani...
 • hīeādatin - intymny
 • hīeādates - intymność
 • hīelēmrīrmi - analfabetyzm
 • hīešīš (hīešes-) - nic (całkowicie nic)
 • hīešāo - nikt (całkowicie nikt)
 • hīevulš (hīevulšes-) - Niedotykalność
 • hīerbam - nigdy
 • hīkurc - trzy czwarte
 • hīlnanni (hīlno) - opustoszyć
 • hīlšanni (hīlšo) - opuścić
 • hīlšes - pustostan
 • hīmūsa - przeszłość
 • hīmūsa - od dawna
 • hīmūsneke - archeolog
 • hīmūsnekī (hīmūsnekes-) - archeologia
 • hīmūsnekesan - archeologiczny
 • hīmūsin - dawny
 • hīr - kora
 • hīrk - mróz
 • hīrkan - mroźny
 • hīs (hīds-) - rodzaj
 • hī́sranni (hī́sro) - wabić
 • hīssanni (hīsso) - usunąć, wydalić
 • hīšal - szczęście
 • hītkanni (hītko) - wetknąć, wlóżyć
 • hīur - już
 • hološā - miedź
 • homa - drzewo iglaste, choinka, iglak
 • homī (homes-) - igła (u drzew), igliwie
 • hones - duchota, duszność
 • hons - duszny
 • hōlš - poroże
 • hōlšan - miedziany
 • hōsanni (hōso) - pełznąć
 • hōsānni (hōsano) - wypełznąć
 • hōsci - gad, płaz
 • hōsmo - powinien, winien
 • hōvun - ciąża, ciężarny
 • hunt - zamysł, sens, idea, pomysł
 • huntanni - wymyślić, mieć zamysł
 • husk - mrok
 • huski - mrocznie
 • huskin - mroczny
 • hušilur (hušilr-) - siodło
 • ħái - dziko
 • ħáia - barbarzyństwo
 • ħáin - dziki
 • ħáine - barbarzyńca
 • ħakwo - mors
 • ħalksanni (ħalkso) - łowić (ryby)
 • ħalksanni (ħalso) - łowić (ryby)
 • ħalkur (ħalkr-) - wędka
 • ħalkur (ħalr-) - wędka
 • ħalka - ogon
 • ħarne - pies
 • ħast - gałąź
 • ħaš - susza
 • ħašanni (ħašo) - suszyć
 • ħašen - suchy
 • ħašes - suchość
 • ħates - wąwóz
 • ħatn - ciasny
 • ħān - ten (bliski rozmówcom)
 • ħāna - tu, tutaj (blisko rozmówcom)
 • ħārn - błyskawica (bez deszczu)
 • ħārnanni (ħārno) - błyskać się (o niebie)
 • ħērin - dokładny, bezbłędny
 • ħirm - plac
 • ħisa - z powrotem, do tyłu
 • ħises - plecy
 • ħisi - z tyłu
 • ħisin - tylni
 • ħīanni (ħīso) - odpoczywać, odpocząć
 • ħīašta - nienawiść
 • ħīaštanni (ħīašto) - nienawidzić
 • ħīes - ranek
 • ħīrsanni (ħīrso) - szurać, szastać, szeleścić
 • ħīsa - odpoczynek
 • ħīurn - cierpki
 • ħā́ora - przekaz
 • ħā́oranni (ħā́oro) - tłumaczyć
 • ħā́oreke - tłumacz
 • ħistī (ħistes-) - dłoń
 • ħī́un - duma
 • ħī́un - dumny
 • ħlíav - szczek, szczekanie
 • ħlíavanni (ħlíavo) - szczekać
 • ħlíav-ħlíav - hau-hau
 • ħošranni (ħošro) - spotkać się
 • ħošrōn - spotkanie
 • ħovānni (ħovano) - pokonać
 • ħōra - dziupla
 • ħōsanni (ħoso) - kąsać
 • ħuškanni (ħuško) - kaszleć
 • ħuškin - kaszel
 • ħūln - niewdzięczny
 • iantanni (ianto) - pamiętać
 • ianti - pamięć
 • iāb - jesion
 • iāstan - granatowy
 • igan - własny, swój
 • iganni (igo) - posiadać, mieć we władaniu
 • ikanni (iko) - łączyć, połączyć, jednoczyć
 • iklim - szkło
 • ikmome - mąż
 • ikmomi - żona
 • íla - pomoc
 • íllanni (ílo, álem) - pomóc, uratować, zbawić
 • imnanni (imno) - opierać się
 • imnesōn - twierdza
 • imnī - kamień
 • inār - cztery
 • iōlin - zielony
 • iōspa - ropa
 • iōspanni (iōspo) - ropieć
 • ir + LOC - z (skąd?)
 • iranni (iro) - pochodzić, być rodem
 • íska - język
 • ískan - językowy
 • ismi - powoli, wolno, roztropnie
 • ismin - powolny, wolny, roztropny
 • ismur - powoli, wolno, roztropnie
 • íssa - wrota
 • íssin - dostępny, osiągalny, możliwy do osiągnięcia
 • istam - oko
 • iš (iš... , iš...) - ani (ani... , ani...)
 • iška - lato
 • išō - owca
 • ítta - masło
 • ituška zemsta
 • ituškan - mściwy
 • ituškanni (ituško) - mścić się, zemścić się
 • ituškaur - mściwie, na złość
 • ituške - mściciel
 • iūla - niebo
 • iūske - młodzieniec, chłopiec, chłopczyk
 • iūski - dziewczyna, dziewczynka
 • iūskin - młody
 • iūsko - młodość
 • iūšna - opowieść, historia, sztuka, przedstawienie
 • iūšnanni (iūšno) - opowiedzieć, opowiadać
 • iūšnaška - artykuł
 • iva - liczba
 • ivanni (ivo, ivem) - liczyć
 • ivnan - policzalny, mierzalny, słaby, nieliczny
 • ivnaur - mierzalnie, słabo, nielicznie
 • ivnanni (ivno, ivnem) - mierzyć
 • ī́a + LOC - u + GEN (używane tylko z imionami określającymi ludzi)
 • ī́an - tamtego
 • īanni (īso) - iść, chodzić, mieć zamiar
 • ī́atānni (ī́ateo) - zachować, pozostawić, utrzymać
 • īb - liść
 • ībanni (ībo) - wyposażyć
 • ībasse - chaos, nieporządek
 • ībassen - chaotyczny, nieuporządkowany
 • ībla - jemioła
 • ībō (ībos-) - wyposażenie
 • ī́cca - koza
 • ībranni (ībro) - brakować
 • ībwūlanni (ībwūlo) - widzieć
 • īdm - dwa
 • ī́en - miasto
 • ī́ene - miastowy, mieszkaniec miasta
 • ī́enen - miejski
 • ī́eni - miastowa, mieszkanka miasta
 • īerīe - deszcz
 • īgri - niestety, nieszczęśliwie, nieudanie
 • īgrin - nieudany, nieszczęśliwy
 • ī́i - jajo, jajko
 • ī́ksa - nastrój
 • ī́ksanni (ī́kso) - nastrajać, wprowadzić nastrój
 • ī́kti (ī́k-) - wiatr
 • ī́ktes - sito
 • īl - len
 • ī́lanni (ī́lo) - bawić się
 • īlga - łyk
 • īlganni (īlgo) - łykać
 • īlin - lniany
 • ī́lle - bąk, trzmiel, truteń
 • ī́lli - pszczoła
 • ī́lmia - sól
 • ī́lmian - słony
 • īlmin - niewinny
 • īln - biały
 • īls - siła
 • īlsaušin - krwisty, krwawy (o kolorze)
 • īlsi - krew
 • īlsin - krwawy
 • īlsitoccu - żywioł
 • īma - tam, tam dalej (daleko od rozmówców)
 • īmanni (īmo) - rozwijać się
 • īmānni (īmno) - strzyc, golić, obcinać
 • īmin - głupi, durny
 • īmn - tamten (daleki od rozmówców)
 • īmne - głupiec, dureń
 • īmni - głupia, durna
 • īn - ten, który
 • īnda - koszula
 • īni - juki
 • īnin - juczny
 • īnni - wiewiórka
 • īolanni (īolo) - kryć, chować, zasłaniać, osłaniać
 • īranni (īro, āem) - być, znajdować się
 • īrgun - król
 • īrgunen - królewski
 • īrgunes - królestwo
 • īrgunestoccu - Królestwo (podniośle)
 • īrgunse - książę
 • īrgunsen - książęcy
 • īrt - flet
 • īrš - stodoła
 • īs (īgs- / īks-) - dziób
 • īsa - chód, sposób chodzenia; postawa wobec czegoś
 • īsaka - rekin
 • īsla - hipopotam
 • ī́ssan - sam
 • īstanni (īsto) - móc, zdołać
 • īstranni (īstro) - spać
 • īsvanni (īsvo) - gasić
 • īš (eš-) - sto
 • ī́ša - dusza
 • ī́ši - jajo, jajko
 • ī́šin - uduchowiony
 • īšmin - obecny, przytomny
 • īštres - ołtarz (małych rozmiarów)
 • ītva - marsz
 • ītvanni (ītvo) - maszerować
 • īumr - knot
 • īut - pierś
 • īvanni (īvo) - podziwiać
 • īva - bóstwo, bożek
 • īvari - bogini
 • īvā (īvas-) - podziw
 • īves -beczka
 • Īvori - Bogini
 • īvra - drobina, odrobina
 • īvran - drobny, mały
 • kališki - diament
 • kališkan - diamentowy
 • kalše - renifer
 • kalma - wzgórze
 • kamā (kamas-) - ogień
 • kan + INS - po, aby
 • kanes - magazyn
 • kanesanni (kaneso) - magazynować, chomikować
 • karaū - trawa
 • kašānni (kašano) - pozbawić
 • kašnanni (kašno) - tracić
 • kā - co do, co się tyczy
 • kāig - osiągnięcie, trofeum
 • kāiganni (kāigo) - osiągnąć
 • kāle - osioł
 • kā́nna (+ ACC) - dlatego, dzięki + DAT
 • kānnon - prosty
 • kānno! - baczność!
