Tangia (9640 EK)

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
ⲦⲀⲚⲄⲨⲀ ⲬⲞ'ⲨⲘ Czytasz artykuł z serii Tangia. | Język ayu (pisma) · Historia · Karaizm · Cesarz Tangii · Rada Państwa Tangia · Kaoritanu · Tangijczycy · Dziesięć Cudów Tangii · Gospodarka i demografia Tangii · Tangijska Sieć Świetlna · Wojskowość Tangii (Takatoa · Aranu) · ET
Starożytność: prehistoria « Cywilizacja Marajska (1900-2600 « 2600-2900 « 2900-3300), państwa: Pongre · Lausza · Szok Su · Rangersze « Wieki Ciemne « 
Średniowiecze: « okres Kaori: [NA][TO][LU][NO][OU][RE][KN][MA][TK][AK][HI][TI] « WWKK « 
Nowożytność: « 6911-8843 « Rewolucja Kauczukowa « WS1 8843-8845 « Plan 30-letni « WS2 8877-8891 « 8891-8973 « 9000-9600 « 9600-9564 « WS3 9654-9662 « 9662-9750 « 9750-9867 « Impakt 9867 « ZWN 9867-9900 « WoN 9901-9999 (A)
Po rewolucji przemysłowej: Akioka (1"00-1"59) « WNK 1"59-1"64 « Okupacja (1"59 - 1'319) « FTI (10.6k) « FTI (11k)
  N1  
Państwo conworldu KYON.
  6  
Cesarstwo Wielkiej Tangii
Tangian cuneiform Word Tangwa Tri.png
ΤΑΥ·ΤΑΝΓΥΑΝΑ·ΤΗΛΑΝΛΕΡΑ
ROK 9640
TangiaFlag.png
Flaga Tangii
TangiaCoA.png
Imperialny Emblemat Tangii
{{{jedna flaga}}}
TangiaContour.png
Wyspa Tangia
Tangia na świecie.png
Tangia na świecie
Polityka
Stolica Naratai
Cesarzowa
Τηλαν / teilan
Alameira I
Αλαμηρα I
Ustrój monarchia teokratyczna
Porządek prawny prawo kazusowe
Ustawa zasadnicza {{{ustawa zasadnicza}}}
Zbiory praw {{{zbiory praw}}}
Język urzędowy: ayu
Początek stopniowy demontaż struktur politycznych i utworzenie Kaoritanu
Koniec państwa Złoty wiek Tangii w 9700 EK
Demografia
Ludność
(rok 9640 EK)
36 484 642
Narodowości Tangijczycy (19 narodów, w tym Buańczycy i Atyrajczycy), Pinusi, Sechtońcycy, narody dewijskie, Szurowie, Neszowie
Języki używane: ayu, buański, inne
Średnia dł. życia 60 lat
Wiara
Religia państwowa karaizm (~95%, w Buanii ~45%)
Religia dominująca {{{religia dominująca}}}
Typ religii system filozoficzno-religijny
Siła wyższa lub panteon karai (energia wody)
Najważniejsze ośrodki kultu
Świątynia Naratajska, Talanga, Pięć Mędrców
Inne: Świątynia pięciu aspektów w Taka'o (NA), drewniana świątynia w Tirameng (LU), Wielka Świątynia w Tau Rao (KU)
Poziom wolności wyznania znacznie ograniczona
Inne religie Buae (YO), rdzenne animistyczne (MA, TK), pinuskie, kērosutoccu
Geografia i natura
Położenie na świecie Kanisja: wyspa Tangia, wyspy zachodnie, Buania
Dewia: Atirai
Powierzchnia 2 160 209 km²
- 1 014 748 km² wyspa Tangia
- 900 087 km² Buania
Stefy klimatyczne wybrzeża, lasy deszczowe, lasy umiarkowane, wysokie góry, pustynie
Gospodarka
Kraje eksportu własne kolonie (głównie Akeira, Hiranea), Dewia (pośrednictwem Atirai), Pinu, Secht, Państwo Neszów, Cywilizacja Enenków
Towary eksportowe szkło, papier, mapy, perły i biżuteria perłowa, okręty, kauczuk, heban tangijski, ruda żelaza, miedzi
Kraje importu własne kolonie (głównie Buania), Pinu
Towary importowe żywność, drewno okrętowe i budowlane (mahoń, cedr), pasza, komponenty metalowe, złoto
System monetarny oparty na parytecie złota (1 AOT = bulion 7,78g złota)
Waluta aotai
Kod waluty AOT
"ΤΑΝΓΥΑ ΧΟ'ΥΜ"
Motto - Noc tangijska
Ewolucja
Tangia rok 9509 Tangia rok 9700

Tangia w roku 9640 EK (ay. Tangian cuneiform Word Tangwa Bis.png Τανγυα /'taŋgwa/ "Tangua", bu. Tañu /taŋu/, mhn. μα Τανὲμά), Cesarstwo Wielkiej Tangii (ay. Ταυ Τανγυανα Τηλανλερα /tœː 'taŋgwana 'tejɫanˌleɾa/ - etap historii Tangii bezpośrednio przed wybuchem Trzecia Wojna o Saakę, w 48 lat ziemskich po szeroko opisywanym rokiem 9509 EK. W ciągu tego czasu w Tangii nastąpił szereg zmian, który nadał krajowi rozmach, dzięki któremu wygrał on w nadchodzącym konflikcie. Rok 9640 był kolejnym etapem konsolidacji politycznej wewnętrznych państw tangijskich i absolutyzmu karaizmu juljoańskiego, co doprowadziło do szeregu zmian polityczno-administracyjnych, ale także do kilku innowacji technicznych.

