Słownik:Qin

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


民語字典
qîn jiùt jiàyéo
qiin4 jiuut1 jia1yeeo2
Słownik języka qin
Poniższa strona zawiera rozbudowywany słownik języka qin. To wprowadzenie ma na celu ukazanie metodologii, którą kierowano się przy tworzeniu haseł, jak również wyjaśnieniu niektórych terminów.
Kolejność haseł
Hasła uszeregowane są alfabetycznie według transkrypcji. W przypadku sylab różniących się wyłącznie tonem, decyduje numer tonu z tabeli.
Skróty
a. albo
arch. archaizm
depr. forma deprecjacyjna
dial. dialektalny
form. formalny
fraz. frazeologizm
mar. żargon marynarski
nac. forma nacechowana, charakterystyczna
neol. neologizm
neos. neosemantyzm
niepopr. niepoprawne użycie częste w języku mówionym
niezal. forma niezalecana
pot. potoczny
rozsz. przez rozszerzenie znaczenia
urz. żargon urzędniczy
wys. wysoki rejestr
złoż. forma niesamodzielna
J wyraz, wyrażenie specyficzne dla nomadów Qin
S wyraz, wyrażenie specyficzne dla Siedmiomieścia
U wyraz, wyrażenie specyficzne dla użytkowników qin mieszkających poza właściwym temu językowi obszarem dialektalnymHasła

日午 aídiè  / ɐɪ̯˦˥di̯ɛː˥˩ / •  1. rzecz. (klas. 面) niezal. południe; 2. Aídiè rzecz. (klas. 块) Ajdynir
乜 âm  / ɑːm˧˦˧ / •  zaim. pyt. co
良 âng  / ɑːŋ˧˦˧ / •  1. rzecz. (klas. 項) dobro; 2. przym. dobry
谁 âo  / ɐɵ̯˧˦˧ / •  zaim. pyt. kto
公 bám  / pɐm˦˥ / •  rzecz. (klas. 号) członek, uczestnik
狗 bêo  / pɘɵ̯ / •  rzecz. (klas. 头) pies
源 bèi  / pɘɪ̯˥˩ / •  1. rzecz. (klas. 号) rodzina, ród, familia, klan; 2. rzecz. (klas. 套) S rozsz. Wielki Ród Derywaty: 源合 bèijē rzecz. S Starszyzna rodowa; 朝源 dábèi rzecz. S hist. panująca dynastia cesarska ; 3. rzecz. (klas. 号) J rozsz. plemię, klan nomadyczny
頸 bîng  / piːŋ˧˦˧ / •  rzecz. (klas. 轮) szyja
命 bō  / pɵ˧ / •  1. rzecz. (klas. 項) życie; 2. (klas. 項) los Derywaty: 命方 bōhēng rzecz. bohenizm
态 būn  / puːn˧ / •  rzecz. (klas. 項) stan, status
蛋 buò  / pɯ̯ɔː˥˩ / •  rzecz. (klas. 口 a. 樖) jajo
都 câng  / t͡sʰɑːŋ˧˦˧ / •  1. kwant. całość; 2. kwant. wszyscy
腿 cèo  / t͡sʰɛːo̯˥˩ / •  rzecz. (klas. 轮) noga
市 chán  / t͡ʃʰɑːn˦˥ / •  rzecz. (klas. 棟) miasto (jednostka osadnicza) Derywaty: 市合 chánjē rzecz. S Rada Miejska
