Układ planetarny Zeusoles

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Schemat totego układu planetarnego.
Porównanie rozmiarów planet.

Układ Zeusoles - układ planetarny składający się z gwiazdy Zeusoles i 9 planet (w tym Łunateraz).

Zeusoles

Zeusoles to gwiazda podobna do naszego Słońca, nieco mniejsza. Jej masa stanowi 0,97, a jasność - 0,91 jasności Słońca.

Planety skaliste

Kaetaes i Kumen to dwie małe planety podobne do Merkurego. Nie posiadają atmosfery i są zwrócone jedną stroną ku Słońcu.

Aore to planeta podobna do Ziemi, nieco większa i orbitująca bliżej macierzystej gwiazdy. Występują tam warunki wymagane do istnienia życia (p. Łunateranie).

Nakfses jest planetą położoną dalej od gwiazdy. Pokryta jest lodem.

Fseda to planeta położona najdalej ze wszystkich, dalej niż planety gazowe. Jej orbita przypomina orbitę Plutona, jednak Fseda jest o wiele większa - jeśli występują tam planetoidy, to prawdopodobnie Fseda dominuje nad nimi masą, wystarczająco, aby uzyskać miano planety.

Planety gazowe

Tukas i Kafsit to dwa duże gazowe olbrzymy typu Jowisza. Między ich orbitami krąży również stosunkowo mały Semaer, zbudowany z gazu i pyłu. Być może w przeszłości była tam też inna planeta, której orbita została zdestabilizowana.

Dalej znajduje się Nifse, mniejszy gazowy olbrzym, podobny do Neptuna.

Przegląd

Nazwa Rodzaj Promień Odl. Eksc. Temperatury Atmosfera
Fdain
Zeusoles

1f.png1D.png1E.png1I.png1n.png
gwiazda 665 000 km 0 au nd. 5490 st. C nd.
Kaetaes
1K.png1E.png1T.png1E.png1s.png
planeta skalista 3 180 km 0,35 au 0,002 -200 ~ 360 st. C brak
Kumen
1K.png1U.png1M.png1e.png1n.png
planeta skalista 4 410 km 0,544 au 0,054 -220 ~ 250 st. C brak
Aore
Łunateraz

1A.png1O.png1R.png1e.png
planeta ziemska 6 537 km 0,946 au 0,02 -8 ~ 40 st. C N2, O2, Ar
Nakfses
1N.png1k.png1f.png1S.png1e.png1s.png
planeta lodowa 6 720 km 1,643 au 0,3 -120 ~ -80 st. C H2, He, N2, O2
Tukas
1T.png1U.png1K.png1s.png
planeta gazowa 69 580 km 3,095 au 0,19 -140 st. C H, He, CH4, NH3
Semaer
1S.png1e.png1M.png1E.png1r.png
planeta gazowa 14 430 km 5,359 au 0,026 -180 st. C H, He, CH4, NH3
Kafsit
1K.png1f.png1S.png1I.png1t.png
planeta gazowa 68 500 km 14,435 au 0,026 -210 st. C H, He, CH4, NH3
Nifse
1N.png1I.png1f.png1S.png1e.png
planeta gazowa 22 160 km 23,967 au 0,094 -220 st. C H, He, CH4, NH3
Fseda
1f.png1S.png1e.png1D.png
planeta lodowa 7 860 km 41 au 0,069 -250 ~ -220 st. C H, He, CH4, NH3