 • kāri - żuraw
 • kāš + GEN - bez, poza, z wyjątkiem
 • kāšra - śmiech
 • kāšran - śmieszny
 • kāšrannni (kāšro) - śmiać się
 • kelnanni ( kelno) - ograniczyć
 • kelnes - ograniczenie (przestrzenne)
 • kénne - ściana
 • kerko - północ (strona świata)
 • kerkon - północny (strona świata)
 • kešcānni (kešco) - dźwigać
 • kešta - kolumna
 • keštānni (keštso) - dźwigać
 • keštes - kolumnada
 • keštin - ciężki
 • kḗaln - miły
 • kēktos - aksamit
 • kēkton - aksamitny
 • kēlo - sprawa
 • kēranni (kēro) Wiara, wierzenie.PNG (Wiara, wierzenie.PNGRo.PNG) - wierzyć
 • kēriški Prawda.PNG - prawda
 • kēriškin Prawda.PNG N.PNG - prawdziwy
 • kēriškiur Prawda.PNG Plik:Ur.PNG - prawdziwie
 • kēreke Wiara, wierzenie.PNG Ke.PNG - wierzący
 • kēreki Wiara, wierzenie.PNG Ki.PNG - wierząca
 • kēron Wiara, wierzenie.PNG N.PNG - wierzący (przym.), związany z wiarą
 • kēros Wiara, wierzenie.PNG S.PNG - wiara
 • kiātanni (kiāto) - patrzeć, spojrzeć
 • kiāta - spojrzenie, aspekt (też gram.)
 • kika - zapach, aromat
 • kiūde - dziecko, chłopczę, mały chłopiec, chłopczyk
 • kiūdi - dziewczę, mała dziewczynka
 • kiūks - buk
 • kīan - roczny
 • kī́anni (kīo) - pilnować
 • kīas - rok
 • kī́nna - rzecz
 • kī́onnanni (kī́onno) - zaczynać, zapoczątkować
 • kī́onni - początek
 • kīpra - ostrzał artyleryjski
 • kīpranni - ostrzeliwać (o działach artyleryjskich)
 • kīptanni (kīpto) - pluć
 • kīptur (kīptr-) - armata, działo, artyleria
 • kīptra - ostrzał artyleryjski
 • kīptranni - ostrzeliwać (o działach artyleryjskich)
 • kīri - prawie, niepewnie, raczej
 • kīrianni (kīrio) - podobać się
 • kīrin - niepewny
 • kīrken - głośny
 • kīrkī (kīrkes-) - głos
 • kīva - istnienie
 • kīvanni (kīvo) - istnieć
 • kīvī (kīves-) - stworzenie
 • kīvla - cebula
 • kīur (kīr-) - uzda
 • klīamn - każdy
 • klōn - oba, obie, oboje
 • kōi - gdy, kiedy (spójnik)
 • kōlan - wdzięczny
 • kōme - ślad
 • kōmnanni - naśladować
 • kōmne - aktor
 • kōmni - aktorka
 • kōmnōn - aktorstwo
 • kōmnōnanni (kōmnōno) - grać (np. w sztuce)
 • kōmnōnan - aktorski
 • kōmsa - podróbka, fałszywka
 • kṓmsa - spadek
 • kōmsanni (kōmso) - podrabiać, fałszować
 • kṓmsanni (kṓmso) - otrzymać spadek
 • kōnašte - kolega, znajomy
 • kōstanni (kōsto) - mieszkać
 • kōstes - mieszkanie, adres
 • kōšanni (kōšo) - błądzić, być zgubionym
 • kōšnanni (kōšno) - zgubić
 • kōvnanni (kōvno) - ostrzyc
 • krar - kruk
 • kraranni (kraro) - krakać
 • krūp - wezwanie, odezwa, apel
 • krūpanni (krūpo) - wołać
 • krūpsa - zbiór
 • krūs (krūps-) - zebranie
 • krūsanni (krūso) - zbierać
 • krūpola - krzyk
 • krūpolanni (krūpolo) - krzyczeć
 • krūpolnes - tytuł
 • kurc - ćwierć, ćwiartka, ranek
 • kutanni (šiko/kiko) - poczuć (zapach), wąchać
 • kūanni (kūmo) - giąć, wyginać
 • kūilai - ukłucie
 • kūilanni (kūilo) - kłuć
 • kūman - żelazny
 • kūmr - żelazo
 • lagī (lages-) - opieka
 • laganni (lago) - opiekować się
 • lage - opiekun
 • lagi - opiekunka
 • lagna - ochrona
 • lagnanni (lagno) - zaopiekować się, ochronić
 • lagne - ochroniarz
 • lákka - sztuka rządzenie, polityka
 • lákkanni (lákko) - trzymać
 • lákke - polityk
 • lákkeke - polityk
 • lákkes - archiwum
 • lákkesin - archiwalny
 • lašanni (lašo) - uciekać
 • lašna - ucieczka
 • lašnanni (lašno) - zbiec
 • latina - klejnot
 • lāid - łodyga
 • lāika - zupa
 • lāurn - wspaniały
 • legda - gniazdo
 • leme - cieśla
 • lemanni (lemno, lemem) - mleć
 • leška - szyba
 • lēm - kolor, barwa
 • lēman - kolorowy, barwny
 • lēmran - piśmienniczy
 • lēmranni (lēmro) - pisać, malować, rysować, opisywać, opisać
 • lēmrata - scenariusz
 • lēmrī (lēmres-) - kwiat
 • lēmrīrmi - piśmiennictwo, pismo
 • lēmrur (lēmr-) - przyrząd do pisania, pióro
 • lēptanni (lēpto) - pływać
 • lēpton nī́ume - pływający port (przym. okr.)
 • lēpton - pływający port
 • lica Dać, dawać.PNG Przedmiot.PNG - podarunek, prezent
 • líca Dać, dawać.PNG Przedmiot.PNG - podarunek, prezent
 • licanni (lico) Dać, dawać.PNG (Dać, dawać.PNG Co.PNG) - dać, dawać, podarować, obdarzać
 • lícanni (líco) Dać, dawać.PNG (Dać, dawać.PNG Co.PNG) - dać, dawać, podarować, obdarzać
 • lícka - hałas
 • líckanni (lícko) - hałasować
 • limka - milczenie
 • limkanni (limko) - milczeć
 • lipa - korzyść
 • lipanni (lipo) - korzystać
 • lísa - ciekawostka
 • lises - ciekawość
 • lísun - ciekawy
 • līd - łódź
 • lī́ka - zdrowie
 • līm - cholewa
 • līma - troska
 • līme - bawełna
 • lī́mi - kraj
 • līmnanni (līmno) - troszczyć się
 • līmra - zwycięstwo
 • līmranni (līmro) - wygrać, zwyciężyć
 • līpsanni (līpso) - ograniczać
 • līrme - wilk
 • lī́sanni (lī́so) - witać
 • lī́seke - gospodarz
 • lī́sekanni (lī́seko) - gospodarzyć
 • līsma - kłamstwo
 • lī́ssa - śluza
 • lī́šši - żal, smutek
 • lī́ššin - żałosny, smutny
 • līva - plemię
 • lóccanni (lócco)) - dziękować, podziękować
 • lócci - dzięki!; podziękowanie
 • lóssa - kontrola, sprawdzian
 • lóssanni (lósso) - sprawdzić, kontrolować
 • lósse - kawaler
 • lóssin - bezżenny
 • lóssisti - stan kawalerski
 • lóta - skała, głaz
 • lōis - śnieżynka
 • lṓiši - szum
 • lṓišin - szumny, głośny, dźwięczny
 • lōmanni (lōmo) - tulić, przytulać
 • lōmes - skromność
 • lōmn - skromny
 • lōmša - młyn
 • lōpanni (lōopo) - zamykać (kogoś gdzieś)
 • lōpes - obora
 • lōput - płot
 • lōša - drobnostka, błahostka
 • lōšaškanni (lōšaško) - bagatelizować
 • lōšin - drobny, błahy
 • lṓšši - akurat, właściwie
 • lṓššin - właściwy, pasujący
 • lúspa - łabędź
 • luša - drobne, reszta, pieniądze o małej wartości, przen. mały zarobek
 • luška - nuda
 • luškan - nudny
 • luškanni (luško) - nudzić się
 • lúšša - olcha
 • lūga - glina
 • lūgōn - cegła
 • lūgosa - abordaż, pryzmat
 • lūgosanni (lūgoso) - tłuc, zbić (o szkle), stłuc
 • lūħn - głeboki
 • lū́rianni (lū́rio) - trwać
 • lūrmanni (lūrmo) - słabnąć, stawać się wątłym
 • lūš - ślimak
 • lūška - pieniądz, pieniądze
 • lūškanni (lūško) - czytać
 • lū́ške - klamka
 • lūškur (lūškr-) - książka
 • lūškreke - bibliograf
 • lūškrekī (lūškrekes-) - bibliograf
 • lūšreke - bibliograf
 • lūšrekī (lūšrekes-) - bibliograf
 • malmanni (malmo) - karmić piersią
 • mašanni (mašo) - noclegować, spędzać noc
 • mašī (mašes-) - nocleg
 • mašur - niedźwiedź, silny człowiek
 • mā! - bach!
