Gurat P

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
A H A R I
Czytasz artykuł z serii Ahari.
O projekcie Świat · O projekcie · Linie epok · Poziomy cywilizacji · Ahari i Space Engine                  O unikatach Elementy fikcyjne · Kontrola Klimatu · Bramy · Chaoryt · Kaeryt
O świecie Astronomia · Układ planetarny · Topografia (Zbiór map · Zasoby · Tabela) O historii Historia globalna | A-P-S-R-N-Z-C-F
O biologii Biologia · Tytani · Antropologia · Tabele biologiczne O krajach Lista krajów
  P  
Artykuł o czasach prehistorycznych. Cywilizacja prymitywna.
  1  
{{{transliteracja nazwy państwa}}}
𒄖𒊏𒀜 (Gurat)
{{{rok}}}
{{{flaga}}} {{{herb}}}
Ouran Nasur Gurat.png
Ouran, Nasur i Gurat w okolicach zatoki Kanu
OuranLocation.png
Lokalizacja regionu na mapie świata
Polityka
Stolica {{{stolica}}}
{{{głowa państwa}}} {{{władca}}}
Ustrój luźne plemiona
Porządek prawny {{{porządek prawny}}}
Ustawa zasadnicza {{{ustawa zasadnicza}}}
Zbiory praw {{{zbiory praw}}}
Język urzędowy: paleo-ourański, dialekty nasurskie
Początek 37 000 lat ziemskich temu
Koniec państwa 12 500 lat ziemskich temu (podbite przez starożytny Ouran)
Demografia
Ludność
u szczytu potęgi
50 000 osób
Narodowości {{{etnografia}}}
Języki używane: {{{języki}}}
Średnia dł. życia 20 - 30 lat
Wiara
Religia państwowa {{{religia państwowa}}}
Religia dominująca {{{religia dominująca}}}
Typ religii {{{typ religii}}}
Siła wyższa lub panteon {{{siła wyższa}}}
Najważniejsze ośrodki kultu {{{ośrodki kultu}}}
Poziom wolności wyznania {{{wolność wyznaniowa}}}
Inne religie {{{inne religie}}}
Geografia i natura
Położenie na świecie {{{regiony}}}
Powierzchnia {{{powierzchnia}}}
Stefy klimatyczne {{{klimat}}}
Gospodarka
Kraje eksportu okoliczne plemiona, Ouran, Gurat
Towary eksportowe żywność, kozy, niewolnicy, złoto, srebro, kamienie szlachetne, muszle, bursztyn
Kraje importu okoliczne plemiona
Towary importowe żywność, bydło, niewolnicy, złoto, srebro, kamienie szlachetne, muszle, bursztyn
System monetarny barterowy
Waluta brak
Kod waluty {{{kod waluty}}}
{{{motto}}}
Ewolucja
prehistoryczny Ouran starożytny Ouran

        Kultury gurackie (paleo-ourański, dialekt guracki 𒄖𒊏𒀜 [gə'rat] "Gurat") to zbiorcza nazwa różnych plemion, które 37 000 lat temu po wyodrębnieniu się od starożytnego Ouranu podczas eksplozji demograficznej zatoki Kanu udały się na północ, a następnie napotkawszy wzgórza, zeszły na południowy zachód, osiedlając się na tamtejszych równinach. Gurat 14 000 lat temu założył niepiśmienne państwo na czele z królem. Osiedla gurackie zostały celowo zainfekowane dżumą przez Ouran 13 000 lat temu, a następnie po skrajnym wyludnieniu najechane i zniszczone, a ziemie zasymilowane do starożytnego Ouranu.

  P  
Prehistoria Ahari.
Prehistoryczne państwa aharyjskie
Paleolityczne (pierwotne): Kaeri · Ouran · Helai · Misava
Powstałe w neolicie: Nasur · Gurat · Rona · Misa · Va

Demografia

U szczytu potęgi Gurat liczył sobie około 50-60 tysięcy ludzi, w większości homo sapiens sapiens.

Gospodarka

Bardzo rozległe uprawy pszenicy, gospodarka w dużej mierze komunalna, wymiana w miarę potrzeb.