Miasta-państwa Talonbatu

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Gbaṛi wehham-u-'Ađezȝayin
ܩܒܠ ܘܚܡ ܫܜܨܝܢ

Czytasz artykuł z serii Korytarz Talonbacki.
Mowa: Języki talonbacko-harruńskie (PTH) · Język adezaski (Słownik) · Język czaaż · Język heruski
Cywilizacja: Miasta-państwa Talonbatu (Adera) · Historia · Religia · Adezowie · Kpabare · Ɛawaant · Ród Heru
Pozostałe: Talonbat · Serce Demiurga · Wielki Talonbacki Basen Artezyjski · Dazag Harim
  R1  
Państwo conworldu KYON.
  3  
Miasta-państwa Talonbatu
ܨܡܘܝ ܒܝܥܒܐݎ · ܛܨܵܐܠܝܓ
Sȝumwê Bê'hebâc
Ḍażaaliġ
ROK 8973
SymbolTalonbat.png
Symbol Talonbatu
TinurDom.png
Sztandar hegemonii Tȝinur
Talonbat.png
Talonbat zaznaczony na mapie Kyonu
Polityka
Stolica de iure Tȝinur, Adera
de facto brak
Wielki Król
ܘܝܠܟ ܒܒܐܣ / wêrak bebâs
Pawghab-Satah
Ustrój de iure dziedziczna hegemoniczna konfederacja
Porządek prawny prawo zwyczajowe
Ustawa zasadnicza {{{ustawa zasadnicza}}}
Zbiory praw
Język urzędowy: adezaski, czaaż
Początek ustanowienie hegemonii tynurskiej w roku 3940 CE[1]
Koniec państwa zdobycie Tȝinur przez Wielką Wyprawę w roku 5377 CE[2]
Demografia
Ludność
 
445 000
stolica Tȝinur: 20 000
Adera: 35 000
Narodowości Adezowie, inne
Języki używane: adezaski, czaaż, inne
Średnia dł. życia >50 lat
Wiara
Religia państwowa Religia talonbacka
Religia dominująca {{{religia dominująca}}}
Typ religii politeizm, kult przodków
Siła wyższa lub panteon panteon talonbacki
Najważniejsze ośrodki kultu
Adera
Inne: Sâghir, C̣xâz, Kpabare
Poziom wolności wyznania
Inne religie kulty bóstw wschodniej Kanisji
Geografia i natura
Położenie na świecie {{{regiony}}}
Powierzchnia {{{powierzchnia}}}
Stefy klimatyczne {{{klimat}}}
Gospodarka
Kraje eksportu Rykadan, Ajdynir, Kpabare, Dazag Harim, region Tarfiy
Towary eksportowe złoto i różnorakie wyroby ze złota, produkty z Ajdyniriany, kadzidło, mirra, żywność
Kraje importu Rykadan, Ajdynir, Kpabare, Dazag Harim, region Tarfiy
Towary importowe drewno, metalowe narzędzia i bronie, produkty z Ajdyniriany, kadzidło, mirra
System monetarny oparty na parytecie złota, niekiedy barter
Waluta brak centralnej waluty, każde miasto bije swoją monetę
Kod waluty
Ewolucja
◀ {{{przed}}} {{{po}}} ▶

Miasta-państwa Talonbatu (adz. ܨܡܘܝ ܒܝܥܒܐݎ Sȝumwê Bê'hebâc [s:ˤʊm'we: be:ʔ͡he'bæ:t͡s] lub rzadziej ܨܡܘܝ ܣܐܠܝܛܐݎ Sȝumwê Zâṛêtâc [s:ˤʊm'we: zæɽe:'tæ:t͡s], cza. ܛܨܵܐܠܝܓ Ḍażaaliġ [ɖæ'ʒɒːɭi:d͡ʒ])[3], znane też po prostu jako Talonbat — zespół trzynastu adeskich państewek, miast-państw. Znajdują się na Wielkiej Pustyni Południowej, na obszarze Talonbatu, który pomimo surowego klimatu jest jedynym miejscem w tej części Kyonu, które sprzyja rozwojowi cywilizacji.

