Ouran P

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
A H A R I
Czytasz artykuł z serii Ahari.
O projekcie Świat · O projekcie · Linie epok · Poziomy cywilizacji · Ahari i Space Engine                  O unikatach Elementy fikcyjne · Kontrola Klimatu · Bramy · Chaoryt · Kaeryt
O świecie Astronomia · Układ planetarny · Topografia (Zbiór map · Zasoby · Tabela) O historii Historia globalna | A-P-S-R-N-Z-C-F
O biologii Biologia · Tytani · Antropologia · Tabele biologiczne O krajach Lista krajów
  P  
Artykuł o czasach prehistorycznych. Cywilizacja prosta.
  2  
Hurn
𒄞𒁺𒀭
{{{rok}}}
{{{flaga}}} {{{herb}}}
Ouran Nasur Gurat.png
Ouran, Nasur i Gurat w okolicach zatoki Kanu
OuranLocation.png
Lokalizacja regionu na mapie świata
Polityka
Stolica {{{stolica}}}
{{{głowa państwa}}} {{{władca}}}
Ustrój luźne plemiona
Porządek prawny {{{porządek prawny}}}
Ustawa zasadnicza {{{ustawa zasadnicza}}}
Zbiory praw {{{zbiory praw}}}
Język urzędowy: paleo-ourański
Początek 400 000 lat ziemskich temu
Koniec państwa 12 500 lat ziemskich temu (ewolucja do starożytności)
Demografia
Ludność
pod koniec epoki
190 000
Narodowości {{{etnografia}}}
Języki używane: {{{języki}}}
Średnia dł. życia 20 - 30 lat
Wiara
Religia państwowa {{{religia państwowa}}}
Religia dominująca {{{religia dominująca}}}
Typ religii {{{typ religii}}}
Siła wyższa lub panteon {{{siła wyższa}}}
Najważniejsze ośrodki kultu {{{ośrodki kultu}}}
Poziom wolności wyznania {{{wolność wyznaniowa}}}
Inne religie {{{inne religie}}}
Geografia i natura
Położenie na świecie {{{regiony}}}
Powierzchnia {{{powierzchnia}}}
Stefy klimatyczne {{{klimat}}}
Gospodarka
Kraje eksportu okoliczne plemiona
Towary eksportowe ozdoby z kości i muszli, perły, figurki drewniane
Kraje importu okoliczne plemiona
Towary importowe ozdoby z kości i muszli, perły, figurki drewniane
System monetarny barterowy
Waluta brak
Kod waluty {{{kod waluty}}}
{{{motto}}}
Ewolucja
Tytani aharyjscy starożytny Ouran
Nasur
Gurat

        Kultury ourańskie, Ouran, Uran, Huran (paleo-ourański 𒄞𒁺𒀭 ['ʕuːrn] hurn) - w prehistorii aharyjskiej terminy odnoszące się do luźnej grupy plemion hominidów rozumnych, które zeszły przez bramy aharyjskie 400 tys. lat temu w okolice zatoki Kanu. Patronował im tytan słońca zwany Ran (paleo-ourański 𒊏𒀭 [rən] ran), nadzorujący cały region z góry Kon znajdującej się na południe od zatoki Kanu.

Klimatycznie, region zatoki Kanu był gorącą oazą na tle ziem na północ, w większości stanowiących wyschnięty na wiór step. Teren naokoło jest co prawda niewysoki (do 1,5 km), ale skrajnie pagórkowaty, co 200 metrów przechylający się o prawie kilometr. Od zatoki do równin za północną wyżyną jest jednak połączenie dzięki potężnemu systemowi rzek. Urańczycy dosyć szybko zwiększyli swoją populację na tyle, aby doszło do rozdziału początkowo współpracujących ze sobą plemion na poszczególne substraty i do rywalizacji, która dzięki szybkiej uprawie pszenicy, jęczmienia, fig, melonów, granatów, wina, daktyli i kokosów zapewniła ludności więcej żywności niż była w stanie pochłonąć i pchnęła ich ku poszukiwaniu tak partnerów do handlu, jak i do pozyskania wielu innych cennych materiałów, na przykład bursztynu. Z drugiej strony, rozrost społeczeństwa i jego konsekwentny podział doprowadził do wielu krwawych wojen pomiędzy poszczególnymi plemionami, które wraz z wysoką rozrodczością doprowadzały do znacznych wahań wielkości populacji.

Ouran był regionem, który pierwszy wykazywał państwowo-podobne oznaki, już w tych czasach miał króli, wyraźne insygnia, to tutaj zakładano pierwsze osady i prehistoryczne proto-miasta, szybciej wykształciła się prymitywna sztuka. W okresie neolitu istniały trzy stosunkowo wyraźne kultury: Ouran, Nasur i Gurat, wszystkie trzy toczyły ze sobą wojny z przerwami na okresy pokoju, w których dominował handel. Region jako pierwszy zakończył etap prehistoryczny, wynajdując pismo.

