Język proto-kadoński

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Język proto-kadoński wyłonił się z języka proto-miteńsko-kadońskiego. Jego potomkiem jest język kadoński i język bolosański.

Zmiany fonetyczne

Akcentowane:

 • i, u, ü, ö, ä > ai, oi, üy, öy, äi
 • o¹ > u
 • o² > o
 • w > v
 • prelabializacja C przed o, oi > Cʷ, nagłosowe protetyczne v
 • ai, oi, äi > e
 • üy, öy > ü
 • ü, ä > i
 • ö > e
 • przejście akcentu na pierwszą sylabę
 • redukcja samogłoski po akcentowanej: a, o, i, e, u > o, 0, e, 0, o w wielo sylabowych
 • s > h
 • č, š > s
 • VbV, VdV, VgV > v, ð, ɣ
 • ð > z
 • ɣ, ɣʷ > 0, w
 • ň, j (na początku akcentowanej) > dž
 • ň > j
 • st, sd > ss, zz
 • ss, zz > c, dz
 • sk, sg > sc, zdz
 • sr > cr
 • i, u _{r} > a
 • kʷ, gʷ > w
 • k', g' > š, ž > s, z
 • t', d' > c, dz
 • w' > j
 • tl, lt, tr, rt, t_{s, n} > ɬ
 • ll, dl, ld, dr, rd, d_{s, n} > ɮ
 • tʷ, dʷ > c, dz
 • ʷ > 0
 • wygłosowe i, u > e

Słownik

 • ja - dže
 • ty, pan/pani - se
 • on - sewo
 • to - tewo
 • kto - vese
 • co - dehe
 • nie - džejo - ~te -
 • jeden - sejo
 • dwa - bumo
 • mężczyzna - te
 • matka - vebe
 • ojciec - eso
 • drzewo - ga
 • krew - hawoo
 • jajko, jajo - iɮe
 • głowa - peco
 • ucho - sawo
 • oko - džejo
 • nos - džeo
 • ząb - vasova
 • język - apo
 • noga - vee
 • ręka - nulola
 • serce - džie
 • być - ijeja (ij - )
 • mieć - seze
 • robić - vano
 • pić - saśe
 • jeść - huece
 • widzieć - su
 • słyszeć - džahe
 • wiedzieć, znać - kero
 • umierać, umrzeć - dževe
 • zabijać, zabić - džuve
 • iść, chodzić - rere
 • leżeć - džepo
 • siedzieć - ezo
 • stać - inemo
 • dawać, dać - co
 • mówić - heteo
 • słońce - aso
 • księżyc - neo
 • woda - ito
 • deszcz - imawa
 • noc - ateno
 • dzień - ɬeśa
 • nowy - luro
 • przy, u, na - ku
 • w - ihu
 • z - de
 • i - a
 • imię - maśohe