 • māhilīš - niedźwiedź
 • māikes - poduszka
 • māikin - miękki
 • māmi - mama
 • māmītocci - matka
 • mān - jaki
 • mān ateši - gdzie
 • mānen ateši - gdzieś
 • mān ērbam - kiedy
 • mānen ērbam - kiedyś
 • mān ir ateši - skąd
 • mānra - marzenie
 • mānranni (mānro) - marzyć
 • māur - jak
 • méke - kot
 • mēnanni (mēno) - powiać
 • mēnemreke - mistyk
 • mēnevreke - mistyk
 • mēnemren - mistyczny
 • mēnevren - mistyczny
 • mēnemrī - mistycyzm
 • mēnevrī - mistycyzm
 • mēni - powiew
 • mēšli - wszędzie
 • mínna - źdźbło
 • mirm - droga
 • mirsin - niski
 • mist + LOC - za + INS
 • miuše - mężczyzna
 • mībra - chleb
 • mīera - śmierć
 • mīeri - martwo, śmiertelnie, w związku ze śmiercią
 • mīeriānni (mīerino) - umrzeć, umierać
 • mīern - martwy
 • mī́nra - zima
 • mīra - do góry, w górę
 • mīres - belka
 • mīrō - góra, wierzch
 • mī́rra - granica
 • mī́ssanni (mī́sso) - rozmawiać
 • mīška - pocałunek, cium
 • mīškanni (mīško) - całować
 • mī́šta - żmija
 • mīulanni (mīulo) - ocieplać, ogrzewać
 • mīules - ciepło
 • mīuln - ciepły
 • mīuški - chomik
 • mnes - obora
 • mókka - poniżenie, upokorzenie
 • mókkan - poniżony, upokorzony
 • mókkanni (mókko) - poniżać, upokarzać
 • mosdan - wojenny
 • mosdā (mosdas-) - wojna
 • moška - wspólnota
 • moškan - wspólny
 • moškaur - razem, wspólnie
 • mōanni (mono, mōm) - czuć się, odczuwać
 • mōnīrmi - uczucie, emocja
 • mōnīrmin - uczuciowy, emocjonalny
 • mōnur (mōnr-) - mózg
 • mōnsi - nerw
 • mṓi - krowa
 • mōmre - koń, ogier
 • mōmreka - kawaleria
 • mōmrekan - kawaleryjski
 • mōmreke - kawalerzysta
 • mōmri - klacz
 • mōrk - ramię
 • mṓssa - szpara
 • mṓssan - wąski
 • mṓuset - wołowina
 • mrusk - kawałek, odrobina
 • mši - miech
 • mud - ucho
 • mússanni - śniadanie
 • mússi - wcześnie
 • mússin - wczesny
 • mūl - zupa, nalewka, napój, kompot, wywar
 • mūlanni (mūlo) - mieszać
 • mūls - łyżka
 • mūra - kształt
 • mūrdba - litera
 • mūrla - perła
 • murōm - ściana, granica
 • murōmanni (murōmo) - graniczyć
 • naba - fermentacja
 • nabanni (nabo) - fermentować
 • nácca - cło
 • nácnanni (nácno) - clić, oclić
 • nanin - inny
 • napsa - wieś
 • napseke - naczelnik wiejski, sołtys
 • narānni (narono) - zaburzać, zmieniać, zmienić
 • naron - zmiana
 • naru - zaburzenie, patologia, niespodzianka
 • nā́ikanni (nā́iko) - kleić
 • nā́iki - klej
 • nā́iknanni (nā́ikno) - skleić, przykleić, łączyć
 • nā́iknatoccu - związek
 • nā́iknes - szew
 • nā́is (nā́iks-) - zgoda
 • nā́isanni (nā́iso) - zgadzać się, akceptować
 • Nāmī Słońce.PNG - Słońce
 • Nāmītoccu Słońce.PNG Occu.PNG - Słońce (podniośle)
 • nā́ssa - bo, gdyż, ponieważ
 • nāš - porwanie
 • nāšanni (nāšo) - porwać
 • nāšnōn - porwanie
 • nātanni (nāto) - wiedzieć
 • nā́tta - para
 • nāva - jezioro
 • nešši - Nešši
 • neššin - neszyjski, neszszyjski
 • nešta Człowiek.PNG - człowiek
 • neštan Człowiek.PNG N.PNG - ludzki
 • neštas Człowiek.PNG Plik:TA.PNG S.PNG - ludzie
 • netratta - błąd
 • netrattanni (netratto) - popełnić błąd
 • netranni (netro) - denerwować się, źlić się, złościć się
 • netri - źle, niedobrze
 • netrin - zły, niedobry, nieprawny
 • nēa - jutro
 • nēmeta - przestrzeń
 • nēksa - zabójstwo, morderstwo
 • nēksanni (nēkso) - zabić, zabijać
 • nēsna - plaga, pomór
 • nīmis (nem-) - jeden
 • nī́anni (nī́no) - wejść, wpłynąć, wchodzić, wpływać
 • nī́es - wejście
 • nī́sa - atak
 • nī́sanni (nī́so) - atakować, najeżdżać
 • nī́seke - najeźdźca
 • nī́ses - obszar najechany podczas wojny; powojenne pogorzelisko
 • nī́u - córeczko!; córko!
