Ayu:Χάρακά έυρα

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ανον γιοκο ναν Κοροχοα Wiki,
κα μα ηνγα καγιαρι χε υκι εονομα α χολου νι α οκη.

Χαραληνι υ 1295 κα τα ι 3500 γιυφατλεο.

Τανγακα: Język gowojski


Język gowojskijęzyk gammajski, który charakteryzuje się archaicznymi cechami takimi jak mocne zachowanie pragammajskiego dyftonga ai i całkowity brak końcówki bezokolicznika oraz liczniejsze innowacje typu przejście u > ü w każdej pozycji, rotacyzm *z oraz , przegłos pragammajskiego *u > o > ʷe i silna historyczna labializacja. W odróżnieniu od krewnego naumowskiego, nie przeprowadził masowych zmian z akcentem (pada prawie zawsze na drugą sylabę i brak redukcji), ale posiada za to iloczas (cecha, która znikła w naumowskim).

aht:Путку аткунтasu:Аян мерх