Język alduryncki

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
język alduryncki
Aldûrincien Spreich
Utworzenie: Adrinnix w 2020
Ilość mówiących 1
Sposoby zapisu: łaciński
Typologia: średnio fleksyjny, szyk zasadniczo SVO
Klasyfikacja: języki indoeuropejskie
  • języki germańskie
    • języki zachodniogermańskie
      • język alduryncki
Status urzędowy
Język urzędowy : Alduryncja
Język pomocniczy : Wenberg
Oficjalna regulacja: Rada Języka Aldurynckiego (Aldûrincien Spreich Râd)
Lista conlangów

Słownik Alduryncko-polski

A

alduryncki polski część mowy uwagi aspekt dokonany
antwîrdzjen odpowiadac czasownik ndk. unantwîrdzjen
Anzâl ilość, liczba rzeczownik
Aste gałąź rzeczownik

Â

alduryncki polski część mowy uwagi aspekt dokonany
âriren dotykać czasownik unârinen

B

alduryncki polski część mowy uwagi aspekt dokonany
bakken piec czasownik ndk. unbakken
bîten gryźć czasownik ndk. unbîten
Blau  niebieski rzeczownik, przymiotnik
Bûch książka rzeczownik
Braut panna młoda, narzeczona rzeczownik
Braûd droga, ścieżka rzeczownik
Brøer brat, zakonnik rzeczownik
Brøþerient braterstwo rzeczownik
brûken używać czasownik ndk. unbrûken

C

alduryncki polski część mowy uwagi

D

alduryncki polski część mowy uwagi aspekt dokonany
Damê grzecz. pani; kobieta, dama rzeczownik
dâr wskaz. tam; wzgl. gdzie zaimek
dei który, która, które zaimek przymiotny
dis- roz- morfem przedrostkowy
diskasþen rozrzucac czasownik ndk. undiskasþen
drînken pić czasownik od pragerm. trinkan undrînken
Du ty zaimek osobowy
dûrfen mieć zezwolenie, być zezwolonym czasownik ----
dwânen robić czasownik ndk. undwânen

E

alduryncki polski część mowy uwagi aspekt dokonany
Ek dąb rzeczownik
elden palić, spalać czasownik ndk. od st. nord. eldr-ogień unelden
en i spójnik
eten jeść czaspwnik ndk. od pragerm. etanan uneten

Ê

alduryncki polski część mowy uwagi

F

alduryncki polski część mowy uwagi aspekt dokonany
frûjsten wyszeptywać czasownik ndk. unfrûjsten

G

alduryncki polski część mowy uwagi aspekt dokonany
gebûlden budować czasownik ndk. ungebûlden

H

alduryncki polski część mowy uwagi aspekt dokonany
He ona zaimek osobowy; rzeczownik od pragerm. he → on
hêlpen pomagać czasownik ndk. unhêlpen

I

alduryncki polski część mowy uwagi aspekt dokonany
Ik ja zaimek osobowy od pragerm. ek

Î

alduryncki polski część mowy uwagi

J

alduryncki polski część mowy uwagi

K

alduryncki polski część mowy uwagi

L

alduryncki polski część mowy uwagi

M

alduryncki polski część mowy uwagi

N

alduryncki polski część mowy uwagi

O

alduryncki polski część mowy uwagi

Ô

alduryncki polski część mowy uwagi

P

alduryncki polski część mowy uwagi

R

alduryncki polski część mowy uwagi

S

alduryncki polski część mowy uwagi

T

alduryncki polski część mowy uwagi

U

alduryncki polski część mowy uwagi

Û

alduryncki polski część mowy uwagi

V

alduryncki polski część mowy uwagi

W

alduryncki polski część mowy uwagi

Z

alduryncki polski część mowy uwagi