Podział administracyjny Mhasalu

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Anoret Pharrāuhatetah
𐦪𐦥𐦥𐦪𐦠𐦾𐦢 𐦥𐦾𐦲
Czytasz artykuł z serii Mhasal. | Język mhasalski (Słownik) · Mhasalowie · Religia · Cywilizacja · Podział · Miasta i miejsca
Anoret Pharrāuhatetah
𐦪𐦥𐦥𐦪𐦠𐦾𐦢 𐦥𐦾𐦲
Podział administracyjny Mhasalu |Sepet Północny · Sepet Zachodni · Sepet Południowy · Sepet Środkowy · Sepet Wschodni · Królewskie Miasto Gora · Pierwszy Sepet
Mapa administracyjna imperialnych prowincji na obszarze Mhasalu (zaznaczony na czerwono). Siedem setepów jest kolejno ponumerowanych.

Podział administracyjny Mhasalu — artykuł ten odnosi się do podziału administracyjnego na obszarze Mhasalu, wchodzącego w roku 5360 CE[1] w skład Wielkiego Imperium Ajdyniriańskiego. Znacząco różni się od od historycznego podziału Mhasalu, występującego w czasach niepodległości tej krainy.

Podział administracyjny

Sepety

Ze wszystkich ajdyniriańskich prowincji jedynie prowincje mhasalskie noszą tradycyjną nazwę sepetu, a więc podstawowej jednostki administracyjnej dawnych państw mhasalskich (mhs. 𐦥𐦢𐦬 sephet [se'pʰet], ajd. shebad [ʂɛ'bad]). Sześć z siedmiu sepetów jest prowincjami rządzonymi przez namiestników, powoływanych przez imperialny dwór, jego decyzją także odwoływanych. W praktyce oznacza to bardzo niski poziom autonomii, lokalni mieszkańcy dopuszczani są zwykle jedynie do niższej administracji, wszystkie wyższe stanowiska zajmowane są przez Ajdyniriańczyków lub przedstawicieli innych, lojalnych grup etnicznych.

W roku 5360 CE spośród 7 sepetów składających się na Mhasal stanowisko jedynie 3 z nich piastują Mhasalowie, pochodzący z rodzin znacznie zajdynirianizowanych kulturowo. W dodatku jedynie jednym sepetem, Królewskim Miastem Gora, zawsze rządzi etniczny Mhasal, najwyższy kapłan boga Chatnakha.

Administracja cywilna i wojskowa

Równolegle z namiestnikami (ajd. hīstras [xɨs'tras]), zajmującymi się administracją cywilną, władzę sprawują także zarządcy wojskowi (ajd. sôptarvan [sɤptar'van]), dowodzącymi imperialnymi armiami stacjonującymi w regionie. Liczba wojsk tu stacjonujących jest znacząco wyższa niż w innych, spokojniejszych regionach państwa. System ten zaprojektowany jest celem zapewnienia spokoju i zapobieganiu kolejnym powstaniom - chociaż postrzegany jako rządy ciężkiej ręki póki co okazuje się skuteczny.

Królewskie Miasto Gora

Wyjątkową prowincją jest obszar mhasalskiej stolicy z czasów faraońskich, oraz jednego z głównych ośrodków religijnych, miasta Gaurakah (ajd. Gora). Miasto oraz przylegające do niego ziemie na północ od Ehwatri i Naqadah tworzą osobną prowincję, sztucznie wydzieloną od reszty krainy. Jako miejsce symboliczne i centrum mhasalskich tendencji niepodległościowych miasto jest punktem zainteresowania Oczu Imperatora. Formalnie jako Miasto Królewskie znajduje się także pod bezpośrednią władzą Faraona Mhasalu, a więc Imperatora Ajdyniru. W praktyce jednak w Gaurakah władzę sprawuje współpracujący z Ajdynirem Kapłan Świątyni Chatnakha.

Przypisy

  1. W roku 8973 kalendarza wspólnego.

Przypisy