Języki naumowskie

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Języki naumowskie (nau. rér naumåzu iknaúr, gow. róre howsos iknúr) to niewielka rodzina języków gammajskich. W jej skład wchodzą język naumowski oraz język gowojski. Uważa się, że pochodzą od pranaumowszczyzny.

Okres spólnoty pranaumowskiej nie trwał zbyt długo, oba języki oddzieliły się dosyć szybko. Zdążyły jednak wykształcić razem swoje wyjątkowe, odróżniające od innych języków gammajskich. Te cechy to między innymi:

 • rozszerzenie pragammajskich *i *u do *e *o;
 • rotacyzm pragammajskich *z *ħ;
 • przegłos pragammajskiego *uu do [y];
 • drastyczne uproszczenie deklinacji pragammajskiej (trzy przypadki w naumowskim, cztery w gowojskim);
 • zanik harmonii samogłoskowej;
 • nowy sposób tworzenia liczby mnogiej partykułą re;
 • obecność czasownika chcieć;
 • rozbudowany system przedimków;
 • rozwój nowego czasu przeszłego, tzw. II lub krótkiego;
 • tworzenie liczebników zbiorowych za pomocą pranaumowskiego eh- (które dało e- w gowojskim i zazwyczaj í- w naumowskim).

Języki te należą do grupy centralnej (z pragammajską zmianą [ɣ] > [ŋ]). Zachowanie nagłosowej gammy w gowojskim jest wtórne, po długim rozwoju *gh > *ŋ > *nn > *h > *gh. Samodzielne [ŋ] jednak przetrwało tylko w gowojskim w wygłosie.

Jeżeli chodzi o deklinacje, to jest bardziej archaiczna w gowojskim (celownik i więcej rodzaji deklinacji, wymiany głosek), zaś koniugacja wydaje się być bardziej zachowawcza w naumowskim.

Drzewo rodziny

 • pragammajski (†)
  • prangammajski (†)
   • pranaumowski (†)
    • naumowski
    • gowojski

Porównanie wybranych wyrazów

Pragamajski Pranaumowski Naumowski Gowojski
taghii

/'taɣiː/
"ojciec"

cåkni

/'t͡sɒkni/

cåkne

/'t͡sɔ̞knə/

cokní

/t͡sɔ'kniː/

ghamma

/'ɣamːa/
"człowiek"

nnåmmå

/'nːɒmːɒ/

naumå

/näʊ̯'mɔ̞/

how

/'ɣɔw/

aaħrriim

/'aːħrːiːm/
"demon"

rarrim

/'rarːim/

raíŕim

/'räɪ̯rʲim/

ärári

/æ'ɹäːɹi/

zuumak

/'zuːmak/
"oko"

rumåk

/'rʉmɒk/

ŕümåch

/rʲy'mɔ̞x/

ärümoch

/æ'ɹymɔx/

hazru

/'hazru/
"jeden"

hårro

/'hɒrːɔ/

ghaúru

/'ɣäʊ̯ru/

hora̋

/ɣɔ'ɹæː/

Refleksy spółgłosek pragammajskich

Naumowski

PG nagłos śródgłos wygłos
p p, pɕ[1] b, bʑ[1] f
t t͡s, t͡ɕ [1] s
k k, ʃ[1], t͡ʃ[2] g, ʒ[1], d͡ʒ[2] x
q x, ɕ[1], ʃ[2] k, ʃ[1], t͡ʃ[2] ːk
b f, ɕ[1] p, pɕ[1] ːp
d ʂ s, ɕ[1] ːs
g x, ɕ[1], ʃ[2] k, ʃ[1], t͡ʃ[2] ːk
f f, ɕ[1] [3] Ø
θ t, c[1] d, ɟ[1] s
s s, ɕ[1] z, ʑ[1] Ø
ħ r, rʲ[1]
h ˈɣ, ˈʒ[2] ˈVː[3] ˈː
ð ʂ t, c[1] ːt
z r, rʲ[1]
ɣ~ŋ n, ɲ[1], ːŋ [4], ːɲ [5] kn, kɲ~cɲ[1] ŋk
m m, mɲ[1]
m, mɲ[1] ːm, ːmɲ[1]
n n, ɲ[1]
n, ɲ[1] ːn, ːɲ[1]
r r, rʲ[1]
r̥, rʲ[1] ːr, ːrʲ[1]
l w, ʎ[1]
l, ʎ[1]
j j [3] j
d͡z, d͡ʑ[1] d͡z~z
w v, ʑ[1] [3] v
ɣ, j[1], ʒ[2]

Gowojski

PG "zwykłe" po labjalizacji wygłos
p p pf f
t t͡s, ʃ[6] sf s
k k, t͡ʃ[7] p, t[7] x
q x[8], ʃ[7], ¹k, ¹t͡ʃ[7] f[8], þ[7], ¹p, ¹t[7] ¹k
b b bv v
d z w l
g g, d͡ʒ[7] b, d[7] ɣ
f f ʍ Ø
θ t, þ[9] þ s
s s ʍ Ø
ħ ːɹ ɹ ːɹ
h ɣ, j[7] ʍ, f[7] Ø
ð d, ð[9] ð z
z ːɹ ɹ ːɹ
ɣ~ŋ ɣ[10], kn[11] ɣ[10], km[11] ːŋ
m m w ˜[12]
ɣ[10], ¹m ɣ[10], ¹w
n n m
ɣ[10], ¹n ɣ[10], ¹m
r ːɹ ɹ ːɹ
ɣ[10], ːɹ ɣ[10], ¹ɹ
l l ɫ Ø
gl ¹l
j j w j
d͡z zv z
w v w v
ɣ, ʒ[7] v, ð[7] ɣ
 • (¹) oznacza, że nie dochodzi do wydłużenia pod akcentem

Przypisy

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 w wyniku zmiękczenia w pierwszej palatalizacji
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 w wyniku zmiękczenia w drugiej palatalizacji
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 Vː oznacza, że doszło do ściągnięcia dwóch samogłosek wokół
 4. z pragammajskiej grupy *ngh
 5. z pragammajskiej grupy *ngh i palatalizowane
 6. po [a]
 7. 7,00 7,01 7,02 7,03 7,04 7,05 7,06 7,07 7,08 7,09 7,10 7,11 po palatalizacji
 8. 8,0 8,1 w nagłosie
 9. 9,0 9,1 przed R (*l, *r, *rr)
 10. 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 w naglosie
 11. 11,0 11,1 w śródgłosie
 12. Znak ˜ oznacza nasalizacje, która obecnie jednak zaginęła. Jej śladem są krótke wygłosowe samogłoski, ponieważ ustne odpowiedniki wypadły w tej pozycji, zaś nosowe przetrwały i dopiero potem uległy denasalizacji