Stroutar fris

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Keimsat pro Conlanger Wiki,

stez wuzol afs favaioum fak.

Vai nu verom 1370 artikëles 3813 grafiesa.

Artikël anentunc asonc: Język gowojski


Język gowojskijęzyk gammajski, który charakteryzuje się archaicznymi cechami takimi jak mocne zachowanie pragammajskiego dyftonga ai i całkowity brak końcówki bezokolicznika oraz liczniejsze innowacje typu przejście u > ü w każdej pozycji, rotacyzm *z oraz , przegłos pragammajskiego *u > o > ʷe i silna historyczna labializacja. W odróżnieniu od krewnego naumowskiego, nie przeprowadził masowych zmian z akcentem (pada prawie zawsze na drugą sylabę i brak redukcji), ale posiada za to iloczas (cecha, która znikła w naumowskim).

Nar!

Keimsati pro ensyklopediä konlanges vara sëlmuves, ana anomunc asonc Conlanger Wiki! (orp eng. "conlanger" - vanavaiur/konlanger) Vai prisäm uve vausm, sriftem konstëkom, vagunomesai generelka taichnom, dauna lancarys, jamuvas, gecichtes fikti a fortälinges alternativkos favaioum. Tu turkëlb inspiratiäa afs proiektes sy llante an stroutarys sëm memojse

Navi?

Tu navi ase? Darka, o vai magom!

Listes artikëlou

List konlangou, Kategoriä ko konlangëm - orptaichnom artikëles uve vaums konstëkom ai autres fokotëlsena
Relayes - orptaichnom zelayes chonlangëkos
List vakëtveisyou - orptaichnom orbowou vausou konstëkou
Worldbuilding - orptaichnom allasou, afs orious chonlanges navaiounc asonc asenti
Vagunom - orptaichnom artikëles uve väkenou lingvistikou
Reskabes - orptaichnom programou linkasou, turkëlbonc orious asenti

Tu gunase, ke…

...Va sëlmuves iiuwu fostaichnom chrati ëi ana Wikine vaioi verate?

...Vakëtves Fendes Favi–Sëlmuves orbow aste, ur seijauviäte orptaichnonc asonc aves vaktais vendesos a naväte jauvivaktais orp va ope?

...Eugen Spineles bara ain atvurtou Apëlnsën ast?

...Urain Zvalinkes an 1958 tur uf Partiän Jamuvasosiou Apëlnsanosiou ferkadot?