Sfinksy

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Sfinksy, Wielbłądolwy, Kamelleony (lew. ???, gargul. Blizerio, row. plikę tu, ęm. Bujnet) - jedna z wielu ras stworzeń rozumnych zamieszkujących świat Gruszek Na Wierzbie I Śliwek Na Sośnie. Należą do stworzeń kamiennych.

Wygląd

Budową ciała Sfinksy przypominają uskrzydlone lwy z głowami wielbłądów. Są wykonane z kamienia.

Pochodzenie

Sfinksy, podobnie jak Lwy, Aniełki, Gargulki i Geowazy należą do ras kamiennych, w ich obrębie zaś - do ras monumentalnych. Sfinksy są dziworodne - rozmnażają się przez rozpad dużego, dorosłego osobnika na wiele mniejszych pod wpływem wyjątkowo silnego śmiechu.

Zwyczaje

W pierwszym okresie życia Sfinksiątka mają postać kamiennych larw i żywią się solą. Gdy osiągną odpowiednią masę przepoczwarzają się i wyruszają w świat w poszukiwaniu wolnych postumentów, na których będą mogły wylegiwać się i obmyślać zagadki. Znalazłszy odpowiedni postument Swinks obiera go sobie za mieszkanie traktując przy tym najbliższą okolicę postumentu - zwykle jest to budynek, przed którym postawiono postument - jako swoją własność i nie pozwalając nikomu zbliżać się do niej inaczej, niż po udzieleniu odpowiedzi na sfinksową zagadkę. Kiedy pada już prawidłowa odpowiedź, Sfiks odlatuje z postumentu i nigdy więcej na niego nie wraca. Większość ras świata Gruszek Na Wierzbie uważa Sfiksy za szkodniki, które zajmują postumenty budowane z przeznaczeniem dla Lwów i bardzo cenią tych, którym uda się odpowiedzieć na zagadkę Sfiksa.

Język

Między sobą Sfinksy ryczą specjalnym dialektem języka lwowskiego, co pozwala sądzić, iż wywodzą się one od Lwów. Sfiksy są też niezwykle utalentowanymi poliglotami, potrafią w niezwykle krótkim czasie opanować dowolny obcy język na tyle biegle, żeby zamęczać jego użytkowników perfidnymi zagadkami.

Przykładowe zagadki sfiksa

  • Pytanie: Co to jest - małe, rude, trójkątnouche i brązowookie?
  • Odpowiedź: Mały, rudy, trójkątnouchy i brązowooki Cziwieknić Ramżemziak.

Źródło: pytanie zadane przez okupującego budynek Ministerstwa Kultury Sfinksa obywatelowi Eboranolandii Cziwiekniciowi Ramżemziakowi. Za przegonienie Sfinksa Ramżemziak otrzymał tytuł wuefisty.