Wielka linia czasu Kyonu

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
K Y O N
Czytasz artykuł z serii Kyon.
Astronomia: Kyon i Space Engine · układ planetarny
Kynografia: Projekt Kyon (Rozszerzenia i alternatywy) · Planeta Kyon · Paleokynologia · Klimat Kyonu (Wielbłąd i Rekin) · biologia · historia (Wielka linia czasu) · Nazewnictwo chronologiczne
Listy: państw (analogie do Ziemi) · języków · imion · miejsc · regionów · ludów · topograficzne · miast · cywilizacji · religii · ras · kontrowersji
Cywilizacja: nauka i technika · systemy miar · historia po 8973 · historia piśmiennictwa · kalendarze · kyońska twórczość · ciekawostki
Najlepiej opisane państwa: Tangia · Ajdynir · Państwo Neszów · Siedmiomieście · Monarchia Olsów · Erutia · Tarum · Muria · Szur

Zasady uzupełniania

  1. Wydarzenia powinny być punktowe raczej niż okresowe. Podajemy konkretny rok, nie zakres lat. Można podać za to początek zakresu i potem w osobnym wierszu koniec zakresu.
  2. Wpisujemy "rok ziemski". Wyliczamy go poprzez podzielenie roku kyońskiego przez liczbę 2,68. Wynik zaokrąglamy do góry. Celem jest zapewnienie lepszego wyobrażenia ilości upływu czasu pomiędzy wydarzeniami.
  3. Można podawać konkretne daty pod rokiem. Aby wpisać coś w następnym wierszu, stosujemy znacznik <br/>.
  4. Warto stosować przypisy i odnośniki, wykorzystujemy w tym celu znaczniki <ref></ref>. Tekst podany pomiędzy tymi znacznikami pojawi się pod tabelą.

Legenda

  • Komórki bez koloru oznaczają wydarzenia ogólnie powszechnie przyjęte (zaakceptowane) lub te niekonsultowane, które nie powinny budzić niczyjej wątpliwości.
  • Komórki oznaczone kolorem jasnoniebieskim oznaczają wydarzenia proponowane, ale takie, które są kluczowe dla prowadzącego projekt. Są to wydarzenia, które z uwagi na zależność od projektów innych osób wymagają jeszcze konsultacji czy aprobaty, ale na których prowadzącemu projekt zależy.

