Gamuvmem Ams

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Gamuvmem Ams

Ojciec Gamuvmem Ams.jpg
Rycina

Pełne imię i nazwisko: Gamuvmem Fransisko Ams
Data i miejsce urodzenia: ok. 1515 r., Arojin, Ks. Bornholmskie
Data i miejsce śmierci: 18.03.1593 r. tamże
Miejsce pochówku: Arojin
Wyznanie: rzymskokatolickie
Kościół: katolicki
Zakon: Franciszkański
Wykształcenie: Papieski Uniwersytet Gregoriański
Dokonania: Pierwsze przetłumaczenie Biblii na język bornholmski, powstrzymanie Ks. Bornholmskiego przed reformacją

Ksiądz Gomim Ams (bh. Gamuvmem Ams) - kapłan rzymskokatolicki, franciszkanin, twórca pierwszego przekładu Biblii na język bornholmski.

Życiorys

Nie wiemy wiele o księdzu Gomimie. Urodził się w Arojin, jego rodzicami byli biedni mieszczanie - Anna i Levchs Amsowie. Podobno ich nazwisko, Ams - Czarny pochodzi stąd, że jakiś przodek Levchsa pochodził z dalekiej Turcji.

Gomim uczęszczał do seminarium duchownego w Arozynie, studiował w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, albowiem był bardzo zdolny.

Ams był proboszczem parafii w Arozynie w latach 1545-1593. Miał duże wpływy u księcia, i to on przekonał go, by nie uległ trendowi reformacyjnemu na Zachodzie Europy. Ksiądz nie dopuścił do reformacji w Ks. Bornholmskim.

O. Gamuvmem był podobno bardzo miłym oraz pogodnym człowiekiem, kochał przyrodę. Był franciszkaninem, należał do Klasztoru Franciszkanów w Chumelltar, jedynego na Bornholmie, który w 1685 r. zamknięto i zburzono.

Zapiski

Zachowały się do dziś 2 oryginały kazań Ks. Gomima, z których wiemy, że prowadził je w języku bornholmskim, co jest ciekawe. Reszta liturgii prawdopodobnie odbywała się i tak w łacinie. Zachowały się również części oryginalnej Biblii Gomima Amsa, jednak jedyne w pełni zachowane księgi biblijne to Ewangelie, Księga Liczb, List do Filemona, Księga Koheleta oraz Apokalipsa św. Jana. Istnieją jednak zachowane w pełni do dziś odpisy całego Pisma Świętego.

Śmierć

Nieznana jest przyczyna śmierci Gomima Amsa, ale mógł umrzeć ze starości, w 1593 r. miał ok. 78 lat, ale mógł też odejść z powodu jakiejś choroby. Ksiądz został pochowany w krypcie pod ołtarzem kościoła, którego był proboszczem.

Mózg ikona.png Ten artykuł to fikcja. Ksiądz, o którym tutaj mowa, jak i otoczka, są fikcyjne, choć artykuł może wplątywać elementy prawdziwe.