Dashanarāmi

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Aťeaji Khshāyar raheto!
KholineviKhshayarvanaz.png

Czytasz artykuł z serii Ajdynir.
Mowa: Język ajdyniriański (Słownik · Staroajdyniriański · Słownik staroajdyniriański · Pisma)
Państwo: Gospodarka i demografia · Wojskowość · Rody Imperium · Próby Królewskie · Ideologia
Pozostałe: Ajdyniriańczycy · Mitologia · Dashanarāmi · Vezdāŝaular · Klejnoty Imperium
Siedem możliwych pozycji oddawania hołdu w ajdyniriańskiej tradycji, pozycja wyjściowa (Kharwan) oraz 6 pokłonów:
1. Kayila
2. Dashmān
3. Ekhraskholin
4. Lāwaskholin
5. Feancûl
6. Kshiavyorevi

Dashanarāmi [daʂanaɾa:'mi] - imperialny kult wywodzący się z dżaryzmu, będący de facto oficjalną religią Imperium Ajdyniriańskiego.

Etymologia

Nazwa pochodzi od słowa dashanar, oznaczającego "hołd", "pokłon" lub "oddanie", oraz sufiksu -āmi, tworzącego rzeczowniki abstrakcyjne. Dashanarāmi oznacza więc doktrynę hołdu i oddania osobie Boskiego Imperatora.

Podstawy funkcjonowania

Dashanarāmi jest państwowym kultem boskich Khshāyarów, skupionym przede wszystkim na oddawaniu czci obecnie panującemu władcy jako boskiej i ponadnarodowej istocie. Ma synkretyczny charakter, więc w założeniu nie kłuci się z oddawaniem czci innym bóstwom. Imperator jest bóstwem personifikującym kraj - jest gwarantem stabilności a także symbolicznym ojcem lub matką Państwa. Imperator utrzymuje także Ład, definiowany niekiedy jako stan stabilności i dostatku zapewnianego przez państwo. W kontekście dżaryzmu jest on dodatkowo Cieniem Trójcy, a więc ich reprezentantem na tym świecie. Odmowa oddania czci Imperatorowi jest równa zdradzie stanu. Dashanarāmi jest w istocie cywilną religią i testem obywatelskiej lojalności.

Kapłani, świątynie i rytuały

Nie ma specjalnych kapłanów dedykowanych kultowi Imperatorów, ich rolę stanowić mogą wszyscy urzędnicy państwowi lub kapłani innych religii. Istnieją jednak specjalne świątynie ku czci konkretnego Imperatora, zwykle obecnie panującego, rzadziej także ku zbiorowej czci wszystkich dawnych Imperatorów. Są to miejsca, gdzie wyraża się oddanie państwu, rolę taką mogę też pełnić wszelkie pomniki, place czy ołtarze. Kult skupia się jednak przede wszystkim na przedstawieniach Imperatora, czy to w postaci posągów, reliefów czy religijnych ikon. Poprzez przedstawienia religijne zyskuje się bowiem bezpośredni kontakt z władcą. W kierunku tych przedstawień kierowane są specjalne pieśni, modły i ofiary, te zaś tworzą poczucie przynależności do Imperium.

Rytuał dashanar

Przed owymi przedstawieniami Imperatora odprawia się także rytuał zwany dashanar, od którego nazwę wziął cały kult. W pełnej wersji dashanar rozpoczyna się od złożenia hołdu Boskiemu Władcy poprzez wykonanie w wyjściowej pozycji kharwan gestu szacunki, składając razem dłonie na wysokości twarzy lub serca. Następnie przechodzi się do ukłonu feancûl. Podczas bicia siedmiu pokłonów odmawia się po ajdyniriańsku modlitwę, zwaną khshāyodanna:

Tekst ajdyniriański Tekst w r̄agulu Tekst polski
O Bazdir Aerishnaz, pyas feanatti xayreyt.
O Ḱapūr Dévanas, pyas Jaerishqiyasat osťane gevāspaoseyt.
O Revan Azhirhamaz, pyas dhregvashaji pauruseyt.
Moan shaohadran pęrędi ākhmatabhaś vaćarto.
Moan variśdāmi pęrędi vaťāmi aoshainto.
Tazaw Aydīnir mar̄tū ahûranīs caivaraji cvarńakte-o-quanto.
Akhé ŝape fea ŝarwe. Emnae bazdirabhaś'ūh.
Khshayodanna.png
Synu Zbawcy, prowadź nas ku chwale.
Namiestniku Bogów, nauczaj nas podążać Drogą.
Cieniu Trójcy, osłaniaj nas przed Mrokiem.
Twój majestat oślepia naszych wrogów.
Twoja mądrość przerasta nasze zrozumienie.
Cały Ajdynir rodzi się i umiera zgodnie z Twoją boską wolą.
Takoż właśnie być powinno. Jesteśmy Twoimi dziećmi.

Po odmówieniu słów modlitwy składa się tradycyjną ofiarę z czerwonego wina, wypijając je lub wylewając u stóp posągu. Dopuszczalne jest także ucałowanie przedstawienia władcy. Pełna forma dashanar stanowi integralną część święta o tej samej nazwie, zwłaszcza zaś wielkich ceremonii odbywających się w Mieście Złotych Kopuł. Zwykle jednak, zwłaszcza w przypadku obywateli Imperium niebędących wyznawcami dżaryzmu, stosuje się skróconą wersję rytuału dashanar. Bije się podczas niej jedynie jeden pokłon, odmawiając tylko drugą część khshāyodanna (Twój majestat oślepia naszych wrogów. Twoja mądrość przerasta nasze zrozumienie. Cały Ajdynir rodzi się i umiera zgodnie z Twoją boską wolą. Takoż właśnie być powinno. Jesteśmy Twoimi dziećmi). Rytuał dashanar podtrzymuje i umacnia hwennār Imperatora, służąc sprawie Świętej Racji Stanu.

Powiązanie z ideologią państwową

Kult Imperatora oraz ideologia państwowa są ze sobą blisko związane. Dashanarāmi idzie także ramię w ramię z procesem ajdynirianizacji i kulturowej asymilacji podbitych ludów. Zapewnia poczucie wspólnoty i obywatelskiej przynależności, stanowi także bramę, przez którą ajdyniriańskie wartości i kultura przenikają do obyczajów innych ludów. Dashanarāmi ma także wymierny wpływ na kondycje danej społeczności, bowiem te, które są oddane i z zapałem oddają hołd Khshāyarom często skupiają na sobie uwagę ich oraz ich sług. To zaś skutkować może rządowymi inwestycjami mającymi za zadanie rozwój i poprawę stanu życia na takim obszarze. Może to także działać odwrotnie. Społeczności, które odmawiają oddawania Imperatorowi czci ryzykują sprowadzenie na swoje głowy jego boskiego gniewu. Jest to szczególnie widoczne w przypadku ludu Maggów, którzy z powodu swojej monoteistycznej wiary wyjątkowo uporczywie opierają się rytuałowi dashanar oraz imperialnemu kultowi Dashanarāmi. Reprezentantami tego ludu podczas uroczystości święta Dashanar niejednokrotnie były więc obcięte głowy magijskich przywódców i kapłanów. Jest to powód dla którego Ajdynir bardzo nieufnie podchodzi do większości religii monoteistycznych.

Prócz święta Dashanar, innymi tradycyjnymi świętami kultu Dashanarāmi, a więc świętami państwowymi, są rocznice narodzin oraz koronacji panujących Imperatorów.

Przypisy