 • nī́ume - port
 • nī́umen - portowy
 • nī́urdi - córka
 • nóka - ładunek
 • nókānni (nókno) - ładować
 • noki - szczur
 • nṓikan - silny, potężny
 • nṓikanni (nṓiko) - władać do końca, sprawować nieograniczoną władzę, rządzić duszami, władać światem, posiadać wszechwładzę
 • nṓikeke - mocarz
 • nṓiken - wszechmocny
 • nṓikes - mocarstwo, imperium
 • nṓis (nṓiks-) - potęga
 • nōmanni (nōmo) - brać
 • nōnci - lalka
 • nurn Drogi.PNG - drogi, drogocenny
 • nurs Cena.PNG - cena
 • nūara - władza
 • nūaranni (nūaro) - władać, rządzić, zarządzać
 • nūarse - władca, zarządca
 • nūka - karta, płachta
 • nūkanni (nūko) - kartkować
 • nūm - palec
 • nūmanni - pierścień
 • nūsanni (nūso) - przewietrzyć
 • nūs (nūks-) - okno
 • oħcanni (oħcuno) - usychać, obumierać (o roślinach)
 • okanni (oko) - otulać, okrywać
 • oksanni (okso) ACC INS - ubierać (kogoś w coś)
 • oksnanni (oksno) INS - ubierać się (w coś)
 • olō (olos-) - łokieć, kolano
 • olōn - łoś
 • olū - bydło
 • orkū - marchew
 • orum Brak.PNG - brak, wada
 • orumanni (orumo) Brak.PNGAnni.PNG (Brak.PNG Mo.PNG) - brakować
 • orumnanni (orumno) Brak.PNG Na.PNG Anni.PNG (Brak.PNG No.PNG) - przeszkadzać
 • orumnes Brak.PNG Ne.PNG S.PNG- przeszkoda
 • ostar - warzywo
 • ošes - dzicz (miejsce)
 • ošn - dziki, bezludny
 • ṓa - westchnienie
 • ṓanni (ṓo) - westchnąć
 • ṓānni (ṓro) - orać
 • ōdaī (ōdeo, ōde-) - osiem
 • ōdis - alkohol
 • ōdišši - purchawka
 • ōeda - praca
 • ōedanni (ōedo) - pracować
 • ōg - podniebienie
 • ōgan - mały
 • ōgasanni (ōgaso) - przeciskać się
 • ōida - odpowiedź
 • ōidanni (ōido) - odpowiedzieć, odpowiadać
 • ōkāi - rózga
 • ōl - olej
 • ōlm - wełna
 • ōluša - budynek
 • ōlušanni (ōlušo) - budować
 • ōmi - kaczka
 • ōme - kaczor
 • ōmn - ostry
 • ōmšanni (ōmšo) - łajać, wyzywać, besztać
 • ōmše - wyzwisko, beszt
 • ōnpanni (ōnpo) - wątpić
 • ōnpa - zwątpienie, powątpiewanie
 • ōns - dno
 • ōpta - karp
 • ṓre - oracz
 • ṓrma - porządek
 • ṓrmieka - policja, straż, milicja
 • ṓrmieke - policjant, strażnik, milicjant
 • ōrši - brzoza
 • ōrucca - drzwi
 • ṓrur (ṓrr- /ṓr-) - socha
 • ōrta - brud
 • ōrūška - biedronka
 • ōrvis - wieczór
 • ōrvin - wieczorny
 • ōs (ōls-) - orzeł
 • ōsanni (ōso) - wyjść, wychodzić, odpływać, odchodzić, oddalać się
 • ōskas - mózg
 • ōsmo - czuć się odprężonym, odprężać się, relaksować się
 • ōsn - wygodny
 • ōsur - wygodnie
 • ōšanni (ōššo) - słać, wysyłać
 • ṓšša - nasienie, ziarno
 • ōta - kolano
 • ōtnanni (ōtno) - klęczeć, uklęknąć
 • ṓuša - bełkot
 • ṓušanni (ṓušo) - bełkotać
 • padana - barter, wymiana bezgotówkowa, handel zamienny
 • padanan - barterowy, zamienny
 • padāilke - republika
 • pakāla - perła
 • pakālin - perłowy, perlisty
 • pastci - dobrze
 • pastcin - dobry
 • pastes - etyka
 • pācra - spotkanie
 • pācranni (pācro) - spotkać
 • pāganni (pāgo) - układać, dopasowywać, łączyć, łagodzić
 • pāgeke - architekt
 • pāgekī (pāgekes-) - architektura
 • pā́i - chmura
 • pāliške - ciamajda
 • pāliškin - ciamajdowaty
 • pās - ale
 • pā́ssi - chyba
 • pḗstanni (pḗsto) - kroczyć, stąpać
 • pḗsta - krok
 • pḗsti - stopa
 • pēš - pług
 • pēšanni (pēšo) - rzucić, wyrzucić
 • pēškanni (pēško) - porzucić, pozostawić
 • pētanni (pēto) - latać
 • pētrī (pētres-) - ptak
 • pētur (pētr-) - skrzydło
 • píkte - policzek
 • pilin - wesoły, zadowolony
 • pissun - borsuk
 • pítti - tak samo
 • pī́a - bąka
 • pīr - całokszałt, koncentracja, całokształt
 • pīrnanni (pīrno) - koncentrować, jednoczyć, łączyć
 • pīrša - skok
 • pīršanni (pīršo) - skakać
 • pī́stanni (pī́sto) - jeść
 • pliltanni (plilto) - przelewać, zalewać, przeciekać, metaforycznie: przenosić
 • poe - może (przysłówek)
 • pot - kryształ
 • potanni (poto) - krzepnąć, hartować się, rozgrzewać się
 • potatta - zahartowanie, rozgrzewka
 • pōtka - bark
 • prana - akcent, ton, walka
 • pranan - akcentuacyjny, tonalny
 • pranān - iluzja
 • pranānni (pranāno) - odbić, odbijać, odzwierciedlać
 • pranāna - przeciwwaga
 • prānni (prano) - bić, uderzać, walczyć
 • praneke - żołnierz
 • príka - kieł
 • príkanni (príko) - gryźć
 • prī́e - sześć
 • pules - płycizna
 • pulin - płytki
 • pulnes - bród
 • pulnsanni (pulnso) - brodzić
 • pūksa - sęp
 • rāda - twarz
 • rādatti - naprzeciw, do przodu, przecież
 • rādnanni (rādno) ACC - zaradzić DAT
 • rāis (rāiks-) - grzech
 • rāikanni (rāiko) - grzeszyć
 • rānni (rāno) - gotować
 • rānni (rīno) - grzać, ogrzewać
 • rāoanni (rāono) - hodować
 • rāonen - hodowlany
 • rāonī (rāones-) - hodowla
 • rāsse - kochanek
 • rāssi - kochanka
 • rī́a - patyk
 • rīmō + GEN - oprócz
 • rīmōstanni (rīmōsto) - mówić wymówki, dawać wymówki, zniechęcać
 • rīmōsti - wymówka
 • rīna - bruzda
 • rīne - stryj, wujek (brat ojca)
 • rīni - stryjenka, ciocia (żona brata ojca)
 • rīnka - piec
 • rīon + ACC - przeciw + DAT
 • rī́ust - próba, staranie
 • rī́ustanni (rī́usto) - próbować, starać się
 • rīs + LOC - przy
 • rīš - orzech (owoc)
 • rīške - orzech (drzewo)
 • rīus - brzuch
 • rō - rów
 • rōišanni (rōišo) - odwołać, anulować
 • rṓiški - batog
 • rōkta - obrona
 • rōktānni (rōkto, rōktonom) - bronić
 • rōkteke - obrońca
 • rṓma - chwast, roślina
 • rust - grzyb
 • ruša - oskarżenie
 • rušanni (rušo) - oskarżać, oskarżyć
 • rušnanni (rušno) - skarżyć
 • rušne - skarżypyta
 • ruššanni (ruššo) - skarżyć się
 • ruška - obudzenie się
 • ruškanni (ruško) - obudzić się
 • rušnanni (rušno) - obudzić
 • rušnōn - pobudka
 • rū (ruv-) - bok
 • rū - kij
 • rūinanni (rūino) - przewidywać, prognozować
 • rūios - prognoza, przewidywanie
 • rūma - oś
 • rūn - zły, niedobry, zepsuty, niedziałający
 • rūpnanni (rūpno) - poddać się
 • rūst - korzeń, podstawa, fundament, baza
 • rūstan - podstawowy, korzenny
 • salna - układanka
 • salnanni (salno) - układać
 • sanānni (sanno) - łamać
 • sanda - żart
 • sandanni (sando) - żartować
 • sanna - fala
 • sánna - dół
 • sánnes - podbicie
 • sannes - kosz, koszyk
 • Sássi - Księżyc
 • sašira - akty, wkład
 • saširanni (saširo) - dodawać, dodać
 • saširi - dodatek, dodawanie
 • sášša - jedna piąta
 • saššes - cień (miejsce)
 • saššin - ciemny
 • saššines - ciemność
 • sátti - złoto
 • sāgi - okoń
 • sākaī (sākeo, sāke-) - dziewięć
 • sāl + INS - dla (czegoś), do użycia przy czymś
 • sāne - syn
 • sārbanni (sārbo) - siać
 • sārbe - chłop, rolnik
 • sārbi - chłopka
 • sārbes - pole uprawne, pole
 • sbes - podobieństwo, zbieżność
 • sbi - podobnie
 • sbin - podobny
 • seva - lipa
 • sevan - lipowy
 • sērkan - straszny
 • sērke - straszak
 • siduva - pokój
 • síma - problem, kłopot
 • símin - problematyczny, niosący kłopoty
 • sirin - czerwony
 • sirōna - róża
 • sirōs - robak
 • sī́a - ruch
 • sī́anni (sī́o) - ruszać się, ruszyć
 • sība - północ (pora dnia)
 • sībes - całość, absolut
 • sībun - wszystko, cały, absolutny
 • sīganni (sīgo) - śnieżyć
 • sīlanni (sīlo) - otrzymać, dostać, zażyć
 • sīls - część, skrzydło budynku
 • sīrn - zdenerwowany, zły
 • sīrsanni (sīrso) - denerwować, rozeźlić
 • sīs (sīgs-) - śnieg
 • sī́ssi - sutek
 • sīvest - jabłoń
 • sīvi - jabłoń
 • skēanni (skēo) - boleć, chorować
 • skēn - chory, bolący
 • skēsti - choroba
 • skēur - boląco; czując ból
 • skīmnanni (skīmno) - przywrócić
 • skīrtanni (skīrto) - twierdzić
 • skīrti - stwierdzenie
 • sogur (sōgr-) - żołnierz, wój, wojownik
 • solin - niebieski
 • solm - garb
 • solrin - ładny
 • solrur - ładnie
 • solur (solr-) - ozdoba
 • sóppa - schody
 • sorvškin - szary (ciemny)
 • sovn - roztargniony
 • sṓan - święty
 • sṓanek (sṓanekes-) - przepowiednia
 • sṓanekanni (sṓaneko) - przepowiadać
 • sṓaneke - święty, prorok (rzcz.)