啜 chí  / t͡ʃʰiː˦˥ / •  czas. ssać
三 chòi  / t͡ʃʰɵʏ̯˥˩ / •  licz. trzy
窄 ciē  / t͡sʰi̯ɘ˧ / •  1. przym. wąski; 2. rzecz. (klas. 些) prześwit
男 cú  / t͡sʰuː˦˥ / •  rzecz. (klas. 号) mężczyzna
砂 dà  / tɑː˥˩ / •  rzecz. (klas. 堆) piach
大 dá  / tɑː˦˥ / •  1. przym. duży, wielki; 2. rzecz. (klas. 些) wielkość, rozmiar
朝 dá  / tɑː˦˥ / •  1. przym. arch. wielki; 2. rzecz. (klas. 号) dynastia Derywaty: 朝源 dábèi rzecz. hist. panująca dynastia cesarska ; 3. honor. wyróżnik honoryfikatywny stosowany przed nazwą dynastii panującej lub uznanego rodu arystokratycznego
镜 dā  / tɑː˧ / •  rzecz. (klas. 块) szkło
江 dâ  / tɑː˧˦˧ / •  1. rzecz. (klas. 注) fala; 2. rzecz. dial. (klas. 注) woda
胸 dài  / tɐɪ̯˥˩ / •  rzecz. (klas. 轮) pierś
水 dát  / tɐt˦˥ / •  rzecz. (klas. 注) woda
呢 dē  / tɛː˧ / •  zaim. wsk. ten, ta, to Derywaty: 呢度 dēmò zaim. wsk. tu, tutaj (pozycja); 呢向 dējín tu, tutaj (kierunek)
城 dù  / tuː˥˩ / •  rzecz. (klas. 套) miasto (jednostka administracyjna Derywaty: 不城 dâdù rzecz. obszar administracyjny podlegający miastu, gmina, powiat, okręg
嘔 é'èr  / ɘ˦˥ʔɛːr˥˩ / •  czas. wymiotować
攻 fízhî  / fiː˦˥t͡ʃiː˧˦˧ / •  1. czas. atakować, napadać, najeżdżać; 2. rzecz. (klas. 帀) atak, napaść; 3. rzecz. (klas. 項) agresja
吹 fú  / fuː˦˥ / •  1. czas. dmuchać; 2. czas. dąć, wiać
早 fù  / fuː˥˩ / •  part. czas. wyraża nieokreśloną przeszłość gdy fakt, że wydarzenie odbywa się w przeszłości jest istotny kontekstowo, ale doprecyzowanie czasu nie jest konieczne
羽毛 fílà  / fiː˦˥lɑː˥˩ / •  rzecz. (klas. 堆) pióro
六 fût  / fʊt˧˦˧ / •  licz. sześć
牙 gâ  / kɑː˧˦˧ / •  rzecz. (klas. 轮) ząb
家 gān  / kɑːn˧ / •  rzecz. (klas. 棟) dom
眼 gào  / kɐɵ̯˥˩ / •  rzecz. (klas. 雙) oko
人 gèn  / kɘn˥˩ / •  rzecz. (klas. 号 a. 头) człowiek
間諜 gênkò  / kən˧˦˧kʰɔː˥˩ / •  rzecz. (klas. 号) agent, szpieg
動物 gînmāp  / kiːn˧˦˧mɐp˧ / •  rzecz. (klas. 头) zwierzę
角 gōk  / kɔːk˧ / •  rzecz. (klas. 块) róg
心情 gònghû  / kɔːŋ˥˩huː˧˦˧ / •  rzecz. (klas. 項) humor, nastrój
邦聯 gōngnîng  / kɵŋ˧nɪŋ˧˦˧ / •  1. rzecz. (klas. 套) konfederacja, związek państw; 2. rzecz. (klas. 号) konfederacja, związek celowy grupy ludzi
