Język proto-miteńsko-kadoński

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Język proto-miteńsko-kadoński - wspólny prajęzyk przodków Mitengów i Kadończyków. Język ten wyłonił się z języka proto-miteńsko-kadońsko-zireskiego, do którego wciąż jest bardzo podobny. Z języka proto-miteńsko-kadońskiego powstały dwa następne prajęzyki:

Zmiany fonetyczne

 • ć > ś
 • ʔ > Ø
 • -sp-, -st-, -sk-, -sb-, -sd-, -sg- > -ps-, -c-, -ks-, -bz-, -dz-, -gz-
 • V: > V (poza akcentem)
 • awa, owo, uwu > ā, ō, ū
 • aja, eje, iji > ā, ē, ī
 • V¹V¹ > V¹:
 • m̌ > m (przed u, o, a) / j (przed i, e)
 • VhC > V:C
 • -Sr-, -Sl- > -rh-, -lh-
 • ś > š _{u, o}
 • r, l > j _{i}

Dźwięki

Samogłoski

 • i ī u ū
 • e ē o ō
 • a ā

Spółgłoski

 • m n ň
 • p b t d k g
 • s z š ś h
 • c č
 • w r l j

Akcent

Akcent na przedostatniej sylabie

Gramatyka

Zaimek

Forma Sg. PL
I II III I II III
m f n
Nom. mi ši ōs ohi oti moda oša
Gen. mihi šihi oši ohiši oči mema hima oma
Dat. miśa šiśa omi ohimi otimi mebu hibu obu
Acc. mini šini oci ohiti otiiti moti huti ohiti
Abl. miňi šiňi oňu ohiňu otiňu moji huji oji

Zaimki pytające

Forma Deklinacja
Kto Co?
Nom. ma kos
Gen. maši koši
Dat. mami komi
Acc. mati koti
Abl. maňu koňu

Rzeczownik

Rzeczowniki były rozdzielone na pięć klas deklinacyjnych. Większość z nich kończyła się samogłoską. Większość deklinacji nie miało przypisanego do siebie rodzaju, wyjątkiem była deklinacja IV, do której należały tylko rzeczowniki rodzaju żeńskiego, często utworzone od rzeczowników rodzaju męskiego.

Forma Deklinacja
I II III IV V
Sg. Nom. -i -u -a -hi -s
Gen. -iši -uši -aši -ši -ši
Dat. -imi -umi -ami -mi -mi
Acc. -iti -uti -ati -ti -ci
Abl. -iňu -uňu -aňu -ňu -ňu
Pl. Nom. -ija -uja -aja -ja -ša
Gen. -ima -uma -ama -ma -ma
Dat. -ibu -ubu -abu -bu -bu
Acc. -ihi -ihi -ahi -hiti -hiti
Abl. -iji -uji -aji -ji -ji

Czasownik

Forma Samogłoskowa Spółgłoskowa
-i- -u- -a- -e- -o- -C- -S-
Czas teraźniejszy
Sg. I -iji -uji -aji -eji -oji -Ceji -Sji
II -ija -uja -Cē -Sā
III -i -u -a -e -o -Ce -S
Pl. I -iši -uši -aši -eši -oši -Coši -Sši
II -iha -uha -aha -eha -oha -Cha -Sha
III -iša -uša -aša -eša -oša -Coša -Sša
Czas przeszły
Sg. I -ida -uda -ada -eda -oda -Coda -dSa
II -idaha -udaha -adaha -edaha -odaha -Codaha -dSaha
III -idi -udi -adi -edi -odi -Codi -dSi
Pl. I -iči -uči -ači -eči -oči -Coči -Sči
II -iša -uša -aša -eša -oša -Coša -Sša
III -iča -uča -ača -eča -oča -Coča -Sča
Tryb rozkazujący
Sg. II -idi -udi -adi -edi -odi -Codi -dSi
Pl. II -idiši -udiši -adiši -ediši -odiši -Codiši -dSiši
Formy nieosobowe
Bezokolicznik -ijahi -ujahi -āhi -ēhi -ōhi -Cēhi -Sāhi
Im. czynny -iji -uji -aji -eji -oji -Coji -Si
Im. bierny -idi -udi -adi -edi -odi -Codi -Codi
Im. zwrotny -iśi -uśi -aśi -eśi -ośi -Ceśi -Ceśi

Aspekt

Aspekty zaznaczane są za pomocą prefiksów dołączanych do czasownika:

 • Ø - imperfekt;
 • sa- - perfekt;
 • ha- - aoryst.

Słownik

 • ja - ňi
 • ty, pan/pani - šu
 • on - ki
 • to - tiwa
 • kto - vuši
 • co - disi
 • nie - iva - ~te -
 • jeden - kuňa
 • dwa - čuja
 • mężczyzna - tu
 • matka - bibi
 • ojciec - iča
 • drzewo - ga
 • krew - sawuga
 • jajko, jajo - iňädi
 • głowa - pica
 • ucho - čawa
 • oko - iňu
 • nos - iga
 • ząb - vašava
 • język - apa
 • noga - vägi
 • ręka - nulula
 • serce - jigu
 • być - iňija (iň - )
 • mieć - kusi
 • robić - taka
 • pić - šaśi
 • jeść - sugici
 • widzieć - šu
 • słyszeć - asi
 • wiedzieć, znać - šušu
 • umierać, umrzeć - ibi
 • zabijać, zabić - ubi
 • iść, chodzić - riri
 • leżeć - ipa
 • siedzieć - udi
 • stać - inima
 • dawać, dać - ca
 • mówić - sötiga
 • słońce - aša
 • księżyc - nugi
 • woda - itu
 • deszcz - imawa
 • noc - atuňa
 • dzień - teśata
 • nowy - lura
 • przy, u, na - ku
 • w - isu
 • z - du
 • i - a
 • imię - maśasi