 • sṓanna - święto
 • sṓannan - świąteczny
 • sṓannanni (sṓanno) - świętować
 • sṓanni (sṓano) - święcić
 • sōd (sod-) - pięć
 • sōpi - odstęp, prześwit, wolna przestrzeń
 • sōranni (saso) - usłyszeć, słyszeć
 • sōrsanni (sasso) - słuchać, usłuchać się, posłuchać
 • sōršin - ślepy, pusty
 • sṓvlanni (sṓvlo) - sławić, wychwalać
 • stānni (sasto) - dotknąć
 • strānni (stāro) - wytrzeć
 • succi - teraz, właśnie, obecnie
 • succin - teraźniejszy, obecny
 • súki - but, buty
 • súksanni (súkso) - ubierać buty, zakładać buty, obuć, wzuć
 • sunanni - mieć ze sobą, mieć przy sobie
 • sunur (sunr-) - torba, bukłak, dobytek ruchomy
 • surdō (surdon-) - środek
 • surtē - sad, ogród
 • sūanni (sūno) - rzucić
 • sūba - uwaga
 • sūban - uważny, baczy
 • sūbanni (sūbo) - zwrócić uwagę
 • sūkore - wujek (mąż siostry matki)
 • sūkori - ciocia (siostra matki)
 • sūla - motyl
 • sūnānni (sūnano) - wrzucić
 • sūs - świnia
 • sūvna - ziewanie, ziewnięcie
 • sūvnanni - ziewać
 • sūvrun - atramentowy
 • sūvvan - czarny
 • sūvvasti - czerń
 • sūvvur (sūvvr-) - atrament
 • sūvvur (sūvr-) - atrament
 • sūvvrun - atramentowy
 • šaba - przyprawa
 • šabsanni (šabso) - przyprawiać
 • šakūma - łańcuch
 • šalka - żelazo
 • šalkan - żelazny
 • šalkes - złoże żelaza, ruda żelaza
 • šarn - cierń, kolec
 • šauran - surowy, srogi
 • šābi - brodawka
 • šāħ - kurz
 • šā́itanni (šā́ito) - ciągnąć
 • šān - taki
 • šāen - ktoś
 • šāmsanni (šāmso) - pochodzić, być rodem
 • šāo - kto, który
 • šāpes - urwisko
 • šāpn - stromy
 • šāpur - stromo
 • šātna - maszt
 • šátti - oczywiście
 • šáttin - oczywisty
 • šāur - tak (zaimek)
 • šeōn - pół, połowa, południe (pora dnia)
 • šeōssi - półksiężyc
 • šesen - coś
 • šēħun - wolny, swobodny, dowolny
 • šēħur - swobodnie, dowolnie
 • šēħurnanni (šēħurno) - uwolnić, oswobodzić, uwalniać, oswobadzać
 • ši - trochę, nieco
 • šilkanni (šilko) - chylić się
 • šilor - legowisko, barłóg, nora
 • šiluka - śledziona
 • širka - mały ptak ćwierkający
 • širkanni (širko) - ćwierkać
 • šišti - troszeczkę
 • šī - cel, ambicja
 • šī́a - blask
 • šī́alka - barć
 • šī́an - góra (tylko geo.)
 • šī́anese - Góral
 • šī́anesa - Góralka
 • šī́anni (šī́o) - błyszczeć, błyskać
 • šī́anna - światło
 • šī́er - albo, lub
 • šīktanni (šikto) ḗom + LOC - przygotować, przygotowywać, przygotowywać się do + GEN, zbierać się do + GEN
 • šītke - świt
 • šīn (šene III) - ja m
 • šīni (šeni IV) - ja f
 • šīno - że
 • šīol - stół
 • šī́olanni (šī́olo) - chwalić
 • šīonna - misja
 • šīrkan - nietrwały
 • šīrke - świnia
 • šīrki - trzcina
 • šīrkin - trzcinowy
 • šīrš - iskra
 • šīš (šes-) - co, który
 • šīta - brona
 • šīvla - cebula
 • škā́ma - jesiotr
 • škuma - pokusa, kuszenie
 • škumen - kuszący, wodzący na pokuszenie
 • škumsanni (škumso) - kusić
 • šlēeva - boczek
 • šli - prawie
 • šlīn - pilny
 • šlōp (šlōpes-) - strach
 • šlōpanni (šlōpo) - bać się
 • šmaknanni (šmakno) - oparzyć się
 • šmaknes - oparzenie
 • šnānni (šno/šnono) - robić
 • šon - bosy
 • šopa - żar
 • šopur - boso
 • šordanni (šordo) - być dumnym
 • šorde - duma
 • šōanni (šōo) - kraść, ukraść
 • šodi - bocian
 • šṓda - wstyd
 • šṓdan - wstydzący
 • šṓdin - wstydliwy
 • šōlka - zimorodek
 • šṓlva - nakrycie na głowę, czapka
 • šṓmki - kukułka
 • šōn - nieśmiały, cichy, skromny, skryty
 • šōrn - nieobecny
 • šōurun - samotny
 • šōus (šōurs-) - mgła
 • šmulsanni (šmulso) - wchłonąć, pochłonąć
 • šrīm - siedem
 • šrkānni (šrkano) - tryskać, pryskać
 • štīanni (štīno) - gonić
 • šu - ale
 • šuānni (šuamo) - grać
 • šuama - gra
 • šuamnanni (šuamno) - wygrać, wygrywać
 • šuamnī (šuamnes-) - zwycięstwo, wygrana
 • šuma - dzięcioł
 • šuran - stary (o rzeczach), zużyty
 • šurde - brat
 • šurden - bratni, braterski
 • šures - starość (o rzeczach), zużycie
 • šurma - smród
 • šurmnanni (šurmno) - śmierdzieć
 • šut - kostka, sześcian
 • šū - drewno, opał
 • šū́e - wróg
 • šū́i - wrogo, we wrogi sposób,
 • šū́in - wrogi
 • šūiša - działanie, akcja
 • šūišanni (šūišo) - działać, pracować, czynić, tworzyć
 • šūiške - artysta
 • šūl - wola
 • šūnin - bursztyn
 • šūnin - bursztynowy
 • šūr + ACC - odnośnie do czegoś
 • šūrk - drzewo iglaste
 • šūrka - krab
 • šūta - bawełna
 • šūtan - bawełniany
 • taka - sąd (instytucja)
 • takanni (tako) - sądzić (kogoś)
 • takeke - sędzia
 • takes - sąd (budynek)
 • taknanni (takno) kan + INS - skazać (na coś)
 • taku - pakunek
 • takuanni (takuo) - pakować
 • tápanni (tápo) - gapić się
 • tápe - gap
 • tā - też
 • tā́ħen - wysoki
 • tā́ħes - wyżyna; akademia
 • tā́ħeški - baszta
 • tālša - żyła
 • tān - pusty
 • tānekes - wszsechpustka, nicość
 • tānes - pustkowie
 • tā́nna - dzień, dzień miesiąca (np. w połączeniu z liczebnikiem porząkowym: ā́odaħ ināron tā́nna Czternasty)
 • tā́nnan - dzienny
 • tāšin - łaskawy
 • tāve - niewierzący, ateista
 • tāven - niewierzący (przym.)
