Elementy fikcyjne projektu Ahari

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
A H A R I
Czytasz artykuł z serii Ahari.
O projekcie Świat · O projekcie · Linie epok · Poziomy cywilizacji · Ahari i Space Engine                  O unikatach Elementy fikcyjne · Kontrola Klimatu · Bramy · Chaoryt · Kaeryt
O świecie Astronomia · Układ planetarny · Topografia (Zbiór map · Zasoby · Tabela) O historii Historia globalna | A-P-S-R-N-Z-C-F
O biologii Biologia · Tytani · Antropologia · Tabele biologiczne O krajach Lista krajów

        Elementy fikcyjne projektu Ahari to wybrany szereg zdarzeń, form życia, materiałów czy zjawisk nadprzyrodzonych, które występują w projekcie. Niniejszy artykuł zbiera te informacje w jednym miejscu.

Zdarzenia

 1. Ahari była obiektem zainteresowań trzech cywilizacji nie zajmujących się nią już. Te cywilizacje odwiedzały planetę bardzo dawno temu.
 2. Pierwsza cywilizacja mieszkała na planecie przez jakiś czas i ją sterraformowała. Wybudowała wokół planety system kompleksowej kontroli klimatu i zapobiegła potężnym siłom pływowym Obrony. Opuścili planetę dobrowolnie po straceniu zainteresowania nią. Było to 3,5 mld lat temu.
 3. Druga cywilizacja zasiała życie na planecie, przywożąc ją z zewnątrz do mórz i na lądy. Prawdopodobnie życie już istniało na Ahari, zasiane przez pierwszą cywilizację, ale to druga przyczyniła się do jego eksplozji. Udoskonaliła też system kompleksowej kontroli klimatu i zapewniła zasoby do jej automatycznej regeneracji. Ogarnęła ich choroba, która ich wszystkich zabiła. Było to 600 mln temu.
 4. Trzecia cywilizacja miała możliwości podróży międzyukładowych dzięki wykorzystywaniu bram. Przez te bramy przeszła część zwierząt, nasion roślin z innych światów. To przez nią przeszli ludzie. Wydarzyło się to 400 tys. lat temu.

Pierwotne technologie

 1. Kompleksowy System Kontroli Klimatu.
 2. Bramy.

Materiały

Chaoryty (ay. ΧΑΟΡΙ "haori") to minerały występujące w różnej koncentracji pod postacią rud, które w oczyszczonej postaci pozwalają nadać inkrustowanym nimi przedmiotami lub życiu noszącym wyposażone w nie ozdoby nadnaturalne zdolności. Zazwyczaj ich siła jest niewielka, ale przy odpowiednich procesach wzbogacenia wzrasta o całe rzędy potęg. Chaoryty dzielą się na dwie podstawowe grupy:

 1. Chaoryt węglowy/czarny (ay. ΚΑΡΑΚΑ ΧΑΟΡΙ "karaka haori") - wiąże się z tym, co nieorganiczne. Wzmacnia broń, upiększa ozdoby, poprawia narzędzia, napędza pojazdy.
 2. Chaoryt energii życia (ay. ΚΑΡΑΙ ΧΑΟΡΙ "karai haori") - wiąże się z tym, co organiczne. Reaguje na duszę osób szczególnie uzdolnionych, stanowiąc dla nich katalizatory magii, w szczególności dając moc osobom posiadającym zdolności telepatyczne.

Ten minerał występuje w różnych ilościach na poszczególnych terenach, te nierówności są w wielu przypadkach motorem napędowym zmian społeczno-gospodarczych, konfliktów zbrojnych i ruchów militarych, migracji ludności, degradacji terenu.

Ludzie i specjalne zdolności

Gatunki ludzkie:

 1. Homo sapiens neanderthalensis - człowiek neandertalski, istota specjalizująca się w zbieractwie-łowiectwie, żyjąca w małych, rozproszonych plemionach. Znają język. Posiadają własne obrządki i pewne zwyczaje podpatrzone u innych gatunków homo. Największy survivalista.
 2. Homo sapiens sapiens - człowiek rozumny charakteryzujący się swobodą myśli. Podstawa części społeczeństw. Najbardziej kreatywny.
 3. Homo sapiens eusocialis - człowiek rozumny charakteryzujący się działalnością wewnątrz siatki myślowej, w której każdy człowiek to dron specjalizujący się w pewnych aspektach życia. Najlepiej zorganizowany.

Gatunki rozumne pozaludzkie:

 1. Homo titanis - nie jest gatunkiem człowieka, mimo nazwy. Człekokształtna istota obleczona futurystycznym, organicznym pancerzem, posiadająca zdolności kontroli pewnych żywiołów. Zazwyczaj zamieszkują szczyty wulkanów tarczowych na znacznych wysokościach i nadzorują pewien teren. Stanowią panteon aharyjski.

Rośliny i zwierzęta

Podstawy utrzymania człowieka są dosyć analogiczne do ziemskich. Można było zatem przyjąć, że ludzie żywią się pszenicą, żytem, ryżem, kukurydzą, mięsem wołowym i drobiowym, wytwarzają ubrania lniane i jedwabne. Przeprowadzenie matematycznych symulacji rozwoju gospodarki narodów opisywanych w projekcie, nawet przy akceptacji większego marginesu błędu, wymaga jednak pewnej precyzji w założeniach.

Nie byłoby właściwe odnoszenie się do parametrów realnych roślin i zwierząt, ponieważ te nie tylko ewoluowały przy ingerencji człowieka i zmieniały się w czasie, ale w ogóle poznanie tych parametrów, takich jak współczynnik liczby nasion pszenicy (z których robi się mąkę i dalej żywność) posianych do pozyskanych ze żniw, wymagałoby specjalistycznej wiedzy i odchylenia od rzeczywistości mogłyby spowodować bardzo negatywną reakcję osoby czytającej, która mogłaby przypadkiem znać się na rzeczy. Ta osoba mogłaby udzielać porad, ale zapewne stałoby się to po fakcie gdy projekt ruszył do przodu i spory nakład pracy należałoby odwołać aby skorygować błąd w symulacjach.

Z drugiej strony, trudno tworzyć organizmy drastycznie odmienne pod projekt, ponieważ to gruntownie przekształciłoby to w jaki sposób rozwijała się cywilizacja. Choć jest to też ciekawa droga prowadzenia conworldów, tu jednak nacisk jest na symulacje gospodarcze i demograficzne w dużej mierze celem zrozumienia pewnych prawidłowości rządzących realnym, ziemskim światem.

Stąd większość organizmów jest w pewien sposób odzwierciedleniem realnych organizmów (np. mirw i katan - pszenicy, midu - ryżu, west - lnu, kaburi - bydła, teiran - wielbłąda, sou - jedwabnika), ale na poziomie fundamentalnym (produkcja ziaren na mąkę, materiałów, z których robi się tkaniny, zwierząt pociągowych i na mięso, itd.), natomiast na poziomie z perspektywy projektu drugorzędnym (wygląd, dostosowanie klimatyczne, wymagania utrzymania i rozwoju) występują różnice, czasami dość znaczne.

Rośliny

Zwierzęta