Historia Sechtu

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Konfederacja Państw Sehtonu jest związkiem trzech niezwisłych państw, które w dużym stopniu różnią się pod względem prawa, historii i kultury.

Okres Periodyzacja Charakterystyka
Paleolit I ? - ~160 000 lat temu Obszar Sechtonu zamieszkiwany jest przez ludność negroidalną, spokrewnioną z Haukami i Plemieniem Śmierci. Wraz z Katastrofą Środkowopaleolityczną doszło do wymarcia negroidów. Ich miejsce zostało zajęte przez przedstawicieli rasy żółtej.
Paleolit II ~160 000 - ~18 000 lat temu Obszar Sechtonu zamieszkiwany jest przez koczownicze plemiona zbieraczy-łowców. Pod koniec tego okresu w powszechnym użyciu są prymitywne łuki i broń miotana.
Neolit ~9 000 p.n.e. - ~2000 n.e. Wraz z przybyciem przedstawicieli rasy białej na terenie Sechtonu zaczęło się rozpowszechniać rolnictwo. Napływowa ludność w krótkim przedziale czasowym wyparła wcześniejszych mieszkańców. Początkowo ludność była skupiona w małych wioskach zbudowanych z paru okrągłych domów skupionych wokół wspólnego spichlerza. W późniejszym okresie spotyka się coraz więcej budynków zbudowanych na planie prostokątu i kwadratu oraz budownictwo szeregowe. Często spotyka się pozostałości prymitywnych świątyń.
Okres Zudański
Okres Starosechtoński

Prehistoria

Do Katastrofy Środkowopaleolitycznej obszar współczesnego Sechtu był zamieszkiwany przez przedstawicieli rasy negroidalnej (pozostałością tej ludności byli Haukowie i Plemię Śmierci). Po tym wydarzeniu obszar ten nieprzerwanie zamieszkali przedstawiciele fenotypowej rasy żółtej aż około 18 000 tys. Klat temu (~6700 Zlat temu) na teren Sechtonu zaczęła spływać biała rolnicza ludność, najprawdopodobniej z obszaru współczesnego Białego Półksiężyca. Ludność ta wyparła wcześniejszych mieszkańców i zamieszkuje ten obszar do dnia dzisiejszego.

Historia

Okres historyczny Sechtonu zaczął się wraz z pierwszym wzmiankami o tym kraju w źródłach zewnętrznych i trwa do dnia obecnego.

Okres Zudański

Okres Zudański w historiografii sechtońskiej obejmuje przedział czasowy sięgający od pierwszych wzmianek o Sechtonie aż po pojawienie się pierwszych inskrypcji stworzonych na terenie Sechtu.

Pierwsze wzmianki na temat Sechtonu występują już w źródłach Pleńskich datowanych na XX wiek. Sechton jest określany nazwą Zudu o nieznanej etymologii.

Księga Mórz napisał:
Na południe od Krajów Iki leżą kraje barbarzyńców, co pożerają starców swoich. Zwą się Bemago i nie mają ni królów, ni wodzów, a wszystkie decyzje wspólnie naradziwszy się podejmują. A dalej, na południu leżą dwie wyspy: Zudu, której sama ziemia rodzi bogactwa i świetliste kamienie, a na końcu wyspa Amana, gdzie to nigdy nie nadchodzi zima, a urodzaj trwa wiecznie. A za wyspą tą morze się urywa i w przepaść upada, gdzie z niebem się zlewa."

W źródłach datowanych na okres późniejszy (XXV wiek) kraj Zudu przestaje być określany wyspą. W tym samym czasie pojawia się też postać legendarnego Króla Kamona:

Cytat:
"Król Kamon złączył w jedno szereg miast, i ku chwale swojej kazał zbudować pałac. Pałac ten był tak bogaty, że Siedem Mórz pozazdrościły mu tego. I w dniu, gdy Pałac został ukończony wody Mórz wdarły się do niego i zabierając ze sobą wszystko i niszcząc wszystko pozostałe. W żywych został Władca jedynie i syn Jego."

Pierwsze inskrypcje stworzone na Sechtonie datowane są na przełom XXXIII i XXXIV wieku. Pochodzą one z ruin nieopodal S'xaki. Zapisane są one jedną z wariacji piśmiennictwa tangijskiego i są one napisane w języku ayu, przy czym niektóre nazwy własne mogą mieć pochodzenie sechtońskie. Niestety problem pozostaje otwarty ze względu na daleko posuniętą logograficzność pisma i małą ilość elementów fonetycznych. Jednocześnie rozpoczyna się Okres Starosechtoński.

Okres Starosechtoński

Okres ten charakteryzuje się piśmiennictwem opartym o język ayu i lokalny rodzaj pisma tangijskiego. Władza była rozdzielona pomiędzy wielu samodzielnych książąt, których siedzibą były wzmacniane osady. Zaczęły pojawiać się pierwsze miasta i porty. Ze względu na fragmentaryczność źródeł, które dotrwały do współczesności, niewiele można powiedzieć na temat historii politycznej tego okresu. Uznanym faktem jest na pewno powszechność niesechtońsko brzmiących imion władców na początku tego okresu, oraz powolne rozpowszechnianie się imion sechtońskich (lub podobnie brzmiących). Z tego można wnioskować, że jakaś grupa Tangijczyków zdobyła władzę nad jakimś obszarem Sechtu, albo też pod wpływem morskiej wymiany handlowej, a dalej intelektualnej, odcisnęła solidne piętno na lokalnej kulturze. Pojawiły się też pierwsze próby zapisu języka sechtońskiego za pomocą starego pisma posttangijskiego. Okres ten zakończył się wraz z powstaniem Wielkiego Królstestwa TU OPISZĘ MĘŻNEGO WŁADCĘ KTÓRY WZIĄŁ I ZJEDNOCZYŁ SECHT, A POTEM MIAŁ DZIESIĘCIU SYNÓW I ROZDROBNIENIE FEUDALNE WSZYSTKO ZEPSUŁO. A POTEM LAHINOWIE, I ERA WSPÓŁCZESNA - WALKI KRÓLESTW, LASZE SKACZĄ JAK NAJEMNICY, AŻ POWSTAJĄ TRZY KRÓLESTWA I SIĘ JEDNOCZĄ. POKÓJ, PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ I BANKI. JAKAŚ WOJNA DOMOWA? EKSPANSJA NA PÓŁNOC. KONTAKTY MORSKIE.

Kalendarium

  • ~2000 - pierwsze wzmianki o Sechtonie.
  • ~2500 - zjednoczenie Zudu przez legendarnego Króla Kamona.
  • ~3300 - pojawienie się pierwszych inskrypcji