 • tēpi - gorąco
 • tēpin - gorący
 • tēr + INS - w celu, aby, po
 • teši - panna
 • tešin - niezamężny
 • tešisti - stan panieński
 • tissa - osika
 • tísti - brzeg
 • tī́a - tak, owszem
 • tī́a + TEM - po + LOC
 • tī́ron - twardy
 • tī́rōn - skorupa
 • tlokta - suknia
 • tosa - sosna
 • tóssa Ludzie.PNG - ludzie
 • toš (teše III) - ty m
 • toši (toši IV) - ty f
 • toštanni (tošto) - opierać się, oprzeć się
 • toštes - oparcie
 • toštutocces - twierdza
 • totīuna - lejce
 • tōrmīn (tōrmen-) - strumień
 • tua - pożyczka
 • tuanni (tuo) - pożyczyć
 • turša - cierpienie
 • turšanni (turšo) - cierpieć
 • tuš - belka
 • tūrg - trwoga, alarm
 • tūrganni (tūrgo) - trwożyć, alarmować
 • ubdā - butelka
 • úcci - dość, sporo, dużo
 • učurke - tchórz
 • učurn - tchórzliwy
 • učurnanni (učurno) - stchórzyć
 • udōl - węgiel
 • udōlen - węgielny
 • ul (ules-) - list
 • ulanni (ulo) - kroić, ciąć, wycinać, nadawać kształt, formować
 • ulānni (uluno) - żądlić
 • ulbi - słabo
 • ulbin - słaby
 • ulbinsanni (ulbinso) - osłabić, zaszkodzić
 • ulbisti - słaboś
 • uleke - rzeźnik
 • ules - rzeźnia
 • ulkanni (ulko) - wyobrazić sobie, wyobrażać sobie
 • ulmī (ulmes-) - ostre narzędzie, ostra broń, nóż, miecz, topór, szabla
 • uln - zniszczony, zepsuty, martwy, nie żywy
 • ulna - zniszczenie, zagłada, upadek
 • ulnanni (ulno) - zniszczyć
 • ulnun - trup
 • ulun - osa
 • ulunur (ulunr-) - żądło
 • ulsanni (ulso) - niszczyć, burzyć, rujnować
 • ulses - ruina
 • um - pysk
 • uon - głęboki
 • uos - głębia
 • uosanni (uoso) - tonąć
 • uoseke - topielec
 • upson - ślepy
 • urō (uros-) - wrzos
 • urses - poczekalnia
 • ursanni (urso) - czekać
 • uses - radość, wesołość
 • ursun - ponury
 • uskanni (usko, uskem) - tęsknić
 • uskīrmi - tęsknota
 • usnanni (usno) - pić
 • usoi - wesoło, radośnie
 • uson - wesoły, radosny
 • uspan - łagodny
 • ussi - ość
 • ūcci - mysz
 • ū́ils - szydło
 • ūl - zmęczenie
 • ūle - zając
 • ūlis - sokół
 • ūln - zmęczony
 • ūlnanni - zmęczyć się
 • ūlo - wiosło
 • ū́lose - wuj (brat matki)
 • ū́losi - ciocia, wujenka (żona brata matki)
 • ūltanni (ūlto) - bulgotwać
 • ūmke - kogut
 • ūmki - kura
 • ūmn - jedyny
 • ūmre + LOC - niedaleko, przy
 • ūmstes - sień, ganek
 • ūni - matka
 • ūnši - rzęsa
 • ūranni (ūro) - uczyć
 • ūrkes - rana
 • ūreke - nauczyciel
 • ūreki - nauczycielka
 • ūri - kura
 • ūrnanni (ūrno) - uczyć się
 • ūrne - uczeń
 • ūrnes - szkoła
 • ūrni - uczennica
 • ūrsu - pierś
 • ūvīs (ūves-) - zawiść
 • ūvānni (ōvao) - zobaczyć, ujrzeć,
 • ūven - zawistny
 • va (an I) - on, ona, ono, oni, one
 • vada - zajęcia domowe, krzątanina
 • vadānni (vado) - krzątać się
 • vakanni (vaka) - położyć, kłaść
 • vakra - dach
 • vakran - zadaszony, zasłonięty
 • valanni (valo) - spadać
 • vaul - przeprosiny
 • vanni (vano) - przeprosić, przepraszać
 • vansa - przebaczenie, ułaskawienie
 • vansanni (vanso) - wybaczyć, przebaczyć, przebaczać, ułaskawiać
 • vast (anst-) - podmiot nieokreślony
 • vālanni (vālo) - wystawać, sterczeć
 • vālda - błoto, bagno
 • vāldes - babrzysko, brochowisko
 • vāstanni (vāsto) - wieźć, wozić
 • vāstra - wóz
 • vḗka - rozum
 • vḗkan - rozumny
 • vḗkanni (vḗko) - rozumieć
 • vḗkasan - umysłowy
 • vḗkā (vḗkas-) - umysł
 • vēnanni (vēno) - kochać
 • vēt - drzewo
 • víla - czapla
 • vilanni (vilo) - wydawać się
 • vina - oparzenie
 • vinanni (vino) - oparzyć, poparzyć się
 • vī́anni - kobieta
 • vī́o - dno
 • vī́on - denny, końcowy
 • vīr (ver-) - usta
 • vīrba - wierzba
 • vīrga - okulary
 • vīranni (vīro) - złościć, denerwować
 • vīrmanni (vīrmo) - złościć się, denerwować się
 • vīrmun - zły, zezłoszczony, zdenerwowany
 • vīska - suknia
 • vīstanni (vīsto) - wstać
 • vōga - pora (czas)
 • vōianni (vōino) - przyjaźnić się
 • vōin - miły, przyjemny, przyjacielski
 • vōlur (vōlr-) - topór, siekiera
 • vōma - ziemia, Kyon
 • vōrnan - wierny, posłuszny
 • vōstanni (vōsto) - przetrwać, wytrwać, przeżyć
 • vulš - styk, dotyk, dotknięcie
 • vulšanni (vulšo) - dotykać, zbliżać się
 • vūko - owad
 • vūrka Byk.PNG Ka.PNG - krowa
 • vūrke Byk.PNG - byk
 • wal - ławka
 • wašianni (wašino) - woleć
 • wašina - chęć, chętka
 • wā́snanni (wā́sno) - wprowadzić, reformować
 • wā́sneke - reformator
 • wā́ssanni (wā́sso) - prowadzić, kierować
 • wṓlla - gniew
 • wṓllanni (wṓllo) - gniewać się, złościć, źlić się


Koniec części alfabetycznej

 • -še - też, także, ten właśnie enkliktyka w funkcji zaimka wskazującego, partykuła wzmacniająca
 • āiši - zły duch, demon, bies
 • āmmiš - pchła
 • āre - czara
 • āremne - brzemię
 • asm - bosy, biedny
 • āsnanni (āsno) - znikać, czeznąć
 • bārna - borówka
 • bēl - defekt, skaza
 • bēlanni - skazić, popsuć
 • bibi - baba zgrubniale
 • bōanni (bōo) - wynieść
 • bōn - pąk
 • capanni (capo) - wędrować, włóczyć się
 • capsanni (capso) - wlec za sobą
 • cesta - suma
 • cestanni (cesto) - zliczać, łączyć, równać się w matematyce
 • ceta - honor
 • cetanni (ceto) - honorować, oblubiać, szanować
 • cida - pobudka
 • cidanni (cido) - budzić
 • cumma - cmok
 • cummanni (cummo) - całować, ciumać, cmokać
 • čiln - bujny
 • d'as - powód
 • d'asanni (d'aso) - wzbudzać, pobudzać
 • d'asnanni (d'asno) - powodować
 • d'e - be (owcy)
 • d'eanni (d'eo) - beczeć (o owcy)
 • d'ēn - garb
 • d'īanni (d'īo) - kłuć
 • d'īanni (d'īo) - zaspakajać, dogodzić, pomóc, spełnić potrzebę, pomóc przy czymś
 • d'īnanni - badać
 • dāstanni (dāsto) - badać, przysłuchiwać się, wysłuchiwać
 • didi - baba, staruszka, starsza pani (często pieszczotliwie)
 • dīdres - bór, las sosnowy
 • dī́šanni (dī́šo) - gryźć, kąsać
 • dṓlla - dobro, czystość
 • dṓllin - wielebny, czcigodny
 • ēira - kara
 • ēirnanni (ēirno) - karać
 • ḗšši - ul
 • ešud - więcej, bardziej, mocniej
 • gīk - bydło
 • gīlmanni (gīlmo) - czarować
 • gīlmeš - czar
 • gīlmeše - czarownik, czarodziej, mag
 • gīn - jasny, biały
 • giš - lulek czarny
 • gōvanni (gōvo) - zrastać się, goić się, zabliźniać się
 • gōvi - blizna
 • grānni (gruo) - wymiotować, rzygać
 • gūr - sterta
 • hībur - bruzda, zmarszczka
 • hīburnanni (hīburno) - marszczyć się
 • hīkanni (hīko) - oczekiwać, czekać, spodziewać się
 • hīrš - jarzmo
 • hīš - żądło
 • ħišanni (ħišo) - biegać, uciekać
 • ħíšanni (ħišo) - czesać
 • ħíši - grzebień
 • hīšnanni (hīšno) - żądlić
 • hubanni (hubo) - buczeć
 • ħūr - ryj
 • īb - bo, bowiem arch.
