Okres Królestw Tangijskich

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
ⲔⲀⲞⲢⲒ·ⲚⲨⲒⲖⲈⲢⲀ Czytasz artykuł z serii Kaori. | Język ayu · Historia · Korona Kaori · Wielka Wojna o Koronę Kaori · Naratai · Tongami · Luta ni Fari · Nomeurai · Orumilo · Reitika · Kun Atla · Marao · Takangari · Akeira · Hiranea · Atirai · Szamanizm tangijski · ET
prehistoria « Cywilizacja Marajska (1900-2600 « 2600-2900 « 2900-3300), państwa: Pongre · Lausza · Szok Su · Rangersze « Wieki Ciemne « 
« okres Kaori: [NA][TO][LU][NO][OU][RE][KN][MA][TK][AK][HI][TI] « WWKK « 
« 6911-8843 « Rewolucja Kauczukowa « WS1 8843-8845 « Plan 30-letni « WS2 8877-8891 « 8891-8973 « 9000-9600 « 9600-9564 « WS3 9654-9662 « 9662-9750 « 9750-9867 « Impakt 9867 « WoN 9900-9905 « ROK 10000

Okres Królestw Tangijskich (ay. Μυαν υ Τανγυανα Χαγιανοριλυν Muan i Tanguana Hayanorilun /'mʉ̯æn‿i 'taŋgwana 'ɦajanoɾiɫʉn/), zwany okresem Kaori (ay. Καορι Kaori /'kœwɾi/ lub /'kaɔɾi/) - okres w historii tangijskiej pomiędzy pierwszymi dominiami feudalnymi typowo tangijskimi na terenie wysp Tangia, Akeira, Hiranea, buańskimi na terenie Buanii, oraz dewijskimi na terenie Atirai a proklamacją cesarstwa tangijskiego. Ramy czasowe różnią się w zależności od obszaru, ale na terenie obszaru rodzimego (Tangia, Akeira, Hiranea) okres ten rozpoczyna się od powstania Królestwa Lutafaryjskiego w 5517 EK (-1394 ET), a kończy wraz ze wspomnianym założeniem cesarstwa w 6911 EK (0 ET).

Nazwa "Kaori" pochodzi prawdopodobnie z jednego z przedtangijskich języków rdzennych dla wyspy Tangia lub jakiegoś języka pinuskiego. Pierwotnie oznaczała krainę dobrobytu z legend ludowych. Wiele królestw tego okresu aspirowało do uznania się za Kaori. Kaori oznacza też koronę, tzw. Koronę Kaori (ay. Καορι Νϋι Kaori Nui /'kaɔɾi 'nʉi/), której przypisywano potężną moc magiczną - o ten przedmiot toczono krwawe wojny. Dopiero rozpowszechnienie się religii karajskiej i utworzenie instytucji cesarza, a wraz z nim unii państwowej, położyło kres wojnom.

Królestwa

Należy zwrócić uwagę na to, że królestwa tego okresu rozdzielamy regionalnie. Część królestw w tym okresie ledwo słyszała o sobie, a z niektórymi w ogóle nie było żadnego kontaktu przez całe stulecia i prowadziły swoje sprawy całkowicie oddzielnie.