飲 gûn  / kʊn˧˦˧ / •  czas. pić
國 guòk  / kɯ̯ɵk˥˩ / •  1. rzecz. (klas. 面) kraj; 2. rzecz. (klas. 面) region, kraina; 3. rzecz. (klas. 套) państwo; 4. czas. rozciągać się
腳 guôk  / kɯ̯ɵk˧˦˧ / •  rzecz. (klas. 雙) stopa
气 hàn  / hɑːn˥˩ / •  rzecz. (klas. 注) wiatr
只 hê  / hɘ˧˦˧ / •  part. albo, lub
皮 hê  / hɛː˧˦˧ / •  1. rzecz. (klas. 轮) skóra; 2. rzecz. (klas. 块) skóra (materiał)
機構 hèishâ  / həɪ̯˥˩ʃɑː˧˦˧ / •  rzecz. (klas. 套) urząd
方 hēng  / hɘŋ˧ / •  1. rzecz. (klas. 班) droga, trakt Derywaty: 命方 bōhēng rzecz. bohenizm ; 2. rzecz. (klas. 項) rozsz. Droga Derywaty: 方導 hēngxí Przewodnik, kapłan
他 hòk  / hɵk˥˩ / •  1. zaim. os. on (osoba płci męskiej); 2. zaim. os. nac. on (istota lub przedmiot spersonifikowany o nadanych cechach męskich) Derywaty: 他余 hòktá zaim. os. form. on; 他們 hòkzên zaim. os. oni; 他余們 hòktázên zaim. os. form. oni, ci Państwo, ci Panowie
羊毛 hókhè  / hɵk˦˥hɘ˥˩ / •  rzecz. (klas. 块) wełna
悸 hōshí  / hɵ˧ʃiː˦˥ / •  1. czas. bać się; 2. rzecz. (klas. 項) strach, lęk
民 hòt  / hɵt˥˩ / •  rzecz. (klas. 号) lud, naród por. 民 qîn, inny odczyt tego samego znaku
月 huà  / hɯ̯ɑː˥˩ / •  1. rzecz. (klas. 块) księżyc; 2. rzecz. (klas. 号) przen. kobieta
尾巴 húmié  / huː˦˥mi̯ɛː˦˥ / •  rzecz. (klas. 轮) ogon
多 hùn  / huːn˥˩ / •  kwant. dużo, wiele
吐 hût  / huːt˧˦˧ / •  czas. pluć
合 jē  / t͡ɕɛː˧ / •  rzecz. (klas. 号) zgromadzenie, zebranie, rada Derywaty: 源合 bèijē rzecz. S Starszyzna rodowa; 市合 chánjē rzecz. S Rada Miejska
紫晶 jiāndé  / t͡ɕɑːn˧tɛː˦˥ / •  rzecz. (klas. 块) kwarc, ametyst
四 jiáng  / t͡ɕɑːŋ˦˥ / •  licz. c ztery
向 jín  / t͡ɕiːn˦˥ / •  zaim pyt. dokąd Derywaty: 呢向 dējín tu, tutaj (kierunek); 嗰向 qiēnjín tam (kierunek)
內臟 jiózà  / t͡ɕɵ˦˥t͡sɑː˥˩ / •  rzecz. (klas. 注) wnętrzności, flaki
蚯蚓 jiûkò  / t͡ɕuː˧˦˧kʰɔː˥˩ / •  rzecz. (klas. 头) robak
語 jiùt  / t͡ɕuːt˥˩ / •  1. rzecz. (klas. 項) mowa, język; 2. rzecz. (klas. 号) grupa etniczna
德 kà  / kʰɑː˥˩ / •  rzecz. (klas. 項) cnota
骨 kāgá  / kʰɑː˧kɐ˦˥ / •  rzecz. (klas. 塊) kość
平 kān  / kʰɑːn˧ / •  1. przym. płaski; 2. rzecz. (klas. 面) płaszczyzna; 3. rzecz. (klas. 面) powierzchnia
法 kân  / kʰɑːn˧˦˧ / •  1. rzecz. (klas. 項) prawo Derywaty: 法律 kânbân rzecz. prawodawstwo, legislacja; 无法 pînkân anarchia, bezprawie ; 2. czas. regulować
