Podział administracyjny Mhasalu

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Anoret Pharrāuhatetah
𐦪𐦥𐦥𐦪𐦠𐦾𐦢 𐦥𐦾𐦲
Czytasz artykuł z serii Mhasal. | Język mhasalski (Słownik) · Mhasalowie (Pierwszy Faraon) · Religia · Cywilizacja · Šuketi · Podział
Anoret Pharrāuhatetah
𐦪𐦥𐦥𐦪𐦠𐦾𐦢 𐦥𐦾𐦲
Podział administracyjny Mhasalu |Sepet Północny · Sepet Zachodni · Sepet Południowy · Sepet Środkowy · Sepet Wschodni · Królewskie Miasto Gora · Pierwszy Sepet
Mapa administracyjna imperialnych prowincji na obszarze Mhasalu (zaznaczony na czerwono). Siedem setepów jest kolejno ponumerowanych.

Podział administracyjny Mhasalu — artykuł ten odnosi się do podziału administracyjnego na obszarze Mhasalu, wchodzącego w roku 5360 CE[1] w skład Wielkiego Imperium Ajdyniriańskiego. Znacząco różni się od od historycznego podziału Mhasalu, występującego w czasach niepodległości tej krainy. W obecnej formie wszedł on w życie po pokonaniu Elqaifeanona Żysudryda przez Rhavanisa III, spowodowany był zaś ogromnemu poparciu jakiego Mhasalowie udzielili uzurpatorowi.

Podział administracyjny

Sepety

Ze wszystkich ajdyniriańskich prowincji jedynie prowincje mhasalskie noszą tradycyjną nazwę sepetu, a więc podstawowej jednostki administracyjnej dawnych państw mhasalskich (mhs. 𐦥𐦢𐦬 sephet [se'pʰet], ajd. shebad [ʂɛ'bad]). Sześć z siedmiu sepetów jest prowincjami rządzonymi przez namiestników, powoływanych przez imperialny dwór, jego decyzją także odwoływanych. W praktyce oznacza to bardzo niski poziom autonomii, lokalni mieszkańcy dopuszczani są zwykle jedynie do niższej administracji, wszystkie wyższe stanowiska zajmowane są przez Ajdyniriańczyków lub przedstawicieli innych, lojalnych grup etnicznych.

W roku 5360 CE spośród 7 sepetów składających się na Mhasal stanowisko jedynie 3 z nich piastują Mhasalowie, pochodzący z rodzin znacznie zajdynirianizowanych kulturowo. W dodatku jedynie jednym sepetem, Królewskim Miastem Gora, zawsze rządzi etniczny Mhasal, najwyższy kapłan boga Chatnakha.

Administracja cywilna i wojskowa

Równolegle z namiestnikami (ajd. hīstras [xɨs'tras]), zajmującymi się administracją cywilną, władzę sprawują także zarządcy wojskowi (ajd. sôptarvan [sɤptar'van]), dowodzącymi imperialnymi armiami stacjonującymi w regionie. Liczba wojsk tu stacjonujących jest znacząco wyższa niż w innych, spokojniejszych regionach państwa. System ten zaprojektowany jest celem zapewnienia spokoju i zapobieganiu kolejnym powstaniom - chociaż postrzegany jako rządy ciężkiej ręki póki co okazuje się skuteczny.

Królewskie Miasto Gora

Wyjątkową prowincją jest obszar mhasalskiej stolicy z czasów faraońskich, oraz jednego z głównych ośrodków religijnych, miasta Gaurakah (ajd. Gora). Miasto oraz przylegające do niego ziemie na północ od Ehwatri i Naqadah tworzą osobną prowincję, sztucznie wydzieloną od reszty krainy. Jako miejsce symboliczne i centrum mhasalskich tendencji niepodległościowych miasto jest punktem zainteresowania Oczu Imperatora. Formalnie jako Miasto Królewskie znajduje się także pod bezpośrednią władzą Faraona Mhasalu, a więc Imperatora Ajdyniru. W praktyce jednak w Gaurakah władzę sprawuje współpracujący z Ajdynirem Kapłan Świątyni Chatnakha.

Przypisy

  1. W roku 8973 kalendarza wspólnego.