Kontrowersje w Kyonie

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kontrowersje w Kyonie - spis najmniej realistycznych pomysłów powszechnie omawianych czy wręcz przyjętych w ramach projektu Kyon. Jest to zbiór cech projektu, które łamią prawa fizyki albo są skrajnie nieprawdopodobne, ale które generalnie przyjmuje się za część projektu. Kyon z uwagi na swoją skalę siłą rzeczy dotyka różnych sfer rzeczywistości, ale mimo to każdy uczestnik projektu bierze w nim udział w jakimś konkretnym celu - takim jak opracowanie konkretnej kultury. Projekt zatem nie służy z definicji przeprowadzaniu precyzyjnych symulacji biegu historii geologicznej, astronomicznej, odwzorowaniu właściwości fizycznych, chemicznych czy biologicznych, czy symulacjom gospodarczym. To sprawia, że pewne uproszczenia są w pełni akceptowalne. Niniejsza lista ma charakter ciekawostki.

Światowe

  1. Brak fikcji w dziedzinie biologii - Kyon jest jednak inną planetą, i nawet jeżeli życie przyszło jakimś sposobem z Ziemi 1 milion lat temu, jak się oficjalnie zakłada, to ten czas jest wystarczający by doprowadzić do ewolucji ludzi i zwierząt. Prawdopodobnie doszłoby do eksplozji bioróżnorodności, która szybko pozajmowałaby pewne nisze, a być może do masowego wymierania pewnych gatunków z korzyścią dla innych. Pytanie też jak szybko wprowadzenie na Kyon pewnych organizmów (plankton, np. okrzemki) jest w stanie się przyjąć na masową skalę. Prawdopodobnie dostęp do znacznych nisz biologicznych spowodowałby gigantyzm pewnych gatunków - por.: anomalokaris (kambr.), dunkleosteus (dew.), meganeura (karb.), edaphosaurus (perm.), tanystropheus (trias), apatosaurus (jura), argentynozaur (kred.), toxodontidae (paleogen), megalodon (neogen) czy płetwal błękitny (współcześnie). Nawet jeżeli 1 milion lat temu ludzie przywieźli życie na Kyon, to w czasach omawianych w projekcie życie realistycznie powinno już wyglądać inaczej i mieć wiele form życia opracowanych fikcyjnie.
  2. Księżyc Lykaon jest tak duży, masywny i orbituje tak blisko Kyonu, że wywoływałby olbrzymie siły pływowe. Ktoś kiedyś podejmował się prób obliczenia możliwych skutków tego oddziaływania i sugerował, że pływy morskie sięgałyby dziesiątek lub nawet setek metrów. To jest jednak całkowicie zignorowane w Kyonie - na kwiecień 2021 nie ma ani jednego projektu, który by uznawał taki fakt. Żeby próbować to uznać, trzeba by to obliczyć, a do tego trzeba by posiadać umiejętności matematyczne wielokrotnie przekraczające możliwości uczestników projektu. W przeciwieństwie do ziemskiego Księżyca, Lykaon wcale nie jest w synchronizacji orbitalnej ze swoją macierzystą planetą ani nawet nie obraca się wokół jej równika, tylko pod bardzo stromym kątem.
  3. W modelu klimatycznym "Wielbłąd i Rekin" siła Coriolisa przemieszcza się wraz z równikiem termicznym. W rzeczywistości, równik termiczny zależy od kąta padania promieni słonecznych, zatem od pory roku, ale siła Coriolisa już nie, ona zależy od fizycznego kierunku obrotu planety. Gdyby to próbować naprawić, ruchy mas powietrza okazałyby się bardzo chaotyczne, trudne do przewidzenia bez specjalistycznego modelu matematycznego.

Lokalne

  1. Szlak Wody - odległości są prawdopodobnie o wiele za duże, aby statki operujące żaglami czy wiosłami mogły je w ogóle przemierzać. Szlak wody zatem jest realny dopiero w czasach głęboko po rewolucji przemysłowej.
  2. Obserwatorium statosferyczne cesarza Tauriana (Tangia) - obserwatorium położone na wys. 11900 metrów, założone technologią XVI wieku z pewnymi wcześniejszymi wynalazkami, takimi jak już wynaleziona guma czy ręcznie zasilana turbina. Takie obserwatorium byłoby nierealne do założenia i utrzymania bez elektryczności, a nawet wtedy do prowadzenia bez znacznych nakładów finansowych.
K Y O N
Czytasz artykuł z serii Kyon.
Astronomia: Kyon i Space Engine · układ planetarny
Kynografia: Projekt Kyon (Rozszerzenia i alternatywy) · Planeta Kyon · Paleokynologia · Klimat Kyonu (Wielbłąd i Rekin) · biologia · historia (Wielka linia czasu) · Nazewnictwo chronologiczne
Listy: państw (analogie do Ziemi) · języków · imion · miejsc · regionów · ludów · topograficzne · miast · cywilizacji · religii · ras · kontrowersji
Cywilizacja: nauka i technika · systemy miar · historia po 8973 · historia piśmiennictwa · kalendarze · kyońska twórczość · ciekawostki
Najlepiej opisane państwa: Tangia · Ajdynir · Państwo Neszów · Siedmiomieście · Monarchia Olsów · Erutia · Tarum · Muria · Szur