森林 kànkā  / kʰɐn˥˩kʰɑː˧ / •  rzecz. (klas. 樖 a. 面) las
呼 kâo  / kʰɑːo̯˧˦˧ / •  czas. wdychać
呼吸 kâotâo  / kʰɑːo̯˧˦˧tʰɑːo̯˧˦˧ / •  czas. oddychać
取缔 kàrē  / kʰɐ˥˩rɛː˧ / •  rzecz. (klas. 号) bandyta, przestępca, wyjęty spod prawa
薄 kēn  / kʰɛːn˧ / •  1. przym. cienki; 2. rzecz. (klas. 些) przejrzystość, widoczność
草 kéo  / kʰɘɵ̯ / •  rzecz. (klas. 樖) trawa
聽 kì  / kʰiː˥˩ / •  1. czas. słyszeć, usłyszeć; 2. czas. słyszeć, mieć słuch; 3. czas. słyszeć, słuchać
幾時 kùlûn  / kʰuː˥˩lʊn˧˦˧ / •  zaim. pyt. kiedy
魚 kút  / kʰʊt˦˥ / •  rzecz. (klas. 头) ryba
毛 là  / lɑː˥˩ / •  rzecz. (klas. 堆) włos
你 lâ  / lɑː˧˦˧ / •  zaim. os. ty; Derywaty: 你余 lâtá zaim. os. form. arch. ty; 你們 lâzên zaim. os. wy; 你余們 lâtázên zaim. os. form. arch. wy, Państwo
祢 lài  / lɐɪ̯˥˩ / •  zaim. os. form. ty Derywaty: 祢們 làizên zaim. os. form. wy, Państwo
七 lāng  / lɑːŋ˧ / •  licz. siedem
汝 làp  / lɐp˥˩ / •  zaim. os. depr. ty Derywaty: 汝們 làpzên zaim. os. depr. wy
食 lê  / lɛː˧˦˧ / •  czas. jeść
特 líng  / liːŋ˦˥ / •  part. bardzo, mocno, silnie
約 lîyâng  / liː˧˦˧jɐŋ˧˦˧ / •  rzecz. (klas. 項) porozumienie, zgoda, ugoda
根 lòng  / lɵŋ˥˩ / •  rzecz. (klas. 樖) korzeń
少 luō  / lɯ̯ɔː˧ / •  kwant. kilka, trochę, parę
細 mâ  / mɑː˧˦˧ / •  1. przym. mały; 2. rzecz. (klas. 些) wzrost, wysokość
已经 mādà  / mɑː˧tɑː˥˩ / •  przysł. teraz, już
心 mèk  / mɛːk˥˩ / •  1. rzecz. (klas. 轮) serce; 2. rzecz. (klas. 項) przen. miłość
疯 mén  / mɛːn˦˥ / •  przym. szalony
但 mēn  / mɛːn˧ / •  part. jednak, choć, mimo że
疯态 ménbūn  / mɛːn˧puːn˧ / •  rzecz. (klas. 項) szaleństwo
火 mīn  / miːn˧ / •  1. rzecz. (klas. 注) płomień; 2. rzecz. (klas. 注 lub 項) ogień
度 mò  / mɔː˥˩ / •  zaim. pyt. gdzie Derywaty: 呢度 dēmò zaim. wsk. tu, tutaj (pozycja); 嗰度 qiēnmò zaim. wsk. tam (pozycja)
它 mù  / muː˥˩ / •  zaim. os. ono, to (forma nieożywiona) Derywaty: 它們 mùzên zaim. os. oni, one, te rzeczy
種子 muēnìn  / mɯ̯ɛː˧niːn˥˩ / •  1. rzecz. (klas. 樖) nasiono; 2. rzecz. (klas. 堆) ziarno
唔 nh / ing  / (iː)ŋ(˦˥) / •  part. zd. nie
厚 nām  / nɑːm˧ / •  1. przym. gruby; 2. rzecz. (klas. 些) grubość
女 naô  / nɑːo̯˧˦˧ / •  rzecz. (klas. 号) kobieta