Hurańczycy stanowili głównie homo sapiens sapiens. Neandertalczyków i eusocjalczyków zniewolono i ściśle kontrolowano ich zachowania i populację.

  P  
Prehistoria Ahari.
Prehistoryczne państwa aharyjskie
Paleolityczne (pierwotne): Kaeri · Ouran · Helai · Misava
Powstałe w neolicie: Nasur · Gurat · Rona · Misa · Va

Historia Ouranu

Kultur ourańskich było wiele, ale ze względu na brak pisma nie są szczególnie zachowane. Wiadomo, że do neolitu populacja regionu była stosunkowo niska, przeskakując od razu z paleolitu do neolitu, który trwał relatywnie krótko, zakończył się wcześniej niż w innych regionach i doprowadził tak do eksplozji populacji jak i cywilizacji, w tym do wynalezienia pisma. O ile np. Kaeri zakończyło etap neolityczny z wynalezieniem pisma 5 500 lat temu, w Ouranie nastąpiło to 12 500 lat temu.

Ouran zatoki Kanu

Największą kulturą był Ouran zatoki Kanu, na południe od masywów To'e. Bardzo aktywnie wspierał ich tytan słońca zwany Ran. Pojawili się jako pierwsi 400 000 lat temu i do 40 000 lat temu ich populacja pozostawała relatywnie stabilna na poziomie od 30 do 70 tys. ludzi zajmujących się głównie zbieractwem, prymitywnym rybołówstwem i polowaniem. 70 tysięcy lat temu jeden z odłamów zaczął czcić boga traw jako dziecko Ran, tłumacząc to związkiem roślin ze słońcem, co spodobało się tytanowi. Czczenie pszenicy odbywało się przez oddanie Ran części zbiorów poprzez zakopanie ich w ziemi. Ten obrządek w sposób nieświadomy trwał bardzo długo, przez 30 tys. lat, co doprowadziło nagle do rewolucji neolitycznej. Ziarna szybko sprzedawano i siano w innych miejscach, podobnie zaczęto czynić z jęczmieniem i innymi roślinami, na przykład z lnem. Wynaleziono ubrania. Ziemie zalewane przez rzeki były tak żyzne, że nawet prymitywne rośliny błyskawicznie wydawały plon wielokrotnie większy, niż ludzie byli w stanie zjeść.

Rozpad na Hurn, Nasur i Gurat

Okres dobrobytu trwał przez 3 tysiące lat, od 40 tys. lat temu do 37 tys. lat temu. W tym krótkim czasie populacja eksplodowała z 60 tys. osób aż do prawie 250 tys. osób. Zatoka Kanu miała żywność, ale nie miała dosyć miejsca, i przyparta do wzgórz populacja była zmuszona przemieścić się na południe w dwóch kierunkach. Ci, którzy poszli na wschód, w 500 lat utworzyli kulturę Nasur. Z kolei ci, którzy poszli na zachód, w 600 lat utworzyli kulturę Gurat.

Te kultury nie były jednolite, dzieliły się na wiele subkultur i łączyły ponownie, toczyły krwawe wojny, brano innych ludzi w niewolę, handlowano ze sobą i zawierano pokoje. Równie ważne było posiadanie jak najwięcej dzieci, przy wielkiej dostępności pożywienia, jak i wymordowanie wrogów. Z czasem zapobiegło temu utworzenie sześciu królestw. Nazw trzech z nich nawet nie znamy - łączyła ich kultura, ubiór, wzory skaryfikacyjne, tatuaże - ale szybko tak Nasur, jak i Gurat, urosły w siłę na tyle, że je podbiły. Toczyły one wojny z Ouranem, który jednak mając znaczną przewagę populacyjną i cywilizacyjną po prostu żadnemu się nie dał.

Ostatecznie, kultury Nasuru (pod takimi czy innymi nazwami) trwały długo, od 15 500 lat temu do 13 000 lat temu. Kultury Guratu trwały od 16 000 lat temu do 13 000 lat temu. Właśnie 13 000 lat temu Ouran wykorzystał broń biologiczną (dżumę) i zdewastował oba pozostałe królestwa. Przeczekał aż zaraz sama się zakończy i dopiero wtedy podbił wyludnione oba królestwa. Na tym etapie, Ouran wynalazł już pismo w -12 500, i rozpoczął nowy rozdział jako starożytny Ouran.

Demografia

Ouran P demografia.png

Ouran P demografia2.png

Urbanistyka

Pierwsze miasto to Niran.