Wielka Tabela

Rok kyoński Rok ziemski Miejsce Wydarzenie Opis wydarzenia Prowadzący
1730 646 Olsenia Pierwsze miasta-państwa na Rubanii Pluur
1971 735 Olsenia Początek I Państwa Szyszeńskiego Zjednoczenie państw szyszeńskich. Pluur
2273 848 Olsenia Złota era cywilizacji Wyspy Południowej Dochodzi do konsolidacji organizmów państwowych na Rubanii. Pluur
2541 948 Olsenia Początek kolonizacji z Rubanii Osadnicy osiedlają się na Felży (Wyspie Północnej), kontynencie (terytoria obecnej Olsenii) oraz samej Rubanii. Pluur
2621 978 Olsenia Upadek państwa Rubańskiego Dochodzi do usamodzielnienia się kolonii na Felży, gdzie zachodzi zapaść cywilizacyjna oraz w Olseni, która staje się centrum świata oldyjskiego. Pluur
2791 1042 Tangia Katakumby Marajskie Canis
2809 1048 Olsenia Początek Wschodniej Wielkiej Wędrówki Ludów Nastaje kres cywilizacji ajniadańskiej oraz I Państwa Szyszeńskiego. Dochodzi do rozejścia ludów ajniadańskich na północ (Ajdyniriańczycy), południe (Oranie) i w stronę gór (Szomemowie). Pluur, Borlach
3348 1249 Olsenia Powstanie II Państwa Szyszeńskiego Odzyskanie władzy przez miejscowych władców po opuszczeniu tych ziem przez ludy ajniadańskie. Pluur
3404 1271 Tangia Przyjście Tangijczyków Canis
3479 1298 Olsenia Bitwa pod Frygą Zniszczenie kontynentalnego państwa postkolonialnego (rubańskiego w Olsenii) przez II Państwo Szyszeńskie, które rządzi, aż po Półwysep Olseski. Pluur
3613 1348 Olsenia Zakończenie Wschodniej Wielkiej Wędrówki Ludów Pluur, Borlach
4838 1805 Olsenia Utworzenie Państwa Fylów[1] Pluur
5017 1872 Olsenia Rozpad II Państwa Szyszeńskiego Wzrost znaczenia pra-olsów na Kontynencie. Pluur
5127 1913 Olsenia Podbój Felży przez Fylów Pluur
5194 1938 Olsenia Zjednoczenie Rubanii przez Ptykpów[2] Pluur
5309 1981 Olsenia Bitwa morska pod Trydą Zdecydowana wygrana Fylów nad Ptykpami. Początek złotej ery Państwa Fylów. Pluur
5517 2059 Tangia System plemienny, pierwsze państwo Canis
5882 2195 Tangia Rozbicie regionalne Canis
6006 2241 Olsenia Upadek Państwa Fylów Regres państwowy został przypieczętowany śmiercią Groma IV. Pluur
6030 2250 Olsenia Powstanie III Państwa Szyszeńskiego Pluur
6280 2343 Olsenia Powstanie Państwa Olseskiego Przejęcie władzy przez Sefriego, który jednoczy plemiona olseskie. Data ta jest jenocześnie rokiem początkowym ery olseskiej. Pluur
6419 2395 Olsenia Bitwa w Kotlinie Nydejskiej Zwycięstwo Olsów nad Szyszenami i przejęcie terenów południowego Półwyspu Saszkuigodzkiego[3] Pluur
6816 2543 Olsenia Upadek III Państwa Szyszeńskiego Pluur
6911 2579 Tangia Założenie cesarstwa Canis
6966 2600 Tangia Pięć Mędrców Canis
7144 2666 Tangia Talanga Canis
7223 2695 Olsenia Podział Państwa Olsów Pluur
7593 2833 Olsenia Ponowne Zjednoczenie Państwa Olsów Za króla, który doprowadza do zjednoczenia uznaje się Tredę V. Pluur
7810 2914 Olsenia Pokój kozoński Rozpoczęcie zaawansowanej wymiany handlowej Olsów z wyspami: Rubanią oraz Felżą. Pluur
7849 2929 Tangia Ogród Górski w Kun Atla Canis
8027 2995 Olsenia Upadek Królestwa Fylów Pluur
8236 3073 Olsenia Założenie Surdu Pluur
8260 3083 Tangia Pałac Temeteu Canis
8418 3141 Olsenia Początek Państwa Rubanów Zjednoczenie plemion rubańskich i ekspansja państwa w kierunku Felży. Pluur
8423 3143 Tangia Świątynia Naratajska Canis
8563 3196 Tangia Najwyższy Uniwersytet Tamarua Canis
8579 3201 Olsenia Powstanie IV Państwa Szyszeńskiego Pluur
8614 3214 Olsenia Bitwa pod Surdem Przegrania floty surdzkiej i początek zależności Surdu od Olsenii. Pluur
8693 3244 Tangia Takatoa Canis
8694 3244 Olsenia (II) bitwa pod Frygą Pokonanie przez Olsów IV Państwa Szyszeńskiego i jego upadek. Pluur
8697 3245 Olsenia Początek unii personalnej olsesko-rubańskiej Na skutek kryzysu sukcesji w Rubanii na króla rubańskiego zostaje obrany władca olseski Sygon II. Pluur
8718 3253 Olsenia Początek unii personalnej olsesko-szyszeńskiej Władca olseski Sygon II zostaje obranym Panem-Słońcem w IV Państwie Szyszeńskim. Początek Monarchii Olsów. Pluur
8812 3289 Tangia Forteca w Tau Atla Canis
8839 3298 Olsenia I atak Kauradów na Olsenię Zajęcie i napływ Kauradów na nadgraniczne terytoria. Pluur
8843 3300 Tangia Pierwsza bitwa o S'xakę Canis
8877 3313 Tangia Druga bitwa o S'xakę Canis
8973 3349 Tangia (8973 EK) Era Rady Państwa Canis
9266 3458 Tangia, Buania Zwiększone wpływy na Buanię Kazimierz, Canis
9281 3464 Tangia Obserwatorium Tauriana Canis
9300 3471 Tangia Obalenie Rady Państwa Canis
9509 3549 Tangia Tangijskie wielkie wyprawy Canis
9540 3560 Tangia Wynalezienie galeonu. Canis
9670 3608 Tangia Bezpośredni kontakt z Ajdynirem. Canis, Borlach
9682 3613 Tangia, Ajdynir Kondominium oceaniczne Ajdynirsko-Tangijskie Canis, Borlach
9689 3615 Tangia Masowa produkcja galeonów Canis, Borlach
9750 3638 Tangia Intensywny handel z Ajdynirem. Canis, Borlach
9857 3678 Tangia Koniec okresu pax Tangia Canis
9862 3680 Tangia Wielka zaraza upraw, wielka susza, załamanie gospodarki Canis
9867 3682 Kun Atla (Tangia) Upadek meteorytu kunatlyjskiego, zagłada Kun Atla Canis
9875 3685 Tangia Tangijska wojna domowa Canis
9900 3694 Tangia Koniec tangijskiej wojny domowej Delegalizacja niewolnictwa, całkowite scalenie ustrojowe państwa, powstanie parlamentu, monarchia pozostaje Canis
9905 3696 Tangia Powstanie republiki i poprawa sytuacji Canis
  1. na Felży
  2. lud nieoldyjski ze wschodu Rubanii
  3. tereny Szyszenii