蛇 nârā  / nɐ˧˦˧rɑː˧ / •  rzecz. (klas. 头) wąż
葉 nêk  / nɘk˧˦˧ / •  rzecz. (klas. 樖) liść
盟 nîng  / nɪŋ˧˦˧ / •  rzecz. złoż konfederacja Derywaty: 盟議院 Nîngyôubèn rzecz. S Rada Konfederacji
分開 nōmà  / nɔː˧mɑː˥˩ / •  rzecz. (klas. 棟) dzielnica, kwartał
咬 nuò  / nɯ̯ɵ˥˩ / •  czas. gryźć
口 ô  / ɔː˧˦˧ / •  rzecz. (klas. 轮) usta, buzia
众 òi  / ɵʏ̯˥˩ / •  kwant. nieokreślona liczba lub ilość większa niż 1
肥 pêi  / pɘɪ̯˧˦˧ / •  1. rzecz. (klas. 注) tłuszcz; 2. przym. tłusty
无 pîn  / pʰiːn / •  poim. bez
指甲 pìyí  / pʰiː˥˩jiː˦˥ / •  rzecz. (klas. 轮) paznokieć
肚 pó  / pʰɔː˦˥ / •  rzecz. (klas. 轮) brzuch
細路 pùnkān  / pʰʊn˥˩kʰɑːn˧ / •  rzecz. (klas. 号) dziecko Derywaty: 月路 huàkān rzecz. dziewczynka; 日路 kùnkān rzecz. chłopczyk
枝 qiá  / t͡ɕʰɑː˦˥ / •  rzecz. (klas. 塊) kij, patyk
知 qiâo  / t͡ɕʰɑːo̯˧˦˧ / •  1. czas. wiedzieć; 2. czas. znać
嗰 qiēn  / t͡ɕʰɘn˧ / •  zaim. wsk. tamten, tamta, tamto Derywaty: 嗰度 qiēnmò zaim. wsk. tam (pozycja); 嗰向 qiēnjín tam (kierunek)
明 qîn  / t͡ɕʰiːn˧˦˧ / •  1. rzecz. (klas. 号) Qin (lud) Derywaty: 明議院 Qînyôubèn rzecz. S Rada Ludowa ; 2. rzecz. (klas. 項) Qin (cywilizacja); 3. rzecz. (klas. 块) U Cesarstwo Qin (niezależnie od panującej dynastii)
民 qîn  / t͡ɕʰiːn˧˦˧ / •  1. rzecz. (klas. 項) qin (język); 2. przym. qiński, qin por. 民 hòt, inny odczyt tego samego znaku
占有 qiūyù  / t͡ɕʰʊ˧jʊ˥˩ / •  czas. mieć, posiadać coś
军队 rāmgún  / rɐm˧kʊn˦˥ / •  rzecz. (klas. 套) armia, wojsko lądowe
其他 raòfū  / rɐɵ˥˩fuː˧ / •  zaim. przym. inny, drugi
笑 ré  / rɛː˦˥ / •  czas. śmiać się
樹 rén  / rɛːn˦˥ / •  rzecz. (klas. 樖) drzewo
樹皮 rénhê  / rɛːn˦˥hɛː˧˦˧ / •  rzecz. (klas. 块) kora
機構 sábán  / sɑː˦˥pɐn˦˥ / •  rzecz. (klas. 套) instytucja, agencja
二 sâm  / sɑːm˧˦˧ / •  licz. dwa
生果 sàmchò  / sɐm˥˩t͡ʃʰɔː˥˩ / •  rzecz. (klas. 樖) owoc
手 sát  / sɑːt˦˥ / •  rzecz. (klas. 雙) dłoń
马 sēi  / sɘɪ̯˧ / •  rzecz. (klas. 头) koń
世 shì  / ʃiː˥˩ / •  rzecz. (klas. 些) era, epoka
我 shī  / ʃiː˧ / •  zaim. os. ja; Derywaty: 我余 shītá zaim. os. form. ja; 我們 shīzên zaim. os. my; 我余們 shítázên zaim. os. form. my; 我正 shīyùk rzecz. rel. Słuszne Ja
肝 sí  / siː˦˥ / •  rzecz. (klas. 轮) wątroba
