Buae

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Buae - narodowa religia Buanii. Niewiele o niej wiadomo. Z pewnych informacji[1] pozostaje tylko tyle, że jest politeistyczna, gdzie bogowie są czczeni głównie lokalnie, w świątyniach. Składano im ofiary i oczekiwano w zamian działań od danego boga. Wiadomo też, że w Buae znaczenie miały talizmany i inne artefakty religijne. Uważano, ze najważniejsi bogowie, wspólni dla całego narodu, mieli mieszkać w Wielkich Górach Niebosiężnych, bądź byli sami z nimi utożsamiani. Buańczycy stopniowo przestawali wierzyć w bogów Buae, ale nadal odprawiali rytuały, co podkreślało samo przywiązanie do społeczności zgromadzonej wokół wspólnej świątyni.

Po akcesji buańskiej w unię tangijską do roku 9509 EK, Buae zostało jedną z dwóch najważniejszych religii powstającego Imperium Tangijskiego. Buańczycy mieli pełną wolność wyznania, ale bardzo wielu z nich przeszło na karaizm, który był częściowo kompatybilny z Buae.

Przypisy

  1. Wywiad Canisa z Kazimierzem z 7.03.2021.