Miasta-państwa skupione są wokół centralnych ośrodków miejskich kontrolujących okoliczne tereny, takie jak pola uprawne, wioski a nawet mniejsze miasta. Miasta-państwa różnią się od siebie systemem politycznym i praktykowanymi tradycjami, często rywalizując ze sobą o wpływy oraz kontrolę nad handlem czy polami uprawnymi. Powszechne są konflikty graniczne, często przeradzające się w otwarte wojny. Pomimo tego, wszystkie miasta-państwa zwyczajowo winne są posłuszeństwo i trybut hegemonowi, a więc najsilniejszemu spośród nich, co tworzy system hegemonicznej konfederacji.

W roku wspólnym pozycję hegemona dzierży miasto Tȝinur, de facto natomiast duopol Tȝinur-Adera. Istniejąca od stuleci hegemonia Tȝinuru[4] zbliża się jednak ku końcowi, autorytet miasta podważany jest przez inne miasta-państwa, zwłaszcza te położone na obrzeżach krainy, takie jak C̣xâz, czy wzrastające na nową potęgę Nijhhun.

Miasta-państwa Talonbatu pełnią zarazem kluczową rolę w handlu Szlakiem Ognia, działając jako pośrednik między cywilizacjami Kanisji na zachodzie, a Ajdyniriany na wschodzie. Handel ten, podobnie jak pora deszczowa, stanowi kluczowy czynnik wpływający na dobrobyt krainy.

Nazwa

Nazwy w językach obcych

Język Nazwa regionu Nazwa mieszkańca
Języki ziemskie
Polski Miasta-państwa Talonbatu Talonbat, Talonbatczyk, Adez
Angielski City-States of Talonbat Talonbati, Adezi
Języki kyońskie
adezaski ܨܡܘܝ ܒܝܥܒܐݎ‌, ܨܡܘܝ ܣܐܠܝܛܐݎ
Sȝumwê Bê'hebâc, Sȝumwê Zâṛêtâc
/s:ˤʊm'we: be:ʔ͡he'bæ:t͡s/, /s:ˤʊm'we: zæɽe:'tæ:t͡s/
ݍܠܝܢ ܫܜܨܝܢ
Jxiṛên-u-'Ađezȝayin
/ʄ'ɪ'ɽe:nʊ ʔæɗe'z:ˤæjɪn/
ajdyniriański Bāniridhę Ťaloannambhatanīs[5]
/ba:ɲiɾi'dʰɛ̃ t'alɔan:am'bʰa'tanɨs/
Ťaloannambhatir
/t'alɔan:ambʰa'tir/
ayu xxx xxx
czaaż ܛܨܵܐܠܝܓ
Ḍażaaliġ
/ɖæ'ʒɒːɭi:d͡ʒ/
ܛܠܢ ܫܜܨܢ
Ḍalnu Ɛađizȝin
/ɖæl'nu: 'ʕæɗi:zˤi:n/
hetyński xxx xxx
nowosechtoński xxx xxx
urański xxx xxx
yuketon xxx xxx

Symbole

Symbol Talonbatu

Sztandar tynurskiej hegemonii

Symbole miast-państw

Polityka

Ustrój polityczny i tytulatura

System hegemonii

Tytulatura regionalnych władców

Miasta-państwa

Osadnictwo

Siły zbrojne

Talonbacka tradycja wojenna

Wojny między miastami

Religia

Gospodarka

Przypisy

  1. Rok 7553 kalendarza wspólnego.
  2. Rok 8990 kalendarza wspólnego.
  3. Zarówno nazwa adezaska jak i czażyjska oznaczają po prostu "miasta-państwa".
  4. Tak zwany okres tynurski.
  5. Dosłownie: "Miasta-państwa z Zachodniej Pustyni.