Rok administracji tangijskiej w Saace

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
  {{{czasy litera}}}  
TANGIJSKA okupacja SECHTU.
  {{{poziom rozwoju cyfra}}}  
Tangijska Administracja Miasta Sa'aka
ΤΑΝΓΥΑΝΑ·ΧΑΡΑΤΑ·ἘΟΝ·ΧΙΤΑ·Υ·ΣΑ'ΑΚΑ
14 Ra'anau 9662 - 14 Ra'anau 9663
{{{flaga}}} {{{herb}}}
Sa'aka okupowana.png
Saaka okupowana przez Tangię przez rok po wojnie.
Polityka
Stolica {{{stolica}}}
Namiestnik
Ατα / Ata
Karo Poakari
Καρο Ποακαρι
Ustrój terytorium okupowane
Porządek prawny {{{porządek prawny}}}
Ustawa zasadnicza {{{ustawa zasadnicza}}}
Zbiory praw {{{zbiory praw}}}
Język urzędowy: {{{języki urzędowe}}}
Początek pokój w Magnis 14 Ra'anau 9662 wskutek Trzeciej Wojny o Saakę
Koniec państwa opuszczenie administracji tangijskiej w 14 Neunau 9664
Demografia
Ludność
(rok 9662 EK)
659 943
Narodowości Magańczycy, Hetyńczycy, Tangijczycy, Buańczycy, Urańczycy, Pinusi, inne
Języki używane: Język nowosechtoński, ayu, buański, hetyński
Średnia dł. życia 60 lat
Wiara
Religia państwowa Wiara Sechtońska, karaizm, buae
Religia dominująca {{{religia dominująca}}}
Typ religii {{{typ religii}}}
Siła wyższa lub panteon {{{siła wyższa}}}
Najważniejsze ośrodki kultu {{{ośrodki kultu}}}
Poziom wolności wyznania znaczna swoboda
Inne religie {{{inne religie}}}
Geografia i natura
Położenie na świecie {{{regiony}}}
Powierzchnia {{{powierzchnia}}}
Stefy klimatyczne gorący nadmorski
Gospodarka
Kraje eksportu {{{eksport do}}}
Towary eksportowe {{{towary eksportowe}}}
Kraje importu {{{import z}}}
Towary importowe {{{towary importowe}}}
System monetarny {{{system monetarny}}}
Waluta saacki tymczasowy to'u
Kod waluty STT
{{{motto}}}
Ewolucja
◀ {{{przed}}} {{{po}}} ▶

        Tangijska okupacja miasta Saaka pomiędzy 14 Ra'anau 9662 - 14 Ra'anau 9663 to okres administracji tangijskiej w magańskim mieście i fortecy Saaka, okres ten był warunkiem kapitulacji Sechtu w Trzeciej Wojnie o to miasto. Tangia zarządzała Saaką do 14 dnia miesiąca ra'anau 9663 EK i punktualnie z dniem 14 miesiąca neunau roku 9664 przekazała miasto w ręce Sechtończyków. W tym czasie stolicą konfederacji był Magnis. Po upływie trzymiesięcznego okresu po zakończeniu okresu administracyjnego, zawartego w umowie pokojowej, Saaka wróciła pod administrację sechtońską w 14 Neunau 9664, odbudowując swoją populację.

Miasto Saaka nigdy nie zostało zdobyte siłowo, ale w wojnie, w której i Tangia przez pewien czas była okupowana, szala zwycięstwa ostatecznie przechyliła się na niekorzyść Sechtończyków. Tangijczycy zamiast atakować Konfederację wgłąb jej terytorium zajęła tereny nadmorskie i sparaliżowała okupowany kraj przez systematyczne zniszczenie jego inteligencji, infrastruktury oraz strategicznych obiektów o znaczeniu gospodarczym, doprowadzając między innymi do załamania się szlaku ognia i poważnego kryzysu gospodarczego w Sechcie.

Po kilku latach nieskutecznych powstań i ataków na Tangijczyków, administracja sechtońska podjęła decyzję, że utrzymanie honoru Saaki jako niezdobytej twierdzy kosztuje ich więcej niż wykrwawienie całego kraju i stopniowe wyniszczenie jego inteligencji, infrastruktury i gospodarki. Gdy w kraju, zepchniętym do pustyni, wybuchł głód, podpisano pokój w Magnis, którego warunkiem było otwarcie bram Saaki dla Tangijczyków i czasowa jego aneksja i wyłączna administracja przez Cesarstwo, co ustalono pomiędzy 14 Ra'anau 9662 - 14 Ra'anau 9663, po czym w trzy miesiące Tangijczycy mieli całkowicie opuścić Secht. Jednocześnie natychmiast po podpisaniu pokoju, oprócz Saaki, tangijskie wojska miały natychmiast wycofać się z okupowanych terenów. To porozumienie wykonano bez większych przeszkód.

Rok administracji Saaki przez Tangię miał kilka intencji. Sechtończycy mogli nadal szczycić się tym, że Saaka nigdy nie została zdobyta siłą, Tangijczycy tym, że w niej byli na skutek działań wojennych. Miasto dało się utrzymać wyłącznie dzięki kontaktom okolicznym, zatem zaczynano odbudowę handlu, w tym szlaku ognia, a samo miasto miało nabrać bardziej międzynarodowego charakteru. Ostatecznie postulaty gospodarcze się powiodły, te wielonarodowe niekoniecznie. Po 14 neunau 9664 Secht całkowicie odzyskał kontrolę nad swoim miastem.

Trzecia Wojna o Saakę
Okupacja sechtońska Kun Atla · Rok administracji tangijskiej w Saace