Wielbłąd i Rekin/Wprowadzenie

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
K Y O N
Czytasz artykuł z serii Wielbłąd i Rekin - o klimacie Kyonu.
I. WSTĘP: 1.1 Wprowadzenie · 1.2 Założenia, metodologia, oznaczenia · 1.3 Zalety i wady
II. WYBRANE TEMATY: 2.1 Wielka oscylacja oceaniczna · 2.2 Prądy morskie · 2.3 Krainy geograficzne · 2.4 Rozszerzenia Kyonu · 2.5 Życzenia i wyzwania
III. REGION PO REGIONIE: 3.1 Ajdynir · 3.2 Muria i Siedmiomieście · 3.3 Olsenia · 3.4 Nuaria · 3.5 Buania i Szur · 3.6 Tangia i Pinu · 3.7 Secht i Wielka Pustynia · 3.8 Państwo Neszów · 3.9 Dewia
IV. PODSUMOWANIE GLOBALNE: 4.1 Podsumowanie

Wielbłąd i Rekin to zaawansowany model klimatyczny świata Kyon zaprojektowany przez Canisa. Jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę wyjścia poza podstawowy henrykowski model klimatyczny, który świetnie się sprawdził, kiedy projekt był na bardzo wczesnym etapie. Tytułowy Wielbłąd i Rekin odnoszą się do wielkiej oscylacji oceanicznej, zjawiska podobnego do ziemskiej oscylacji południowej El Niño czy ziemskiej oscylacji północnoatlantyckiej, nieregularnie wahających się zmian w rozkładach ciśnień nad oceanem, wpływających globalnie na klimat.

Wielbłąd i Rekin miał podnieść poziom realizmu. W społeczności zajmującej się Kyonem nie było, i nadal nie ma, nikogo, kto by się znał na meteorologii i klimacie na tyle, aby poprawnie odnieść się do ruchów mas powietrza i zatem ich skutków. Wiele założeń i pierwotnych planów całkowitego realizmu nie zostało osiągniętych. Można więc założyć, że model Wielbłąd i Rekin, jako model klimatyczny, jest średnio realistyczny i posiada swoją dozę fikcji. Natomiast bazuje na zdecydowanie większej liczbie założeń opartych o realne zjawiska, bardziej konsekwentnie podchodzi do różnic astrofizycznych i orbitalnych Kyonu i Ziemi, a przede wszystkim, jest bardziej złożony, bardziej szczegółowo opisany, i jest oparty na zasadzie zależności zjawisk od siebie.

Wynikiem jest model, który skutecznie przewiduje pewne zjawiska pogodowe w każdym z ważniejszych cywilizacyjnie regionów. Wyciągnięto z tego wnioski na temat wpływu nowego klimatu na biologię. Skalę projektu uznano za dostatecznie dużą, by dzięki niej zrewidować kilka fundamentów Kyonu jako projektu.

Czytaj dalej: 1.2 Założenia, metodologia, oznaczenia