 • īd - potrzeba, nieszczęście
 • īdanni (īdo) - bić, uderzać
 • īde - bitwa
 • īded - bój
 • īdes - pole bitwy
 • īdlin - cielesny, fizyczny
 • īdlinanni (īdlino) - leczyć
 • īdlisnanni (īdlisno) - zdrowieć
 • īdsanni (īdso) - być w potrzebie, potrzebować pomocy
 • idur (idr-) - bicz
 • īlbanni (īlbo) - gniewać się
 • īlbes - gniew
 • īles - błonie
 • ī́lke - roślinność
 • ilsanni (ilso) - błyszczeć, świecić, migotać
 • immi - wiąz
 • induħ - wędzidło
 • ī́nne - część
 • īrbanni (īrbo) - rzucać
 • īres - byt
 • īrvi - trzewia
 • īsk - błyskawica
 • īsna - stos
 • īsnanni (īsno) - łączyć, zsypywać
 • īsta - droga, szlak
 • īšmanni (īsmo) - mieszać
 • īšme - łyżka
 • īvi - jawnie, nagłos, odkrycie, otwarcie
 • īvn - jawny
 • īvnanni (īvno) - pokazać, pokazywać
 • kaī - kiedy, gdy spójnik
 • kāpe - czaszka, czerep
 • ki - jeżeli
 • kīk - czy arch.
 • kīln - cały
 • kīlnanni (kīlno) - leczyć
 • kīlne - lekarz, medyk
 • kīlsanni (kīlso) - zrowieć
 • kīnn - gruby
 • kīranni (kīro) - pulchnąć
 • kīrn - pulchny
 • kīsma - krótki czas, chwila, chwilka; kisma neszyjska najmniejsza jednostka czasu [?]
 • kōidanni (kōido) - cedzić
 • kōide - cedzak
 • lāca - ręcznik
 • lā́ššin - wyblakły
 • lēk - pietruszka
 • lēli - żołądek
 • līde - dziecko, chłopczyk, służący
 • līdi - dziewczynka, służka
 • līma - trzcina
 • līmiški - flet
 • linna - bieg
 • linnanni (linno) - biegač, biec
 • līoše - bogacz
 • līošes - bogactwo, dobytek
 • līošnin - bogaty
 • līr - brzytwa
 • līres - ostrze
 • līrsanni (līrso) - golić się
 • liśes - palenisko
 • līškanni (līško) - bawić się
 • līšn - blady
 • līva - belka
 • lūši - owca arch.
 • lūšinši - jagnię
 • mīa - bajka, baśń, podanie, legenda
 • mīanni (mīo) - bajać, opowiadać bajki
 • mīl - jama, nora, dziura
 • mīriši - ciemiernik
 • mīsn - biedny, nieszczęśliwy, smutny
 • mōl - len
 • mōles - bielizna
 • mōri - mara, zjawa
 • mōrna - dręczenie, udręka
 • mōrnanni (mōrno) - dręczyć
 • nēve - lew
 • nīla - błąd, pomyłka
 • nīlanni (nīlo) - pomylić się
 • nī́ssa - jesion
 • nova - drzemka, leniuchowanie
 • novanni (novo) - drzemać, leniuchować, lenić się
 • nove - leń
 • novn - leniwy
 • nūrki - brona
 • ōd - róg bydlęcy
 • ōdanni (ōdo) - bóść
 • ōdre - biodro
 • ōk - ryk
 • ōkanni (ōko) - ryczeć
 • ṓllin - jabłko
 • ōllis - błoto
 • ṓlliš - jabłoń
 • ōmiš - rak
 • ṓnnanni (ṓnno) - błądzić, zgubić się
 • ōnnin - częsty
 • ṓnsanni (ṓnso) - zgubić
 • ōpsanni (ōpso) - capać,łapać
 • ōrb - broda
 • ōrbadan - brodaty
 • ōrnanni - robić zapasy, chomikować
 • ōru - całość, zapas
 • ṓšša - woda
 • ṓšši - nad wodą
 • ōtanni (ōto) - witać
 • ṓttanni (ṓtto) - myć
 • ōvle - bóbr
 • pātes - patelnia
 • pēna - cena
 • pēnnanni (pēnno) - wyceniać
 • pēnsanni (pēnso) - cenić
 • pōranni (pōro) - czerpać
 • pōrur (pōrr-, pōr-) - czerpak
 • rab - paznokieć
 • rādan - czujny
 • rādānni (rādano) - czuwać
 • rades - bród
 • radnanni (radno) - przechodzić przez bród
 • rāna - obrona
 • rānanni (rāno) - bronić
 • rāvn - brzydki
 • rēda - plotka
 • rēdnanni (rēdno) - plotkować
 • rēg - brask
 • rēl - ceramika
 • rēluħ - odłamek skorupy, potłuczone naczynie
 • ren - snop
 • rība - jagoda
 • rīdo - trzoda
 • rīe - bagno
 • rī́en - glina
 • rīmašanni (rīmašo) - kusić
 • rīmašn - maniący, kuszący, kusy
 • rīmn - urojony
 • rīranni (rīro) - brzękać
 • rīre - flet
 • rīrnanni (rīrno) - grać na flecie
 • rīssanni (rīsso) - rzeźbić
 • rīsseke - rzeźbiarz
 • rīstanni (rīsto) - ryć, drążyć
 • rīš - brzuch
 • rīš - łachman, szmata, ścierka
 • rīša - czeremcha
 • rišanni (rišo) - strzec, chronić, pilnować
 • rīše - wulg. o kobiecie, szmata, kurwa
 • rīškānni (rīškano) - opiekować się
 • rī́vi - kiszka, jelito
 • rōg - grań
 • ros + LOC - wzdłuż + GEN
 • rose - czeladnik, uczeń
 • rōstanni (rōsto) - kroić
 • rōše - ciążą
 • rōšin - ciężarny
 • rōtī (rōtes-) - barć
 • rōvi - jastrząb
 • rūb - szpon
 • rūes - szaleństwo
 • rum - barwa
 • rūm - brew
 • rūn - szalony
 • sādan - szybki, nagły
 • sīlet - polędwica
 • sīlo - lędźwie
 • sīnel - blekot
 • sīnelanni (sīnelo) - gadać od rzeczy, bełkotać, gadać głupoty, pieprzyć wulg.
 • sīv - szpulka
 • skēa - ból
 • sōtanni (sōto) - brukać
 • succanni (succo) - bzykać
 • suni - czosnek
 • šabi - oparzelisko
 • šā́i, -šā́i - że partykuła wzmacniająca
 • šēk - kleszcz
 • šemes - trzon
 • šerm - trzonowiec
 • šīb - brzeg
 • šībes - wybrzeże
 • šīgin - burzliwy, gwałtowny
 • šīgo - burza
 • šīriški - jaszczurka
 • šistanni (šisto) - kastrować
 • šṓanni (šṓo) - zwlekać
 • šṓnan - długi
 • šōnanni (šono) - czynić, dokonywać
 • šōne - czyn, dokonanie
 • šoranni (šoro) - chwytać
 • šorn - uchwyta
 • šuganni (šugo) - strzyc
 • šūlk - blask, chwała
 • šūlkanni (šulko) - błyszczeć, być chwalonym
 • šunka - kichnięcie
 • šunkanni (šunko) - kichnąć
 • ūg - mąka
 • uk - beknęcie
 • ukanni (uko) - bekać
 • ūri - na zewnątrz
 • ūrm - cierń
 • ūrn - zewnętrzny
 • vatanni (vato) - bywać
 • venuħ - bierwiono
 • vīe - błona
 • vīn - bieda
 • vīnn - biedny
 • vīšk - bluszcz
 • íccun - dobry
 • lī́ka - węgorz
 • tēš - więc
 • hašti - sowa
 • hēššaccu - przysięga
 • hēsnanni (hēsno) - przysięga
 • rūkin - obfity
 • ānanni (āno) - otworzyć
 • ān - otwarcie, początek, rozpoczęcie
 • sannut - tron
 • rōa - snop
 • kīš - róg
 • kī́ama - blizna
 • marānni (marao) - drapać
 • mošanni (mošo) - otrzymywać
 • lōp - wół
 • tašeke - bohater
 • tašanni (tašeso) - dokonać czegoś wielkiego
 • tḗssen - chwalebny
 • tḗssa - pochwała
 • tḗssanni (tḗsso) - chwalić
 • tōmanni (tōmo) - lać ( o deszczu)
 • tōma - ulewa
 • itan - kwaśny
 • tisti - kwas
 • ūro - szczerba
 • ūron - szczerbaty
 • reše - kowal
 • rešanni (rešo) - kuć, wykuwać
 • ive - naczynie
 • mīš - góra
 • mī́šši - góra
 • aršanni (aršo) - doprowadzić, spowodować
 • arša - skutek
 • pīrše - proszek
 • pīr - proch
 • sōna - pośpiech
 • sōanni (sōno) - spieszyć się
 • gastanni (gasto) - zbliżać się, przybliżać się, przysuwać się
 • vānni (vano) - skradać się
 • būles - moczary
 • ħavranni (ħavro) - dusić
 • bīanni (bīno) - ssać, wysysać
 • sōllanni (sōllo) - opaść, spaść (na kogoś)
 • vīlanni (vīlo) - ryzykować
 • vīla - ryzyko
