Trugowie

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Część conworldu Kyon.
Trugowie
300px
Trug.
Populacja
kilkanaście milionów
Regiony z istotną populacją
Trugia
Języki
Język truski, Język brocki
Religie
Religia truska, Religia nowotruska, Bohenizm
Bliskie narody
Broci, Taugrowie

Trugowie to lud, zamieszkujący tereny północno-zachodniego wybrzeża Morza Słonego. Pierwotnie koczownicy, obecnie większość osiadła. Przybyli na obecne ziemie w czasie Okresu Migracji - podczas upadku Cesarstwa Qin. Truski watażka Tárolaùgr I założył Państwo Truskie, które przez długi czas dominowało w obszarze północnego Morza Słonego.

Podziały etniczne

Trugowie dzielą się na trzy najważniejsze podgrupy: Trugo-Liktów, Trugów-rolników i Trugów-koczowników. W Państwie Truskim dominująca jest grupa Trugo-Liktyjska, natomiast pozostałe grupy są marginalizowane, a Trugowie-koczownicy asymilują się do swoich krewniaków Brotów.

Trugo-Liktowie

Trugo-Liktowie, zwani też Trugami-żeglarzami, są najważniejszą grupą w Państwie Truskim. Powstali nad Jeziorem Słonecznym poprzez zmieszanie się ludności truskiej z liktyjską, także pod względem kulturowym. Historycznie zajmowali się rybołóstwem, a często i piractwem, z czego stali się sławni. Najeżdżali całe wybrzeże Jeziora Słonecznego, a także zapuszczali się za Deltę, na ziemie Qin oraz Poitów.

Grupa ta zawsze była najbardziej kosmopolityczna spośród wszystkich Trugów, chętnie asymilowali imigrantów i mniejszości. Po powstaniu Państwa Truskiego, stali się dominującą elitą kulturową, ale w miarę upływu czasu, wzrastało znaczenie Trugów-rolników, które zakończyło się ich dominacją w państwie nowotruskim.

Trugowie-rolnicy

Trugowie, którzy osiedli w dolinie Wielkiej Rzeki, nazywani są Trugami-rolnikami. Zajmują się przede wszystkim rolnictwem, a także rybołóstwem, w mniejszym stopniu hodowlą zwierząt. Miasta znajdują się głównie nad rzekami, które są głównymi szlakami handlowymi w górnym Państwie Truskim, ale te są zamieszkane głównie przez Trugo-Liktów, oraz mniejszości pojckie i qińskie.

Trugowie-koczownicy

Niewielka część Trugów została na stepie, zachowując obyczaje przodków. Historycznie była to dość duża grupa, za pierwszych hegemonów najważniejsza po Żeglarzach, ale powoli malało ich znaczenie, zwłaszcza po wojnach domowych okresu bezkrólewia. Stepy odpadły wtedy od Państwa Truskiego, a razem z nim Trugowie-koczownicy. Później, część z nich została odzyskana, ale Trugowie-koczownicy nigdy już nie odzyskali wpływu na Państwo Truskie. Ich liczebność wciąż spada, bo asymilują się do bliskich im kulturowo Brotów.

Religia

Lupa2.gif
Główny artykuł: Religia truska

Trugowie wyznawali wiele różnych religii - głównie religię truską, ale również inne religie - pojcką, bohenizm, i inne kulty napływowe. Nawet sama religia truska była niejednorodna, kult państwowy, trugo-liktyjski, różnił się od bardziej surowych i archaicznych kultów z Górnej Trugii. Pierwotna religia truska, oparta o opozycję pierwiastków męskich i żeńskich, zmieszała się z dualizmem pojckim, dając podwójny dualizm państwowej religii truskiej.