Lista ludów Kyonu

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
K Y O N
Czytasz artykuł z serii Kyon.
Astronomia: Kyon i Space Engine · układ planetarny
Kynografia: Projekt Kyon (Rozszerzenia i alternatywy) · Planeta Kyon · Paleokynologia · Klimat Kyonu (Wielbłąd i Rekin) · biologia · historia (Wielka linia czasu) · Nazewnictwo chronologiczne
Listy: państw (analogie do Ziemi) · języków · imion · miejsc · regionów · ludów · topograficzne · miast · cywilizacji · religii · ras · kontrowersji
Cywilizacja: nauka i technika · systemy miar · historia po 8973 · historia piśmiennictwa · kalendarze · kyońska twórczość · ciekawostki
Najlepiej opisane państwa: Tangia · Ajdynir · Państwo Neszów · Siedmiomieście · Monarchia Olsów · Erutia · Tarum · Muria · Szur

Poniższa lista przedstawia ludy Kyonu. Zobacz też listę państw Kyonu.

Nazwa Nazwa własna Grupa etnolingwistyczna Poziom zorganizowania Kręgi cywilizacyjne Poziom rozwoju Opiekun
Ajdyniriańczycy Aydīnôsaya Seframanie, Ajniadanowie złożona struktrura państwowa
Ajdynir
cywilizacje Morza Słonego
Ajdyniriana
5 Borlach
Amusowie ᚪᛄᛁᛗᛋᚢ aimsu Nuwenowie plemię nomadyczne Harensuran 1,5 ▬ Widsið
Atowie Oldyjczycy lud żyjący na terytorium
Felży
cywilizacje Wschodu
krąg cywilizacyjny Olsów
2 ▲ Pluur
Azenowie (Azeńczycy) ᚽᚪᛏᛁᚾᚪᛗᛖᚱ azīnamēr Nuwenowie złożona struktura państwowa
Azenia
cywilizacje Morza Słonego
Harensuran
3,75 ▲ Widsið
Belenowie ᚢᛖᛚᚪᚾᛗᛁᛚ uelanmīl Nuwenowie plemię nomadyczne Harensuran 1,5 ▬
Buańczycy Bu związek plemienny
Buania
cywilizacje Kanisji 2,8 Kazimierz
Edowie aidui Edowie lud wymarły pracywilizacje Kyonu 0 Widsið
Enenkowie Ehínenki Enenkowie cywilizacja po złotym wieku cywilizacja Enenków 4 Spiritus
Fenadzi Oldyjczycy lud żyjący na terytorium
Felży
cywilizacje Wschodu
krąg cywilizacyjny Olsów
2 ▲ Pluur
Fofolowie lud izolowany 1 Pluur
Fylowie lud izolowany lud żyjący na terytorium
Felży
cywilizacje Wschodu
krąg cywilizacyjny Olsów
2 ▲ Henryk Pruthenia
Pluur
Hareńczycy ᚽᚪᛚᚣᚼᚾ ha'lihn Nuwenowie złożona struktura państwowa
Harenia
cywilizacje Morza Słonego
Harensuran
3,5 ▲ Widsið
Jalżpowie lud izolowany cywilizacje Wschodu
krąg cywilizacyjny Olsów
1,5 ▲ Pluur
Kauradowie ᡥᠠ‍ᡮᠾ‍ ᠰ‍‍ᠢ‍ᠢ‍ᠼ‍ᡶ‍ ᠮ‍ᡝᡷᡰᠳ Qhaçr Sııcğ Mežjd początki państwowości cywilizacje Morza Słonego
cywilizacje Wschodu
Ajdyniriana
krąg cywilizacyjny Olsów
Borlach
Pluur
Kuniecy Kunne związek plemienny cywilizacje Wschodu
krąg cywilizacyjny Olsów
2,5 ▲ Pluur
Kuokpowie lud izolowany lud żyjący na terytorium
Rubanii
cywilizacje Wschodu
krąg cywilizacyjny Olsów
2 Pluur
Merowie ᛗᛖᚱᚪ mira Nuwenowie złożona struktura państwowa
Merawia
cywilizacje Morza Słonego
Harensuran
3 ▬ Widsið