 • tīranni (tīro) - przejeżdżać, mijać
 • gabranni (gabro) - grasować
 • ōlšānni (ōlšano) - ostrzyć
 • līpeš - bagno
 • šūnanni (šūno) - dostarczyć, przywieść
 • vēanni (vēo, vḗssem) - wieść
 • čišanni (čišo) - pomyśleć, wpaść na pomysł
 • ṓccanni (ṓcco) - dostać się
 • īlanni (īlo) - działać na coś, oddziałowywać na coś, wpływać
 • īla - działanie na coś, oddziaływanie, wpływ
 • gēšši - niespodzianka
 • líkanni (líko) - spodziewać się
 • vḗssa - cud
 • vḗsnanni (vḗsno) - wydarzyć się (o cudzie)
 • īanni (īno) - czuć, odczuwać (zmysłami)
 • vāsnanni (vāsno) - zauważyć
 • vāssanni (vāsso) - przejaśniać się, klarować się
 • līššun - mocny, twardy
 • rīn - czerstwy
 • šārn - bezduszny
 • sirōsnanni (sirōsno) - składać jajka (o robactwie), mnożyć się (o robactwie)
 • cḗssi - cześć
 • d'īa - doza
 • ōškin - daleki, odległy
 • ōškes - dal
 • lices - danina, podatek
 • líces - danina, podatek
 • lices - dar, podarunek podniośle
 • líces - dar, podarunek podniośle
 • lice - dawca
 • líce - dawca
 • īvi - ostatnio
 • tōlanni (tōlo) - tłumić, wyciszać
 • gōtes - dziegieć
 • ēlbur (ēlbr-) - dłuto
 • rīħa - dereń
 • šervanni (šervo) - drzeć
 • sōsanni (sōso) - spotkać, napotkać
 • īsan - prawy
 • sēde - przodek
 • sēdeke - przodek podniośle
 • kōilanni (kōilo) - dzielić
 • ōštanni (ōšto) - dziać się, wydarzać się, mieć miejsce
 • cineki - dziewica
 • ṓšša - kadź
 • ūg - beczka, cysterna, zbiornik
 • ṓnni - pas, pasek
 • lī́kan - zdrowy, dorodny
 • gīlša - dzięgiel
 • sōni - dziąsło
 • ōrnanni (ōrno) - starać się
 • ōrsanni (ōrso) - usiłować
 • bama - zdziwienie, dziw
 • bamn - dziwny
 • ēveš - doba
 • mēlšin - śmiały
 • mēlšeke - śmiałek
 • īlini - mamka
 • bībši - niania, niańka
 • ūššin – możliwy
 • eħilli – zbiór, konto
 • ōssen – trujący
 • ōkse – jad
 • šēanni (šēo) – udawać
 • ēva – wynik, akt (prawny)
 • ūškanni (ūško) – poprawić
 • ūškas – poprawka
 • b'ā́ssa – ilość
 • līška – zabawa
 • ī́ška – kąt
 • ṓcce – kąt, węgieł, róg
 • ħīrsa – mrówka
 • šēgo – organ, narząd
 • ūmi – łuk, kabłąk
 • ħāħan – złośliwy
 • šīessas – argument
 • šīessanni (šīesso) – dowodzić, przekonywać
 • móssa – armia, wojsko
 • lḗšši – atrakcja, zaleta
 • čū́lla – wada
 • ōgan – poważny
 • ōgas – powaga
 • ōgatoccu – autorytet
 • wēšan – świadomy, trzeźwy
 • ī́elli – zawsze
 • gines – wiek
 • d'āška – przygoda, wyczyn
 • ḗmmi – wędka
 • šīerka – kotwica

Egzonimy

 • Ačča - Kun Atla
 • aun ādar - język ayu
 • Āes - Tangia
 • āese - tangijczyk
 • āesi - tangijka
 • Devanon - Państwo Tjevangono
 • devanonan ādar - język thewański
 • Dorg - Państwo Trugskie
 • Ēduner - Ajdynir
 • ēdunern ādar - język ajdynirski
 • Hačanho - Hatlangao
 • Hira - Hirra
 • Homi - Komi
 • Hošon - Kozón
 • Ħaha - S'xaka
 • Aōki - Haukia
 • Ī́ene šrīm (Siedem.PNGMiasto.PNGKraj.PNG) - Siedmiomieście
 • Ī́lmian Ā́ssī - Morze Słone
 • Kāšēr - Djyazhoar
 • Kun Ačča - Kun Atla
 • Likasnes - Rikkadan
 • Mākiti - Makit
 • Naratē - Naratai
 • Pinu - Pinu
 • pinun ādar - język pinu
 • Šānlā - Siedmiomieście
 • Sogēvra - Tlàgęvranj
 • Suħton - Sechton
 • šinin ādar - język qin
 • Šōlan - Siedmiomieście
 • Timar - Republika Murów
 • timarn ādar - język murski
 • Ušegi - Państwo Olseskie
 • ušegin ādar - język oleski
 • Ūcan - Wuzang
 • Mītenni - Mitenia
 • mītin - miteński0
 • mītigan - miteński
 • Mītigan Ā́ssī - Morze Miteńskie
 • mītige - Miteńczyk
 • mītigi - Miteńka

Wyrazy opisujące elementy naszego Świata

 • Ābrika - Afryka
 • Āges - Australia
 • Amērika - Ameryka (< z pr.)
 • āneleke - anioł
 • ārka - arka
 • Āstria - Austria
 • Balta - Morze Bałtyckie
 • Balte - Bałt
 • betōn - beton
 • Bībli - Biblia
 • B'ān Aiūta - Apokalipsa, koniec świata
 • b'āstina - socjalizm
 • b'āstinan - socjalistyczny
 • b'āstine - socjalista
 • b'āstini - socjalistka
 • B'āstinan Sovetanum Padāilker Nā́iknatoccu - Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
 • Britan - Brytania
 • britane - brytyjczyk
 • britani - brytyjka
 • B'ānum Britane e Kerkonum Ērier Ikaten Īrgunes - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
 • Dōičant - Niemcy
 • dōičantan - niemiecki
 • dōičantan ādar
 • dōičante - niemiec
 • dōičanti - niemka
 • Espana - Hiszpania
 • espanan - hiszpański
 • espanan ādar - język hiszpański
 • espane - hiszpan
 • espani - hiszpanka
 • Ērie - Irlandia
 • ērien - irlandzki
 • ērien ādar - język irlandzki
 • ēriene - irlandczyk
 • ērieni - irlandka
 • Ħāus - Francja
 • ħāusan - francuski
 • ħāusan ādar - język francuski
 • ħāuse - francuz
 • ħāusi - francuzka
 • Ikaten Īrgunes - Zjednoczone Królestwo
 • Inglant - Anglia
 • inglantan - angielski
 • inglantan ādar - język angielski
 • inglante - anglik
 • inglanti - anglijka
 • Itāla - Włochy
 • itālan - włoski
 • itālan ādar - język włoski
 • itāle - włoch
 • itāli - włoszka
 • Iudees - Judea
 • Kamri - Walia
 • kamrin - walijski
 • kamrin ādar - język walijski
 • kamrine - walijczyk
 • kamrini - walijka
 • Katovic-un - Katowice
 • lēmrur (lēmr-) - przyrząd do pisania, pióro, długopis
 • nīsān - nisan
 • Nórge - Norwegia
 • nórgen - norweski
 • nórgen ādar - język norweski
 • nórgene - norweg
 • nórgeni - norweżka
 • Pontes - Pont
 • pontesin - poncki
 • Pōlska - Polska
 • pōlskan - polski
 • pōlskan ādar - język polski
 • pōlske - polak
 • pōlski - polka
 • Purtuval - Portugalia
 • purtuvalan - portugalski
 • purtuvalan ādar - język portugalski
 • portuvale - portugalczyk
 • portuvali - portugalka
 • prōkūrātore - prokurator (w starożytnym Rzymie)
 • rōkteke - anioł stróż
 • Rōma - Rzym
 • rōmin - rzymski
 • Rōsia - Rosja
 • rōsin - rosyjski
 • rōsin ādar - język rosyjski
 • rōsine - rosjanin
 • rōsini - rosjankaw
 • Sovet - Sowiety
 • sovetan - sowiecki
 • Sovetan Nā́iknatoccu - Związek Radziecki, Związek Sowiecki
 • sovete - sowieta
 • soveti - sowietka
 • Šeske - Czechy
 • šesken - czeski
 • šesken ādar - język czeski
 • šeskene - czech
 • šeskeni - czeszka
 • vāstra - auto, samochód
 • vāstres - autobus

Inne

 • kocovisan ādar - język kotsowiski
 • lutrasun ādar - język lutracki
 • sērke - przeraza

Do Dodania

 • arystokracja < mit.
 • znak dla klątwy etc.!

Ostatnie słowo

 • bibliografia!