Uwaga: Niniejszy artykuł traktuje o czasach wybiegających daleko w przyszłość od roku 8973 EK. Należy traktować go jako apokryf, a treść jako spekulację.

Zmiany polityczno-administracyjne

Pomiędzy 9509 a 9640 konsolidacja polityczna kraju przeszła już bardzo głęboko. Władzę absolutną posiadał Cesarz Tangii. W jej ramach doszło do następujących zmian:

  • Nazwa kraju została zmieniona na "Cesarstwo Wielkiej Tangii" (ταυ τανγυανα τηλανερα).
  • Rada Państwa Tangia została całkowicie zlikwidowana.
  • Całkowicie przeobrażono zarządzanie regionalne wyższego szczebla. Monarchie w Naratai, Orumilo i Rejtiki, Kunatla, Takangari, Akeira, Hiranea złożyły hołd cesarzowi i jego ugrupowania yul-yoa. Republiki Tongami, Luta ni Fari, Nomeurai, Marao zachowały swój ustrój, ale zdelegalizowano partie polityczne inne niż cesarska partia karai yul-yoa, zatem z czasem ograniczono zakres władzy lokalnych parlamentów i przekazano władzę w ręce Kaoritanu.
  • Utworzono Kaoritanu. Odwołując się do przedunitarnej tradycji, Cesarz Tangijski zlecił przygotowanie dwunastu pierścieni z unikatowymi kamieniami szlachetnymi Korony Kaori, którą wydobyto z fortecy w Tau Atla i umieszczono w pałacu cesarskim przeniesionym z Luta ni Fari do Naratai. Pierścienie były oficjalnie przekazywane przedstawicielom cesarza w poszczególnych prowincjach od teraz zwanych tauan.
  • Wprowadzono wreszcie jednolitą politykę monetarną opartą o aotai.

Zmiany cywilizacyjne

Za inspiracjami z Państwa Neszów pomiędzy 9509 a 9640 zbudowano własny galeon. W 9640 roku były one już stosunkowo powszechne. Tangia poszła krok naprzód i wypuściła swój pierwszy okręt liniowy, T.K.T. Ho'um. Został on dopiero użyty w nadchodzącej wojnie. Wraz z odkryciem Atirai i szczególnie ze zwiększonym handlem z Buanią, dynamicznie rozwijającą się dzięki partnerstwu ekonomicznemu z Tangią, Cesarstwo wyraźnie stawiało na rozwój floty morskiej. Dzięki temu ograniczono wydatki na armię lądową i zredukowano jej liczebność o 20% względem 9509 EK pod względem proporcji do populacji. Buania zapewniała materiały do budowy okrętów, z których część budowano w Saboacie, gdzie zbudowano wielką stocznię. Liczebność okrętów takatoa gwałtownie wzrosła, nie tylko stricte handlowych, ale także wojennych, służących obronie przed piratami.

Do Trzeciej Wojny Tangia znacznie poprawiła swój dobytek naukowy. Poczyniono wielkie postępy w modelu geocentrycznym, powszechnie zaakceptowano heliocentryczny model świata, poprawiono nawigację, zaimportowano z zagranicy model ruchu ciał i grawitacji ujęty wczesnonowożytną matematyką.

Alchemię przemieniono we wczesną chemię. Pojawiły się teorie atomistyczne. Szkło tangijskie z używanymi od stuleci teleskopem i lunetą pozwoliło na opracowanie mikroskopu optycznego przez Ka'o Matori w 9632 EK. To z kolei doprowadziło do odkrycia struktur komórkowych przez Tangijczyków o dalszych dyskusji na temat struktury świata.

Zmiany kulturowe

Wokół cesarzy powstał kult jednostki i kultura demokratyczna (gdzie była) została zerodowana. Aby to utrzymać, państwo zaczęło masowo stosować zabiegi propagandowe, a te zaczęły zmieniać kulturę Tangijczyków. Dyscyplina i posłuszeństwo stały się bardzo ważne. Pogłębiła się stratyfikacja społeczeństwa, zaczynając od niewolników, przez chłopstwo, wyraźną warstwę mieszczan i duchowieństwo, potem wysoko kwalifikowanych rzemieślników, następnie uczonych i wyższe duchowieństwo, a wyżej arystokracja, która po raz pierwszy w historii kraju była transnacjonalna (tzn. dotyczyła całego państwa, nie jego pojedynczych regionów). Kraj następnie był powoli dodatkowo scalany przez mariaże pomiędzy poszczególnymi arystokratami.

To spowodowało tymczasowy nawrót do praktyk feudalnych, ale bardziej opartych o wręcz renesansowe więzi rodzinne. To spowodowało, że Tangia roku 9640 jest inna niż roku 9509, gdzie oficjalnie jeszcze panował unitaryzm, i 9700, gdzie proces masowej erozji wyższych społecznych struktur feudalnych przez gwałtowną eksplozję kolonialnego kapitalizmu był już bardzo zaawansowany. Zatem lata 9600-9650 były złotym wiekiem tangijskiej arystokracji.