Język nowosechtoński

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Język nowosechtoński
ܣ݇ܚܬܬ݁ܢ ܐܲܒ݆ܢ ܟ݇ܢ݆ܟ
/səħ'ton a'bun kə'nuk/
Sposoby zapisu: syryjskie
Faktycznie
Utworzenie: Canis w 10.2020
W Kyon
Używany w : Secht
Klasyfikacja: J. sechtońskie
Lista conlangów
Diamentowe oko, flaga języka nowosechtońskiego.

Język nowosechtoński (ܣ݇ܚܬܬ݁ܢ ܐܲܒ݆ܢ ܟ݇ܢ݆ܟ /səħ'ton a'bun kə'nuk/ Sechtton abun knuk "Nowy język Sechtu") - conlang Canisa zapoczątkowany w październiku 2020 roku, zaprojektowany pod państwo Secht świata Kyon. Język jest następcą języków starosechtońskich archaicznego i klasycznego, a także języka średniosechtońskiego autorstwa Henryka Pruthenii. Choć czerpie on wyraźną inspirację z poprzednich projektów (m.in. z części rdzeni słów), jest zarówno rebootem projektu, a zatem nie jest genetycznie spokrewniony z poprzednikami, jak i podejściem do języków semickich w znacznie luźniejszy sposób niż język średniosechtoński, tak jak język ayu jest jedynie powierzchownie spokrewniony z językami polinezyjskimi i greckim. Nowosechtoński przedłuża jednak tradycję poprzednich projektów posiadając w dużej mierze semicką fonetykę, stosując zapis alfabetem syryjskim kroju Serto, i korzystając z rdzeni spółgłoskowych, choć czyni to na swój sposób. W świecie Kyon, języki starosechtońskie (tak archaiczny jak i klasyczny) są wymarłe, średniosechtoński (zwany też magnackim czy literackim) jest ważnym językiem małej części populacji, a nowosechtoński jest językiem religijnym, kontraktowym i powszechnym.

Fonetyka i ortografia

Fonetyka jest delikatnie inspirowana językami semickimi, choć z wielu charakterystycznych cech zrezygnowano. Zatem bliżej jej np. do prostej fonetyki języka akadyjskiego czy nowohebrajskiego, niż do fonetyki arabskiej czy aramejskiej. Do zapisu prowizorycznie stosuje się pismo syryjskie. Literacko nie powinno zapisywać się samogłosek (abżad), jednak w trosce o jednoznacznosć, w większości materiałów są one zapisywane (abugida). Jest to także uprawomocnione w Sechcie, gdzie jest to element prawa kontraktowego.

Samogłoski

Charakterystyczny dla języka nowosechtońskiego jest zanik zwarcia krtaniowego (alefu) i moc samogłoski /a/ do tworzenia części rdzeni, np. ܟܠܐ /ka'la/, ܟܠܐܝܪ /kəla'ir/, nie /kə'lir/. Jest to jedyna samogłoska posiadająca takie właściwości. Nie każde "a" posiada takie właściwości.

/a/
ܐ ܐܲ
A a
/e/
ܐܸ
E e
/i/
ܐ݂
I i
/o/
ܐ݁
O o
/u/
ܐ݆
U u
/ə/
ܐ݇
ə
/aː/
ܐܵ
Ā ā
/eː/
ܐܹ
Ē ē
/iː/
ܐ݄
Ī ī
/oː/
ܐ݄
Ō ō
/uː/
ܐ݅
Ū ū

Spółgłoski

Nowosechtoński nie posiada głosek emfatycznych ani zwarcia krtaniowego.

/m/
ܡ
M m
/n/
ܢ
N n
/p/
ܦ
P p
/t/
ܬ
T t
/k/
ܟ
K k
/q/
ܩ
Q q
/b/
ܒ
B b
/d/
ܕ
D d
/g/
ܓ
G g
/f/
ܓ
F f
/v/
ܒܳ
V v
/s/
ܣ
S s
/z/
ܙ
Z z
/t͡s/
ܨ
Ts ts
/ħ/
ܚ
Ħ ħ
(Ch ch)
/ʃ/
ܫ
Š š
(Sh sh)
/θ/
ܛ
Ŧ ŧ
(Th th)
/h/
ܗ
H h
/ʕ/
ܥ
'
/l/
ܠ
L l
/r/
ܪ
R r
/w/
ܘ
W w
/j/
ܝ
Y y

Gramatyka

    SZKIC.

Deklinacja

Występuje liczba pojedyncza i liczba mnoga (oznaczana prefiksem "ܐܲܝ-" Ay-) oraz dwa rodzaje, męski i żeński (z sufiksem "-ܢ" -(ə)n).

Deklinacja, liczba pojedyncza
Przypadek CVCC CVCuC CVCiC C(C)VCu/ū C(C)VCa/ā
Mianownik ܣ݇ܚܬ Səħt
Winny
ܟܲܕ݆ܢ Kadun
Handlarz
ܝܲܣ݂ܡ Yasim
Owoc
ܒܸܢܘ݅ Benū
Terytorium
ܪܲܝܐܵ Rayā
Światło
Dopełniacz ܣ݇ܚܬܐ Səħta ܟܲܕܐܲܢ Kadan ܝܲܣܲܡ Yasam ܒܸܢܘ݅ܡܐܲ Benūma ܪܲܝܐܵܡܐܵ Rayāmā
Biernik ܣ݇ܚܬܘ݆ Səħtū ܟ݆ܕܘ݅ܢ Kudūn ܝܲܣܘ݅ܡ Yasūm ܒܸܢܘ݅ܡ Benūm ܪܲܝܘ݅ܡ Rayūm
Celownik ܣ݇ܚܬܝ݄ Səħtī ܟܲܕܝ݄ܢ Kadīn ܝ݆ܣܝ݄ܡ Yusīm ܒܸܢܘ݅ܝ݂ܡ Benūim ܪܲܝܝ݄ܡ Rayyīm
Przykłady liczby mnogiej
CVCC CVCuC CVCiC C(C)VCu/ū C(C)VCa/ā
ܐܲܝܣ݇ܚܬ Aysəħt
Winni
ܐܲܝܟܲܕ݆ܢ Aykadun
Handlarze
ܐܲܝܝܲܣ݂ܡ Ayyasim
Owoce
ܐܲܝܒܸܢܘ݅ Aybenū
Terytoria
ܐܲܝܪܲܝܐܵ Ayrayā
Światła
Przykłady rodzaju żeńskiego
CVCC CVCuC CVCiC C(C)VCu/ū C(C)VCa/ā
ܣ݇ܚܬ݇ܢ Səħtən
Winna
ܟܲܕ݆ܢ݇ܢ Kadunən
Handlarka
ܝܲܣ݂ܡ݇ܢ Yasimən
(f.hipotetyczna)
ܒܸܢܘ݅ܥܸܢ Benū'en
(f.hipotetyczna)
ܪܲܝܐܵܥܸܢ Rayā'en
(f.hipotetyczna)