Użytkownik:Kaczka

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Kaczka.png
Wieża Lingwistyczna:
хлѣбъ Сей пользователь пишетъ лишь правильною орѳографіею.
ogurek, brózda Ten użytkownik używa prawidłowej ortografji.
Wieża Pism:
Азъ бѹкъі вѣдѣ Ten użytkownik kocha cyrylicę
Wieża Poglądów i Wyznań:
†, ☦ Ten użytkownik lubi i szanuje Kościół Katolicki, a także Prawosławny.
Pieśń Arjów Ten użytkownik lubi języki indoeuropejskie.
Słowianie Ten użytkownik jest słowianolubem.
Wieża Rekonstrukcyj:
Język staropolski Ten użytkownik rekonstruuje i wciąż uzupełnia język staropolski.

Krzyżówka, kaczka krzyżówka (Anas platyrhynchos) – gatúnek dużego ptáka wodnégo z rodziny kaczkowátých (Anatidae). Zasiedla ona większość półkuli siewiernéj, ale została rozprzestrzenioná do júżno-wschodniéj Jugoziemi oraz na Nowé Pomorzé. Nie jest zagrożoná. W Polsce gatúnek łowný w okresie od 15 sierpnia do 21 grudnia. Od krzyżówki pochodzą kaczki domowé.

Gatunek nájeźdźczý m.in. w Jugoziemi i na Nowym Pomorzú, a jéj ujemný wpłýw polega m.in. na krzyżowaniú się z rodzimými gatunkami kaczek i przenoszeniú chorób.

Mój ucism