Χάρακα έυρα

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

ΤΑΙ ΙΤΙΛΙΓΙΑ Ο ΚΟΝΛΑΝΓΕΡ ΥΙΚΙ!

Γιάκατ αμπίρα, αμπάτλα καγιάρι-η κι υκι εονόμα.

Ο ιχτεομ κύγιυ υκι νον α 792 κιε υ χάρακα τα ι 2271 κιε υ ιρύα.

Αχανλάε χάρακα (αο Πολόνια χοά) - Język astralogermański


Język astralogermański – język z rodziny germańskich, jeden z najważniejszych utworzonych przez Obcego konlangów. Silnie zróżnicowany dialektowo. Używany w conworldzie zwanym Kontynentem Istanbudzkim od ok. V wieku. Zamysł powstał ok. 2005 roku i jezyk jest dalej rozwijany. Astralogermańszczyzna charakteryzuje się głównie wpływami języka angielskiego, niemieckiego i niderlandzkiego, również szemierskiego, języków romańskich i języków słowiańskich.

Τάι-ιτιλια!

Ὁ ἁ-φίνατ Πολόνιτ ἀνλαμα ο Ἀυλυα κεάχ υνύ υ κόριτ-χοά χαρί εονόμα! Ματί Conlanger Wiki έον. Ινγιλί χοά καν Constructed Language Maker Wiki.

Ανχα-αλα

Λ'ραντυ νον...

aht:Путку аткунтasu:Аян мерх00:Strona główna