Rozszerzenia i alternatywy Kyonu

Z Conlanger
(Przekierowano z Wersje Kyonu)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
K Y O N
Czytasz artykuł z serii Kyon.
Astronomia: Kyon i Space Engine · układ planetarny
Kynografia: Projekt Kyon (Rozszerzenia i alternatywy) · Planeta Kyon · Paleokynologia · Klimat Kyonu (Wielbłąd i Rekin) · biologia · historia (Wielka linia czasu) · Nazewnictwo chronologiczne
Listy: państw (analogie do Ziemi) · języków · imion · miejsc · regionów · ludów · topograficzne · miast · cywilizacji · religii · ras · kontrowersji
Cywilizacja: nauka i technika · systemy miar · historia po 8973 · historia piśmiennictwa · kalendarze · kyońska twórczość · ciekawostki
Najlepiej opisane państwa: Tangia · Ajdynir · Państwo Neszów · Siedmiomieście · Monarchia Olsów · Erutia · Tarum · Muria · Szur

Wersje, rozszerzenia, modyfikacje i alternatywy projektu Kyon są nieodłączną częścią kultury społeczności tworzącej Kyon, która usankcjonowała je jako element pozwalający każdemu tworzyć Kyon w taki sposób, na jakim mu zależy, unikając tym samym konfliktów czy blokowania weny twórczej sobie i innym osobom. Tym samym, na kwiecień 2021, w Kyonie wykształciła się swoista kultura, której niepisane (do czasów powstania niniejszego tekstu) najważniejsze zasady można by potencjalnie spisać jako następujące:

  1. Kyon jest projektem zdecentralizowanym, zbiorowym (społecznym), ale i niedemokratycznym. Panuje też merytokracja i przynajmniej próba zachowania realizmu.
  2. Szczególnymi umiejętnościami należy się dzielić, metodologię wyjawiać, a osoby młodsze doświadczeniem czy słabsze umiejętnościami szkolić.
  3. Należy szanować wolę drugiej osoby i siłę prowadzonego przez niego kraju i narodu. Oznacza to, że należy maksymalnym wysiłkiem zmierzać do kompromisu, aktywnie szukając wspólnej drogi, zbaczając z niej tylko w ważnym poziomie.
  4. Największa konwergencja (zbieżność, spójność) wszystkich projektów ma dotyczyć Roku Wspólnego Kyonu 8973 EK i okolicznych lat. Wszystkie duże wersje projektu powinny być maksymalnie kompatybilne ze sobą dla tego punktu w czasie. Im większa odległość czasowa od roku wspólnego, tym bardziej tolerowalne stają się inne wersje Kyonu.
  5. Dopuszczalne jest jednocześnie luźne fantazjowanie, nawet zupełnie abstrakcyjne. Dla wielu osób nawet nie ma stanowić to trzonu projektu.

To nie są twarde zasady, a jedynie spis obserwacji na podstawie zachowań społeczności na kwiecień 2021. Niemniej oznacza to w skrócie, że fantazjować można w dowolnym zakresie, ale trzon projektu, jego konstrukcji i fabuły, powinien być spójny i oparty na zgodzie uczestników. Nie zawsze te zasady działają w pełni:

  1. Od osób kierujących wyjątkowo małymi/słabszymi narodami,
  2. od osób świeżych w projekcie,
  3. od osób posiadających proporcjonalnie duże lub dobre ziemie w stosunku do małej aktywności twórczej tych osób i/lub małego dziedzictwa twórczego pozostawionego na Wiki,

wymagania wzrastają, a tolerancja na duże ambicje spada.

Niezależnie od tego, część pomysłów na rozszerzenia lub alternatywne wersje Kyonu nabrała znacznej wagi. Ich spis znajduje się poniżej.

Szeroko przyjęte i dużego znaczenia

Devin-avery-zYCr7ZOWFBg-unsplash Square.jpg DYNAMIC FLORA
Roślinność Kyonu reaguje bardziej dynamicznie. W warunkach niekorzystnych tworzy formy przetrwalnikowe. Przy warunkach sprzyjających gwałtownie się rozrasta.
Cel: klimat i ukształtowanie terenu Kyonu spowodowałoby pustynnienie wielu terenów. To uniemożliwiłoby realistyczne prowadzenie wielu projektów.
Skutki: rośliny lepiej znoszą typowe dla Kyonu skrajności, umożliwiając podobny poziom podaży żywności i materiałów roślinnego pochodzenia co na Ziemi.
W czym zmiana: W wersji podstawowej Kyonu rośliny musiałyby istnieć w okrojonej wersji, skazując większość terenów na pustynnienie.
Early Cretaceous Plant Fossils.jpg ANCIENT FLORA
Rośliny pojawiły się na Kyonie co najmniej 0,5 miliarda lat temu, przed złożonymi organizmami zwierzęcymi.
Cel: dostarczenie złóż paliw kopalnych takich jak węgiel, gaz ziemny i ropa naftowa.
Skutki: umożliwia rewolucję przemysłową w stylu ziemskim.
W czym zmiana: W wersji podstawowej Kyonu życie istnieje od 1 - 1,5 miliona lat, uniemożliwiając powstanie paliw kopalnych w istotnej ilości.
Marmo z17.JPG ANCIENT FLORA+
Drobne organizmy zwierzęce również pojawiły się na Kyonie co najmniej 0,5 miliarda lat temu, tworząc minerały budowlane.
Cel: dostarczenie marmuru i wapienia.
Skutki: możliwość budowania z marmuru i wapienia.
W czym zmiana: W wersji podstawowej Kyonu życie istnieje od 1 - 1,5 miliona lat, uniemożliwiając powstanie złóż tych budulców.

Mniej popularne i eksperymentalne

Liquefaction-charbon.jpg MODERN CARBONIFEROUS
Na Kyonie od 0,5 miliarda lat istnieją tylko rośliny, w tym drzewa. Do niedawna nie istniały organizmy zdolne trawić drewno i korę drzewną, uniemożliwiając ich rozkład.
Cel: eksperyment myślowy.
Skutki: zamiast braku paliw kopalnych lub jej ziemskiej ilości, to jest ich ogromny nadmiar. Do tego wysoki poziom tlenu atmosferycznego w czasach obecnych, gigantyzm insektów i większości organizmów, łatwopalność.
W czym zmiana: W wersji podstawowej Kyonu życie istnieje od 1 - 1,5 miliona lat, uniemożliwiając powstanie tych złóż.