Nazewnictwo chronologiczne Kyonu

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Lupa2.gif
Główny artykuł: Historia Kyonu
K Y O N
Czytasz artykuł z serii Kyon.
Astronomia: Kyon i Space Engine · układ planetarny
Kynografia: Projekt Kyon (Rozszerzenia i alternatywy) · Planeta Kyon · Paleokynologia · Klimat Kyonu (Wielbłąd i Rekin) · biologia · historia (Wielka linia czasu) · Nazewnictwo chronologiczne
Listy: państw (analogie do Ziemi) · języków · imion · miejsc · regionów · ludów · topograficzne · miast · cywilizacji · religii · ras · kontrowersji
Cywilizacja: nauka i technika · systemy miar · historia po 8973 · historia piśmiennictwa · kalendarze · kyońska twórczość · ciekawostki
Najlepiej opisane państwa: Tangia · Ajdynir · Państwo Neszów · Siedmiomieście · Monarchia Olsów · Erutia · Tarum · Muria · Szur

Nazewnictwo chronologiczne Kyonu - zbiór określeń używanych w projekcie Kyon do umieszczenia wydarzeń w historii zawartej w fabule projektu w czasie. Rozgraniczamy pojęcia wspólne i pojęcia szczególne, które używane są przez poszczególnych uczestników projektu lub do opisu konkretnych miejsc i obszarów.

Kalendarze

Lupa2.gif
Główny artykuł: Kalendarze Kyonu

Pojęcia wspólne

Pojęcia wspólne są stworzone do użycia przez każdą osobę w projekcie Kyon.

Rok wspólny

Rok wspólny Kyonu — rok 8973 w świecie Kyon. Jest to centralny rok dla opisów projektów od różnych graczy. Opisywany na niniejszej Wiki stan państw, czy ich historia, dotyczą okresu do tego roku, o ile nie określono inaczej. Lata zliczane są od daty założenia I Cesarstwa Qin. Nie podaje się miesięcy, jedynie dzień roku. Np. 1244.64 - czyli 64-ty dzień roku 1244-ego. Ze względu na różnice w czasie obiegu Ziemi wokół Słońca i własnej osi a także w czasie obiegu Kyonu wokół swojego słońca Heliosa oraz własnej osi kalendarz Kyonu różni się w dużym stopniu od kalendarza ziemskiego. Liczba dni w kyońskim kalendarzu w lata zwykłe liczy sobie 75 dni, za wyjątkiem lat przestępnych. W lata przestępne liczba dni może wahać się od 76 do nawet 78.

EK - Era Kyonu

EK (Era Kyonu) — skrót sygnalizujący rok na Kyonie, używany w datowaniu. Rok 0 EK jest symboliczny i oznacza założenie I Cesarstwa Qin, podczas gdy główna uwaga uczestników projektu Kyon skupia się zazwyczaj na roku 8973 EK, zwanym rokiem wspólnym. Dla najbardziej rozwiniętych państw Kyonu stanowi on odpowiednik cywilizacyjny ważnych krajów Europy w około XIV - XV wieku, co w przybliżeniu odpowiada późnemu średniowieczu oraz epoce Wielkich Odkryć Geograficznych.

Uwagi:

  • Skrót "EK" pojawia się przede wszystkim w tekstach autorstwa Canisa. Do opisów w czasach znacznie w przyszłości, dalej niż 10 000 EK (okolice upowszechnienia się owoców rewolucji przemysłowej), zazwyczaj stosuje skróty:
    • Pojedynczy cudzysłów zastępujący pierwsze dwa zera, np. 1"30 EK zamiast 10030 EK,
    • Apostrof zastępujący pierwsze zero, np. 1'340 EK zamiast 10340 EK.
  • W wielu artykułach, zwłaszcza tych tworzonych przez Borlacha według imperialnej terminologii oraz odnoszących się do obszarów Ajdyniriany, zamiast skrótu "EK" pojawia się sformowanie rok _ kalendarza wspólnego.

Pojęcia szczególne

Pojęcia szczególne odnoszą się do ważnych określeń używanych przez konkretnych graczy, zazwyczaj w ich części świata lub w ich kulturach.

ET - Era Tangijska

Stosowany przez Canisa do opisów państwa Tangia.

ET (era tangijska) — sposób datowania wydarzeń w państwie tangijskim oparty na wspólnym kalendarzu kyońskim. Stworzenie porządnego kalendarza, jako zadanie matematyczne, przerosło autora projektu. W deskryptywnej nomenklaturze tangijskiej stosuje się trzy skróty, ET czyli era tangijska, EK czyli era kyońska, oraz EZ czyli era ziemska. Zestawienie wszystkich trzech daje odniesienie do wydarzeń w Tangii, do pozostałych państw Kyonu, oraz przybliża czas na Ziemi celem lepszego wyobrażenia sobie wyczucia upływu czasu pomiędzy opisywanymi wydarzeniami.

1 ET = 1 EK, ale rok zerowy jest inny. Rok 0 ET odpowiada założeniu cesarstwa tangijskiego i odpowiada 6911 EK. Przelicznik 1 EZ to 1 EK to 1 EZ = 2,68 EK, i zarazem też 1 EZ = 2,68 ET, ale licząc wartość bazową od innej liczby.

Vezdāŝaular

Lupa2.gif
Główny artykuł: Vezdāŝaular
Stosowany przez Borlacha do opisów państwa Ajdynir.

Vezdāŝaular — termin oznaczający ogół ajdyniriańskich kalendarzy oraz sposobów mierzenia czasu, potocznie odnosi się również do kalendarza używanego w czasach Imperium Żysudrydzkiego, tak zwanego Kalendarza Imperialnego. Vezdāŝaular opiera się na podstawach kalendarza wspólnego (Ery Kyonu), dzieli jednak historię na cztery odrębne Ery. Do ich oznaczania stosuje się skróty PE (Pierwsza Era), DE (Druga Era), TE (Trzecia Era) oraz CE (Czwarta Era). Posiadają one także alternatywne, tradycyjne nazwy, gdzie każdej z Er zamiast liczebnika towarzyszy przypisany do nich rzeczownik. Dwie pierwsze ery opisują czasy oraz wydarzenia mitologiczne lub na wpół historyczne. Lata obecnej Czwartej Ery zlicza się od daty założenia miasta Djyazhoar, przypadającej na rok 3613 kalendarza wspólnego (3613 EK). Nowy rok przypada zawsze na równonoc wiosenną.

Dodatkowo, dla wydarzeń i dat odnoszących się do Starożytnej Ajdyniriany stosuje się skrót PZD (Przed Założeniem Djyazhoaru), lata liczone są zaś w tył.

Kalendarz truski

Lupa2.gif
Główny artykuł: Kalendarz truski
Stosowany przez Todsmera do opisów państwa Trugia.

Kalendarz truski zasadniczo zgodny jest z datowaniem Ery Kyonu, przy roku początkowym w 7354 EK, będącym rokiem Zjednoczenia Trugów. Daty oznacza się poprzez użycie skrótów AU (przed Zjednoczeniem) i PU (po Zjednoczeniu). Trugowie oznaczają dni w roku na podstawie przesileń (np 6 dni do przesilenia zimowego).