Murowie ya Mur Ludy wschodniego wybrzeża złożona struktura państwowa
Republika Murów
cywilizacje Morza Słonego 5 Spiritus
Nedzi lud izolowany lud żyjący na terytorium
Felży
cywilizacje Wschodu
krąg cywilizacyjny Olsów
1 ▲ Pluur
Neszowie Nešši złożona struktura państwowa
Państwo Neszyjskie
cywilizacje Północy 5 Henryk Pruthenia
Olsowie Ole Oldyjczycy złożona struktura państwowa
Olsenia
cywilizacje Wschodu
krąg cywilizacyjny Olsów
5 Pluur
Oranie Ajniadanowie lud żyjący na terytorium
Surdu
cywilizacje Wschodu
krąg cywilizacyjny Olsów
2 ▲ Borlach
Pluur
Piryjczycy Ludy wschodniego wybrzeża prosta struktura państwowa
Królestwo Piri
cywilizacje Morza Słonego 2 Spiritus
Pojowie Пой Poj lud izolowany (?) luźne związki plemienne, czasem proste struktury państwowe cywilizacja Dewii 2 ▲ (kontakt z Murami i Neszszami, napady na Thewów) Spiritus
Ptykpowie Oldyjczycy lud żyjący na terytorium
Rubanii
cywilizacje Wschodu
krąg cywilizacyjny Olsów
2 Pluur
Punyszowie Punašpuna związek plemienny cywilizacje Wschodu
krąg cywilizacyjny Olsów
2,5 ▲ Pluur
Qin 明民 qîn hòt Qińczycy złożona struktura państwowa
Siedmiomieście
cywilizacje Morza Słonego
krąg cywilizacyjny Qin
5 ▲ Widsið
Roradzi Oldyjczycy lud żyjący na terytorium
Felży
cywilizacje Wschodu
krąg cywilizacyjny Olsów
1,5 ▲ Pluur
Rubani Oldyjczycy lud żyjący na terytorium
Rubanii
cywilizacje Wschodu
krąg cywilizacyjny Olsów
3 ▲ Pluur
Rubani Północni Oldyjczycy lud żyjący na terytorium
Rubanii
cywilizacje Wschodu
krąg cywilizacyjny Olsów
2,5 Pluur
Stojeziorzanie helihamier Nuwenowie upadająca złożona struktura państwowa cywilizacje Morza Słonego
Harensuran
3 ▼ Widsið
Szomemowie Ajniadanowie lud żyjący na terytorium
Olsenii
cywilizacje Wschodu
krąg cywilizacyjny Olsów
3,5 ▲ Borlach
Pluur
Szyszeni Oldyjczycy lud żyjący na terytorium
Szyszenii
cywilizacje Wschodu
krąg cywilizacyjny Olsów
3 Pluur
Tangijczycy Τανγυαραι Języki tangijskie złożona struktura państwowa
Tangia
cywilizacja Tangii 5 ▲ Canis
Tambimowie Oldyjczycy lud żyjący na terytorium
Olsenii
cywilizacje Wschodu
krąg cywilizacyjny Olsów
4 Pluur
Tarejowie najprawdopodobniej Nuwenowie złożona struktura państwowa
Tarum
cywilizacje Wschodu
tarejski krąg cywilizacyjny
3,5 Widsið
Tomkanie (Zhok-Ha) thôm chanh Qińczycy lud wymarły cywilizacje Morza Słonego
Harensuran
0 Widsið
Wiraflycy Virofljikó związek plemienny cywilizacje Wschodu
krąg cywilizacyjny Olsów
1,5 ▲ Pluur
Xin xîn hôd Qińczycy lud wymarły cywilizacje Morza Słonego
krąg cywilizacyjny Qin
0 Widsið
Zenabowie (Ksenabowie) ᛏᛏᚪᚽᚾᛟᚹ tsa'now Nuwenowie plemię nomadyczne Harensuran 1 ▲ Widsið
Dżaugrowie Җаүгрина Dżaugrowie osiadłą grupa plemion Dżaugria 2 ▲ Henryk Pruthenia