Język yuke

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
ΑΜΑΞΥΣ · ᐊᒪᒃᓱᔅ Czytasz artykuł z serii Nuaria. | Język nuaryjski · Język yuke · Monarchini Amaksusu · Tsiqaxus · Obszary Antarktyczne · Wiraflycy
Język yuke
Yuketon · ᔪᑫᑐᕝᓐ
Używany w: Tsila: Ora
Kyon: Amaxus Nuaria
Liczba użytkowników Tsila: ?
Kyon: ok. 300 tys. ludzi
Utworzenie: Canis w 2010
Najnowsza wersja: 2.4
Sposoby zapisu: łaciński, sylabariusz inuicki
Typologia: SVO
Klasyfikacja:
Języki yuketońskie
- yuketon anvaan
- yuketon suvaan
Status urzędowy
Język urzędowy : Kyon: Amaxus Nuaria
Oficjalna regulacja: ?
Kody
Conlanger–1 yuk
Przykład
Przykład
"Yuketon ſuvaan aſſara

Yuketon ſuvaan puara
Suvaan nuani jarſans yuktenmeve
yuketen mava"

Lista conlangów

        Język yuke (yuk. yuketon /jyge'don/, sylabariuszem inuickim: ᔪᑫᑐᕝᓐ) - język Canisa zapoczątkowany w roku 2010 na potrzeby kilku conworldów, pierwotnie wykorzystany w 2014 roku na planecie Tsila /'tsila/ przez mieszkańców teokratycznej i technokratycznej Świętej Republiki Ora ze stolicą w Nirahi. Następnie był wykorzystany do conworldu Kyon, jako język Amaksusu Nuarii.

Z językoznawczego punktu widzenia, juka może być podsumowany jako zgrupowanie dialektów raczej niż jeden język (podobnie jak np. ayu). Pomimo stosunkowo długiej historii conlangu, nigdy nie uzyskał takiej uwagi jak język ahtialański czy ayu, ale był wspominany, co spowodowało, że istnieje kilka bardzo niedopracowanych, niespójnych kodyfikacji, nie traktowanych zbyt kanonicznie. Doczekał się jednak dokumentu regulującego, choć dane w nim też są nieco niespójne. W 2020 roku, Canis planuje doprowadzić język do porządku. W obecnej wersji, jest to język nominatywno-akuzatywny, polisynetyczny albo aglutynacyjny.