Kyon i Space Engine

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
K Y O N
Czytasz artykuł z serii Kyon.
Astronomia: Kyon i Space Engine · układ planetarny
Kynografia: Projekt Kyon (Rozszerzenia i alternatywy) · Planeta Kyon · Paleokynologia · Klimat Kyonu (Wielbłąd i Rekin) · biologia · historia (Wielka linia czasu) · Nazewnictwo chronologiczne
Listy: państw (analogie do Ziemi) · języków · imion · miejsc · regionów · ludów · topograficzne · miast · cywilizacji · religii · ras · kontrowersji
Cywilizacja: nauka i technika · systemy miar · historia po 8973 · historia piśmiennictwa · kalendarze · kyońska twórczość · ciekawostki
Najlepiej opisane państwa: Tangia · Ajdynir · Państwo Neszów · Siedmiomieście · Monarchia Olsów · Erutia · Tarum · Muria · Szur

        Kyon w szerokim zakresie wykorzystuje program Space Engine jako wsparcia w swoim światotwórstwie; program zapewnia znaczne ilości stosunkowo spójnych danych odnośnie kosmologii, geografii, fizyki, topografii, klimatu, danych kartograficznych, które są podstawą do opracowywania kolejnych pomysłów i służą za inspirację. Co do zasady, dane wyciągane ze Space Engine są niewiążące, ale zasadniczo odrzuca się je wtedy, kiedy nadmiernie komplikują projekt albo powodują niekorzystne konsekwencje, mogące zaburzyć rozwój życia lub znacznie je zdeformować względem pierwotnych założeń, choć wiele z nietypowych skutków wykorzystania akurat tej a nie innej planety pozostało i stało się podstawą do pracy nad projektem.

O programie

Space Engine nie ma nic wspólnego z PFJ. Jest to program zewnętrzny, stworzony w 2011 roku i rozwijany samotnie przez Rosjanina Władimira Romaniuka. Program nie jest grą, jest wirtualnym atlasem kosmosu - tak jak inne programy, takie jak Celestia czy Stellarium - ale w odróżnieniu od konkurencji wyróżnia go to, że program wyświetla to, co znane, według znanych danych, a to co nieznane, generuje proceduralnie. Ponieważ proceduralnie może wygenerować biliony galaktyk ze wszystkim co możliwe w środku, a więc trylionami gwiazd, a każdą z nich można odwiedzić, przy czym każda może zawierać szereg planet o proceduralnie wygenerowanych parametrach fizycznych i orbitalnych, o swojej topografii, i innych parametrach, mogą zawierać życie, mogą mieć własne księżyce księżyce, to program daje gigantyczne pole do działania dla wszystkich twórców apriorycznych światów fantastycznych. Program pozwala eksportować mapy, pozwala lądować na powierzchni, sterować datami, robić zrzuty ekranu. Jest atrakcyjny i prosty w obsłudze. Pozwala także na edycję planet. W 2020 roku program przestał być dostępny dla wszystkich i jest dostępny na platformie Steam za 90 złotych. Program zbiera przytłaczająco dobre oceny na poziomie 96% (2466 recenzji).

Wady programu

  1. Już nie jest darmowy.
  2. Z każdą nową wersją resetowane jest ziarno wszechświata, czyli aktualizując wersję, tracimy poprzedni świat.
  3. Nie zapisują się zmiany dokonywane w planetach, trzeba je co uruchomienie wprowadzać od nowa.

Wykorzystanie programu na PFJ

Na PFJ wielkim ambasadorem programu jest Canis, który założył projekt Kyon wraz z innymi użytkownikami, a Space Engine od początku był podstawą do działania.

Space Engine i Kyon

Dane podstawowe
Obowiązująca wersja 0.9.7.3 beta
Planeta RS 8414-5-7-615188-1 5
Zmiany planety
mainFreq 0.278
seaLevel 0.619
mareFreq 0.001
mareDensity 0.000
riversFreq 0.000

Galeria zrzutów ekranu