長 sīn  / siːn˧ / •  1. przym. długi; 2. rzecz. (klas. 些) długość, odległość
諗 shō  / ʃɔː˧ / •  czas. myśleć
王 shōu  / ʃɵʊ̯˧ / •  rzecz. (klas. 号) król, monarcha, władca Derywaty: 王議院 Shōuyôubèn rzecz. S Rada Królewska
鼻 shûn  / ʃuːn˧˦˧ / •  rzecz. (klas. 轮) nos
調節 shūndài  / ʃʊn˧tɐɪ̯˥˩ / •  1. przym. normalny, zwykły; 2. przym. podstawowy, standardowy
土 suè  / sɯ̯ɘ˥˩ / •  1. rzecz. (klas. 面) ziemia, powierzchnia ziemi, grunt; 2. rzecz. (klas. 堆) gleba, ziemia
雀 sòng  / sɵŋ˥˩ / •  rzecz. (klas. 头) ptak
繩 sûng  / sʊŋ˧˦˧ / •  rzecz. (klas. 塊) lina
契 tâidûn  / tʰɐɪ̯˧˦˧tuːn˧˦˧ / •  rzecz. (klas. 包) umowa, układ
啲 tāk  / tʰɐk˧ / •  kwant. trochę, dosyć, wystarczająco
吸 tâo  / tʰɑːo̯˧˦˧ / •  czas. wydychać
背 tàp  / tʰɐp˥˩ / •  rzecz. (klas. 轮) szyja
中 tûng  / tʰʊŋ˧˦˧ / •  1. poim. wewnątrz, w środku; 2. (klas. 項) centrum, środek
頭 tóu  / tʰoːu̯˦˥ / •  rzecz. (klas. 轮) głowa
图片 tùgān  / tʰuː˥˩kɐn˧ / •  rzecz. (klas. 包) rysunek, obrazek
该 … 的 tuó ... lâo  / tʰɯ̯ɵ˦˥ ... lɑːo̯˥˩ / •  1. part. wprowadza zdanie względne; 2. part. wprowadza zdanie zagnieżdżone
媽 ùm  / uːm˥˩ / •  rzecz. (klas. 号) matka
重 ùng  / uːŋ˥˩ / •  1. przym. ciężki; 2. rzecz. (klas. 些) masa, waga
爸 ùt  / uːt˥˩ / •  rzecz. (klas. 号) ojciec
五 wàp  / wɑːp˥˩ / •  licz. pięć
膝頭 wêitóu  / wɘɪ̯˧˦˧tʰoːu̯˦˥ / •  rzecz. (klas. 轮) kolano
脷 wēn  / wɛːn˧ / •  rzecz. (klas. 轮) język
短 wóng  / wɵŋ˦˥ / •  1. przym. krótki; 2. rzecz. (klas. 些) obwód
出 wù  / wʊ˥˩ / •  1. poim. poza, na zewnątrz; 2. poim. oprócz, z wyłączeniem
導 xí  / ɕiː˦˥ / •  1. czas. prowadzić, wieść, przewodzić; 2. rzecz. (klas. 号) przewodnik, lider Derywaty: 方導 hēngxí Przewodnik, kapłan
一 xiā  / ɕɑː˧ / •  licz. jeden
冇 xiê  / ɕɛː˧˦˧ / •  part. neg. nie
花 yāng  / jɑːŋ˧ / •  1. rzecz. (klas. 樖) kwiat; 2. rzecz. (klas. 号) przen. dziecko, zwłaszcza dziewczynka
老婆 yéncî  / jɛːn˦˥t͡sʰiː˧˦˧ / •  rzecz. (klas. 号) żona
老公 yénjiût  / jɛːn˦˥t͡ɕʊt˧˦˧ / •  rzecz. (klas. 号) mąż
耳仔 yâzhí  / jɑː˧˦˧t͡ʃiː˦˥ / •  rzecz. (klas. 雙) ucho
她 yî  / jiː˧˦˧ / •  1. zaim. os. ona (osoba płci żeńskiej); 2. zaim. os. nac. ona (istota lub przedmiot spersonifikowany o nadanych cechach żeńskich); Derywaty: 她余 yîtá zaim. os. form. ona; 她們 yîzên zaim. os. one; 她余們 yîtázên zaim. os. form. one, ci Państwo, te Panie
八 yiē  / ji̯ɘ˧ / •  licz. osiem
議院 yôubèn  / jɵʊ̯˧˦˧pɛːn˥˩ / •  rzecz. (klas. 套) rada, gremium
有 yù  / jʊ˥˩ / •  1. czas. być, istnieć; 2. być, znajdować się, zajmować miejsce
血 yuè  / jɯ̯ɘ˥˩ / •  rzecz. (klas. 注) krew
社 yûn  / juːn˧˦˧ / •  rzecz. (klas. 号 a. 套) wspólnota, gmina
羊 yūng  / jʊŋ˧ / •  rzecz. (klas. 头) owca
壁 záng  / t͡sɑːŋ˦˥ / •  rzecz. (klas. 棟) ściana, mur Derywaty: 出壁 Wùzáng rzecz. S U Wuzang, obszar podległy konfederacji niebędący częścią miasta
睹 záo  / t͡sɐɵ̯ / •  1. czas. widzieć, posiadać wzrok; 2. czas. widzieć, dostrzegać; 3. widzieć, patrzeć na coś
蝨 zát  / t͡sɐt˦˥ / •  1. rzecz. (klas. 头) wesz; 2. rzecz. (klas. 号) pot. obr. szubrawiec, psubrat, łajdak
向 zhî  / t͡ʃiː˧˦˧ / •  poim. do, w kierunku, na, ku
肉 zhón  / t͡ʃɵn˦˥ / •  1. rzecz. (klas. 轮) mięsień; 2. rzecz. (klas. 口) mięso
翼 zhūk  / t͡ʃuːk˧ / •  rzecz. (klas. 轮) skrzydło
去 zì  / t͡siː˥˩ / •  czas. iść
點樣 zíxì  / t͡siː˦˥ɕiː˥˩ / •  zaim. pyt. jak
闊 zuê  / t͡sɯ̯ɛː / •  1. przym. szeroki; 2. rzecz. (klas. 些) szerokość
是 zùn  / t͡suːn˥˩ / •  1. czas. być, mieć cechę; 2. być w wieku; 3. być, być równoważnym z, być taki sam jak
交往 zù'ón  / t͡sʊ˥˩ʔɔːn˦˥ / •  rzecz. (klas. 項) Komunia, harmonizacja religijna
牠 'ér  / ʔɛːr˦˥ / •  zaim. os. ono, to (istota żywa inna niż człowiek: zwierzę, roślina itp.)

Aneks: klasyfikatory

块 āo  •  kraj, państwo
棟 cù  •  budynek, konstrukcja, jednostka osadnicza
注 fūn  •  ciecz, gaz, żywioł
班 jiû  •  droga, trasa, szlak, środek transporu lądowego
号 hòt  •  człowiek, osoba, grupa ludzi
包 kái  •  coś papierowego, dokument, książka
帀 kō  •  wydarzenie, zjawisko, raz
瓶 lèk  •  butelka, karafka, beczka
些 mâo  •  wielkość, miara, jednostka miary
块 nāng  •  surowiec, materiał, coś, z czego można coś stworzyć
樖 púi  •  roślina
堆 qī  •  sypka substancja
轮 qiè  •  część ciała
头 qīn  •  stworzenie, zwierzę
項 rùn  •  coś abstrakcyjnego
雙 sàm  •  rzecz występująca w parach
套 sìp  •  organizacja, zbiorowość, grupa
塊 tí  •  przedmiot, rzecz
口 tô  •  żywność
面 zām  •  powierzchnia, obszar, płaszczyzna, teren